สมัครงาน

 • รายละเอียดงาน

  • เจ้าหน้าที่บัญชี : 1 อัตรา

  คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สายบัญชี หรือสายที่เกี่ยวข้อง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัททัวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  วิธีการสมัคร

  กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม หรือเข้ามาเขียนใบสมัครที่บริษัทฯ

  ติดต่อสอบถาม

  โทรศัพท์ : 02 971 6900