ทัวร์เวียดนาม พบ 443 ช่วงวันเดินทาง จาก 22 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192184
เมืองเว้, สุสานไคดิงห์, ล่องเรือแม่น้ำหอม, เจดีย์เทียนหมู่, พระราชวังโบราณ, เมืองฮอยอัน, หมู่บ้านกั๊มทาน, นั่งเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, สะพานญี่ปุ่น, บ้านเลขที่ 101, เมืองดานัง, บานาฮิลล์, นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์, สวนดอกไม้, สะพานมือสีทอง, สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค, เมืองานัง, สะพานมังกร, วัดหลินอึ๋ง
เมนูอาหารซีฟู้ด, เมนูกุ้งมังกร
ตลาดดองบา
3 ดาว
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 0 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง CLASSIC VIETNAM 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192170
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิิมรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง, ชมถํ้านางฟ้า, สะพานแสงอาทิตย์, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหงอกเซิน, ถนน36 สายเก่า, ชมโชว์ระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํ้า, จัตุรัสบาดิงห์, สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์, ทําเนียบประธานาธิบดี, บ้านพักลุงโฮ, วัดเจดีย์เสาเดียว, พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์, วิหารวรรณกรรม, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบตะวันตก
4 ดาว
Vietnam Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL194137
เมืองดานัง, สะพานมังกร, ดาร์ฟดราก้อน, เมืองฮอยอัน, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, นั่งเรือกระด้ง, เมืองฮอยอัน, วัดกวางตุ้ง, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์, ภูเขาบานาฮิลล์, บานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค, สะพานมือสีทอง, วัดหลิงอึง
เมนูกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ, แหนมเนืองต้นตำหรับ
ตลาดฮาน
3 ดาว
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia 3วัน / เริ่มเพียง 8,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลทส์โก ฟ้าจรดทราย] 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200905
เมืองดาลัท, เมืองมุ่ยเน่, ลำธารนางฟ้า, ทะเลทราย, ถ่ายรูปจุดชมวิวท่าเรือมุ่ยเน่, ทะเลทรายขาว, เมืองดาลัด, น้ำตกดาทันลา, รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์, นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นวัดตั๊กลัม, สวนดอกไฮเดรนเยียน, ซันนี้ ฟาร์ม, บันไดลอยฟ้า, สวนดอกไม้เมืองหนาว, ฟาร์มเลี้ยงชะมด
เมนูเฝอเวียดนาม
เลือกซื้อสินค้าเยื่อไผ่, ไนท์มาร์เก็ตเมืองดาลัท
5 ดาว
Thai Viet Jet Air 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คิน

ทัวร์โค๊ด MTVL194138
ฮานอย, เมืองนิงห์บิงห์, ถ้ำตามก๊ก, นั่งเรือกระจาด, นั่งกระเช้า QUEEN HALONG, อ่าวฮาลอง, ถ้ำนางฟ้า, หมู่บ้านชาวเล, กรุงฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหงอกเซิน, จัตุรัสบาดิงห์
เมนูอาหารซีฟู้ด บนเรือ, เมนูอาหารพื้นเมือง
ตลาดกลางคืนฮาลองไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia 3วัน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193970
ดานัง, เว้, วัดเจดียเ์ทียนหมู่, พระราชวังโบราณ, ตลาดดองบา, ล่องเรือแม่น้ำหอม, ฮอยอัน, เมืองโบราณฮอยอัน, สะพานญี่ปุ่น, จั่วฟุกเกี๋ยน, บ้านเลขที่101, หมู่บ้านกั๊มทาน, น่ังเรือกระด้ง, สะพานมังกร, ดานัง, บานาฮิลล์(น่ังกระเช้าไฟขึน้-ลง), สวนดอกไม้, สะพานทอง, วัดหลินอึ๋ง
เมนูอาหารซีฟู้ด, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ตลาดดองบา
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,500 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL201064
กรุงฮานอย, วิหารวรรณกรรม, เมืองฮาลอง, ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ชมถ้ำนางฟ้า, กรุงฮานอย, สะพานแสงอาทิตย์, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหงอกเซิน, ศาลเจ้าโบราณ, ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้้ำ, จัตุรัสบาดิงห์, สุสานโฮจิิมินห์, ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านพักลุงโฮ, เจดีย์เสาเดียว, พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์, วัดเฉินก๊วก
เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ, เมนูซีฟู้ดบนเรือ
ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,500 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL201065
เมืองซาปา, หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต, ภูห่ามโหร่ง, ลาวไก, กรุงฮานอย, สะพานแสงอาทิตย์, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหงอกเซิน, ศาลเจ้าโบราณ, จัตุรัสบาดิงห์, สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์, ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านพักลุงโฮ, วัดเสาเดียว, พิิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์, วิหารวรรณกรรม, วัดเฉินก๊วก
เมนูอาหารพื้นเมือง, บุฟเฟต์นานาชาติ SEN
ตลาดก๊อกเลี้ยว, ถนน 36 สาย
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200496
เมืองดานัง, สะพานมังกร, ดาร์ฟดราก้อน, สะพานแห่งความรัก, หมู่บ้านกั๊มทาน, สะพานญี่ปุ่น, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์, สะพานมือสีทอง, โรงเก็บไวน์, หมู่บ้านฝรั่งเศส, สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค, เมืองเว้, พระราชวังไดโนย, ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม, วัดเทียนมู่, วัดหลินอึ๋ง
เมนูกุ้งมังกร, เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ, เมนูฮ่องเต้
ตลาดฮาน
4 ดาว
Vietjet Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL194133
ฮานอย, นิงห์บิงห์, ถ้ำตามก๊ก, นั่งเรือกระจาด, นั่งกระเช้า QUEEN HALONG, ฮาลองเบย์, ถ้ำนางฟ้า, หมู่บ้านชาวเล, กรุงฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหงอกเซิน, จัตุรัสบาดิงห์
เมนูซีฟู้ด บนเรือ, เมนูอาหารพื้นเมือง
ตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง, ถนน 36 สาย
3 ดาว
Thai Viet Jet Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.
ดูรายละเอียด