ทัวร์ตุรกี พบ 99 ช่วงวันเดินทาง จาก 12 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ Fantastic memories made in Turkey 8วัน6คืน By PS

ทัวร์โค๊ด MTVL190052
เมืองคัปปาโดเกีย , เมืองคัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน เมืองไคมักลี , เมืองเกอเรเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค , โชว์ระบำหน้าท้อง , เมืองคอนย่า , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองฮีเยราโพลิส , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองเอฟฟิซุส , Roman Bath , บ้านของพระแม่มารี , เมืองอิชเมียร์ Izmir , เมืองเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , เมืองอิสตันบูล , ช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา , สุเหร่าสีน้ำเงิน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ย่านช้อปปิ้ง Candy Shop , ตลาดสไปซ์ Spice Market
5 ดาว
Ukraine International Airline 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี Fantastic memories made in Turkey 8D6N by PS

ทัวร์โค๊ด MTVL190072
เมืองคัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , เมืองเกอเรเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , เมืองคอนย่า , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองฮีเยราโพลิส , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , บ้านของพระแม่มารี , เมืองอิชเมียร์ , เมืองเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , เมืองชานัคคาเล่ , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ,เมืองอิสตันบูล , ช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา , สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ย่านช้อปปิ้ง Candy Shop , ตลาดสไปซ์ Spice Market
4 ดาว
Ukraine International Airline 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ Turkey Tulip Festival 9วัน6คืน By W5

ทัวร์โค๊ด MTVL190055
เมืองอิสตันบูล , สวน Emirgan Garden , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia , พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา , สุเหร่าสีน้ำเงิน , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , เมืองเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , เมืองอิชเมียร์ , เมืองคูซาดาสึ , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , บ้านของพระแม่มารี , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองฮีเยราโพลิส , เมืองคอนย่า , เมืองคัปปาโดเกีย , โชว์ระบำหน้าท้อง , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ , นครใต้ดิน , เมืองไคมักลี , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค , เมืองอังการ่า
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
Candy Shop , ตลาดสไปซ์ Spice Market ,
4 ดาว
Mahan Air 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,927 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ 8วัน5คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL181190
เมืองอิสตันบูล , เมืองชานักกาเล , ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ , เมืองทรอย , ม้าไม้เมืองทรอย , เมืองอิสเมียร์ , โรงงานผลิตเสื้อหนัง , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , เมืองปามุคคาเล , เมืองคอนย่า , เมืองคัปปาโดเกีย , สถานีคาราวาน , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม , นครใต้ดินคาดัค , โรงงานผลิตพรมทอมือ , โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ , กรุงอังการา , ทะเลสาบน้ำเค็ม , สุสานท่านอาตาร์เติร์ก , เมืองอิสตันบูล , สุเหร่าสีน้ำเงิน , อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด , ฮายาโซฟีอา , พระราชวังทอปกาปึ
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
สไปซ์มาเก็ต
4 ดาว
Turkish Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 31,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ Visiting Turkey in Winter 9วัน6คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL190054
เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , เมืองคูซาดาสึ , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , บ้านของพระแม่มารี , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองฮีเยราโพลิส , เมืองคอนย่า , คาราวานสไรน์ , เมืองคัปปาโดเกีย , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , เมืองเกอเรเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค , นครใต้ดิน , เมืองไคมักลี , เมืองอังการ่า , เมืองอิสตันบูล , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , สุเหร่าสีน้ำเงิน , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ย่านช้อปปิ้ง Candy Shop , ตลาดสไปซ์ Spice Market
5 ดาว
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 33,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี Visiting Turkey in Winter 9D6N

ทัวร์โค๊ด MTVL190071
เมืองชานัคคาเล่ , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , เมืองคูซาดาสึ , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , บ้านของพระแม่มารี , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองฮีเยราโพลิส , เมืองคอนย่า , คาราวานสไรน์ , เมืองคัปปาโดเกีย , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , เมืองเกอเรเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค , นครใต้ดิน , เมืองไคมักลี , เมืองอังการ่า , เมืองอิสตันบูล , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , สุเหร่าสีน้ำเงิน , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ย่านช้อปปิ้ง Candy Shop , ตลาดสไปซ์ Spice Market
5 ดาว
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 33,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ ทรอย คัปปาโดเกีย 9วัน6คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL181126
กรุงอิสตันบูล , สุเหร่าสีน้ำเงิน , โบสถ์เซนต์โซเฟีย , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช่ , เมืองบูซ่าร์ , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองเพอร์กามัม , หมุ่บ้านกรีกโบราณ , เมืองคูซาดาซี , หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม , เมืองเอฟฟิซุส , อนุสรณ์สถานของพระแม่มารี , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองปามุคคาเล่ , เมืองคอนย่า , เมืองคัปปาโดเจีย , Obruk lake , นั่งบอลลูน(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) , นครใต้ดิน , หมู่บ้านของนกพิราบ , หมู่บ้านอวานอส , เมืองอุชิซาร์ , โรงงานผลิตพรม , หุบเขาเดฟเรนท์ , ยอดเขา Erciyes
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดสไปซ์มาร์เกต , ตลาดผ้าไหม
4 ดาว
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 36,500 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล่ ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย AMAZING TURKEY SPRING 9วัน6คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL181191
กรุงอิสตันบูล , สุเหร่าสีน้ำเงิน , โบสถ์เซนต์โซเฟีย , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช่ , ตลาดสไปซ์มาร์เกต , เมืองบูซ่าร์ , เมืองชานัคคาเล่ , ม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย , เมืองเพอร์กามัม , หมุ่บ้านกรีกโบราณ , เมืองคูซาดาซี , หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม , เมืองเอฟฟิซุส , Virgin Mary Statue , เมืองปามุคคาเล่ , เมืองคอนย่า , เมืองคัปปาโดเจีย , บอลลูน(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) , นครใต้ดิน , หมู่บ้านอวานอส , หมู่บ้านของนกพิราบ , เมืองอุชิซาร์ , โรงงานผลิตพรม , หุบเขาเดฟเรนท์ , หุบเขาพาซาแบค
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 36,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล บูซาร์ ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย AMAZING TURKEY TULIP 9วัน6คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL181192
กรุงอิสตันบูล , เทศกาลดอกทิวลิป , สุเหร่าสีน้ำเงิน , โบสถ์เซนต์โซเฟีย , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช่ , เมืองบูซ่าร์ , Bursa Silk house , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองเพอร์กามัม , หมุ่บ้านกรีกโบราณ , เมืองคูซาดาซี , เมืองเอฟฟิซุส , อนุสรณ์สถานของพระแม่มารี , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองปามุคคาเล่ , เมืองคอนย่า , เมืองคัปปาโดเจีย , Obruk lake , บอลลูน(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) , นครใต้ดิน , หมู่บ้านของนกพิราบ , หมู่บ้านอวานอส , เมืองอุชิซาร์ , โรงงานผลิตพรม , หุบเขาเดฟเรนท์ , หุบเขาพาซาแบค
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดสไปซ์มาร์เกต
4 ดาว
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 37,950 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ Tulip Festival In Istanbul 9วัน6คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL190053
สู่ เมืองชานัคคาเล่ , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , เมืองคูซาดาสึ , เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , บ้านของพระแม่มารี , โรงงานเครื่องหนัง , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองคอนย่า , คาราวานสไรน์ , เมืองคัปปาโดเกีย , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , เมืองเกอเรเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ , นครใต้ดิน , เมืองไคมักลี , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค , เมืองอิสตันบูล , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , สุเหร่าสีน้ำเงิน , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ย่านช้อปปิ้ง Candy Shop , ตลาดสไปซ์ Spice Market ,
5 ดาว
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 38,900 บ.
ดูรายละเอียด