ทัวร์ตุรกี พบ 114 ช่วงวันเดินทาง จาก 28 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย ONCE IN TURKEY 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200805
อิสตันบูลดินแดน 2 ทวีป | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส | พระราชวังโดลมาบาห์เช | ม้าไม้จำลองเมืองทรอย | วิหารอะโครโปลิส | ปามุคคาเล | ปราสาทปุยฝ้าย | คัปปาโดเกีย | นครใต้ดิน | อังการา
3 ดาว
Mahan Air 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ TURKEY FANTASTIC 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193767
อังการ่า, คัปปาโดเกีย, สุสานอตาเติร์ก, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์เกอราเม่, โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ, คอนย่า, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ร้านเครื่องหนัง, เมืองเปอร์กามัม, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้เมืองทรอย, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, Blue Mosque, ฮิปโปโดรม, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
อาหารพื้นเมือง
สไปซ์ มาเก็ต
4 ดาว
Mahan Air 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 27,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192575
ชานัคคาเล่, นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์, ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวูด, ชมเมืองโบราณทรอย, โรงงานผลิตเสื้อหนัง, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, คุชาดาสึ ปามมุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, คอนย่า, คัปปาโดเกีย, สถานีคารวาน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม, นครใต้ดินคาดัค, โรงงานผลิตพรมทอมือ, โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่, ชมการแสดงระบำหน้าท้อง อังการา, ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม, อิสตันบูล, อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน, ฮิปโปโดรม, ฮายาโซฟีอา, พระราชวังทอปกาปึ
อาหารพื้นเมือง
ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต
Turkish Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย TURKEY GOOD SUMMER 8 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200975
เมืองคัปปาโดเกีย, Underground City, เมืองเกอราเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค, โรงงานเครื่องประดับ, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองคูซาดาซี, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองชานัคคาเล่, เมืองทรอย, ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย, เมืองเปอร์กามัม, โรงละครอะโครโปลิส, เมืองอิสตันบูล, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สไปซ์บาซาร์
4 ดาว
Turkish Airlines 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย TURKEY TULIP LOVER 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200366
เมืองอิสตันบูล, สวนอีเมอร์กันพาร์ค, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, วิหารฮาเจียโซเฟีย, เมืองชานัคคาเล่, เมืองทรอย, เมืองเปอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, โรงละครอะโครโปลิส, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองคูซาดาซี, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองคอนย่า, สถานีคาราวานซาราย, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, เมืองคัปปาโดเกีย, การแสดงโชว์ระบําหน้าท้อง, Underground City, เมืองเกอราเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค, โรงงานเครื่องประดับ, เมืองอังการ่า
4 ดาว
Mahan Air 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 31,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย STORY OF TURKEY 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192650
สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สวนดอกทิวลิป, ทะเลสาบเกลือ, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, หุบเขาอุซิซาร์, ระบำหน้าท้อง, OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, เมืองคอนยา, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, แวะชม CARAVANSARAI, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ร้านขนม TURKISH DELIGHT, เมืองคูซาดาซึ, โรงงานเครื่องหนัง, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อาหารพื้นเมือง
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
4 ดาว
Turkish Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 33,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ FINE SPRING TURKEY 8 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL194707
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, เมืองอังการ่า, ทะเลสาบเกลือ, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, หุบเขาอุซิซาร์, ระบำหน้าท้อง, OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, เมืองคอนยา, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, แวะชม CARAVANSARAI, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ร้านขนม TURKISH DELIGHT, เมืองคูซาดาซึ, โรงงานเครื่องหนัง, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค
อาหารพื้นเมือง
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
3 ดาว
Turkish Airlines 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 33,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193710
พระราชวังทอปกาปึ, อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน, จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด, สไปซ์มาเก็ต, เมืองชานักกาเล, ม้าไม้ฮอลิวูด, ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม, คูซาดาซึ, โรงงานผลิตเสื้อหนัง, บ้านพระแม่มารี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า, สถานีคาราวาน, ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม, นครใต้ดินคาดัค, หุบเขาอุชิซาร์, ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ, ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่, โชว์ระบำหน้าท้อง, พระราชวังโดลมาบาห์เช่, ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส, บลูมอสก์, ฮายาโซฟีอา
อาหารพื้นเมือง
ตลาดแกรนด์บาซาร์
3 ดาว
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 33,900 บ.
ดูรายละเอียด