ทัวร์ตุรกี พบ 95 ช่วงวันเดินทาง จาก 20 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ตุรกี 8วัน6คืน By KC

ทัวร์โค๊ด MTVL180442
สุเหร่าสีน้ำเงิน , พระราชวังทอปกาปึ ,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , ม้าไม้จำลองเมืองทรอย , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , วิหารเทพีอาร์เทมิส , ร้านขนม Turkish Delight , ปราสาทปุยฝ้าย , สวนผีเสื้อ , ระบำหน้าท้อง , นครใต้ดิน , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , หุบเขาอุซิซาร์ , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ณ ภัตตาคาร
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต , แกรนด์บาซ่าร์
4 ดาว
Air Astana 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8วัน6คืน BY KC

ทัวร์โค๊ด MTVL181088
นครอิสตันบูล , สุเหร่าสีน้ำเงิน , จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต , พระราชวังทอปกาปึ , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , เมืองชานัคคาเล่ , ม้าไม้จำลองเมืองทรอย , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , House of Virgin Mary , วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ , ร้านขนม Turkish Delight , เมืองปามุคคาเล่ , โรงงานคอตตอน , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองเฮียราโพลิส , เมืองคอนย่า , Butterfly Garden , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ระบำหน้าท้อง , เมืองคัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , หุบเขาอุซิซาร์ , โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค , เมืองอังการ่า , ทะเลสาบเกลือ , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต , ตลาดในร่ม
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Air Astana 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9วัน6คืน BY EK

ทัวร์โค๊ด MTVL181024
เมืองอิสตันบลู เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองคูซาดาซึ เมืองเปอร์กามัม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียรา โพลิส เมืองคอนย่า สวนผีเสื้อ เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ สุสานอตาเติร์ก
ณ ภัตตาคาร พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ
ร้านขนมTURKISH DELIGHT
4 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9วัน6คืน BY EK

ทัวร์โค๊ด MTVL181025
เมืองชานัคคาเล่ , กรุงทรอย , ม้าไม้จำลองเมืองทรอย , เมืองคูซาดาซึ , วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ , โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น , ISA BEY MOSQUE , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , บ้านพระแม่มารี , โรงงานท่อพรม , ร้านขนม Turkish Delight , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองเฮียราโพลิส , โรงงานคอตตอน , เมืองคอนย่า , สวนผีเสื้อ Butterfly Garden , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดยเกีย , นครใต้ดิน , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , หุบเขาอุซิซาร์ , โรงงานจิวเวอร์รี่ , โรงงานเซรามิค , ระบำหน้าท้อง , กรุงอังการ่า , สุสานอตาเติร์ก , กรุงอิสตันบูล , สุเหร่าสีน้ำเงิน , จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต , พระราชวังทอปกาปึ , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Thai AirAsia X 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 10วัน7คืน By EK

ทัวร์โค๊ด MTVL180564
Kocatepe Mosque , สุสานอตาเติร์ก , Goreme Open-Air Museum , โรงงานทอพรม , นครใต้ดิน , พิพิธภัณฑ์เมฟลานา , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองโบราณเอเฟซุส , ชมห้องสมุดเซลซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , Leather Fashion House , บ้านของพระแม่มารี , เมืองเพอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , ม้าไม้จำลองแห่งทรอย , ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ , พระราชวังโดลมาบาเช , อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย , พระราชวังทอปกาปึ , จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ช่องแคบบอสฟอรัส
ณ ภัตตาคาร
ตลาดในร่ม , ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
4 ดาว
Emirates Airlines 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 31,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8วัน6คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL180342
กรุงอิสตันบูล, ฮิปโปโดรม Hippodrome, สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque, สุเหร่านูรุสมานิเย่ Nurousmaniye Mosque, เหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici, พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace, พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace, เมืองบูซ่าร์ Bursa, Grand Mosque, Green Bursa, ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market, เมืองอิซเมียร์ Izmir, บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary, เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus, โรงละคร Great Theatre, ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง, เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale, ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) , เมืองคอนย่า Konya, เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia, นครใต้ดินไคมัคลี Underground City, พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย, “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance Show, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum, โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church, โบสถ์มังกร Snake Church, โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church, เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia, โรงงานเพชร, โรงงานเซรามิค, กรุงอังคาร่า Ankara, ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz, กรุงอิสตันบูล Istanbul, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus, ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
4 ดาว
Turkish Airlines 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8วัน5คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL180937
สุเหร่าสีน้ำเงิน , จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต , พระราชวังทอปกาปึ , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , กรุงทรอย , ม้าไม้จำลองเมืองทรอย , เมืองคูซาดาซึ , วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ , โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น , ISA BEY MOSQUE , ร้านขนม Turkish Delight , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , บ้านพระแม่มารี , โรงงานท่อพรม , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองเฮียราโพลิส , โรงงานคอตตอน , เมืองคอนย่า , สวนผีเสื้อ , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , ระบำหน้าท้อง , นครใต้ดิน , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , หุบเขาอุซิซาร์ , โรงงานจิวเอวร์รี่ , โรงงานเซรามิค , เมืองอังการ่า , ทะเลสาบเกลือ , กรุงอิสตันบูล , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต , แกรนด์บาซาร์
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Turkish Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 33,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8วัน6คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL180339
พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace, ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus, เมืองบูร์ซ่า Bursa, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus, เมืองบูร์ซ่า Grand Mosque, ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market, เมืองอิซเมียร์ Izmir, บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary, เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus, โรงละคร Great Theatre, ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง, เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale, ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่), เมืองคอนย่า Konya, เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia, นครใต้ดินชาดัค Underground City of Chadak, เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง Local Cave House, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค, “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance Show, ทัวร์ขึ้นบอลลูน, เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum, โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church, โบสถ์มังกร Snake Church, โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church, กรุงอังคาร่า Ankara, กรุงอิสตันบูล Istanbul, พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace, พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici, ตลาด สไปซ์ มาร์เกต Spice Market, ฮิปโปโดรม Hippodrome, สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia
4 ดาว
Turkish Airlines 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 33,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี COOLING TURKEY 9D6N

ทัวร์โค๊ด MTVL181056
เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส กระเช้าไฟฟ้า วิหารอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน
ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ของฝากท้องถิ่นจุใจ
3 ดาว
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 10วัน7คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL180890
เมืองอังการ่า , Kocatepe Mosque , สุสานอตาเติร์ก , เมืองเกอเรเม , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค , ระบำหน้าท้อง , ขึ้นบอลลูน(ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์) , เมืองคอนย่า , นครใต้ดิน , พิพิธภัณฑ์เมฟลานา , เมืองปามุคคาเล , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองโบราณเอเฟซุส , ห้องสมุดเซลซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น , บ้านของพระแม่มารี , Leather Fashion House , เมืองเพอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งทรอย , เมืองอิสตันบูล , พระราชวังโดลมาบาเช , ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต , จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด , สุเหร่าสีน้ำเงิน , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , พระราชวังทอปกาปึ , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดในร่ม
3 ดาว
Turkish Airlines 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 34,900 บ.
ดูรายละเอียด