ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก พาชิลตัวพ่อ 4D2N BY BRรหัสสินค้า: MTVL191326

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก พาชิลตัวพ่อ 4D2N BY BR
เดินทางช่วง--
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,878 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,878 18,378 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,378 14,878 14,878 14,878
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง