ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน เลสโก ครบสูตรตัวพ่อ 6D4N BY BRรหัสสินค้า: MTVL191324

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน เลสโก ครบสูตรตัวพ่อ 6D4N BY BR
เดินทางช่วง--
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,878 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 22,878 28,878 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,878 22,878 22,878 22,878
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง