ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR 2 วัน 1 คืนรหัสสินค้า: MTVL191268

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR 2 วัน 1 คืน
เดินทางช่วง--
20 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 20 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 8,900 10,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
10,900 8,900 8,900 8,900
event 23 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 9,900 11,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,900 9,900 9,900 9,900
event 27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 8,900 10,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
10,900 8,900 8,900 8,900
event 3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 7,900 9,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
9,900 7,900 7,900 7,900
event 10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 8,900 10,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
10,900 8,900 8,900 8,900
event 17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 7,900 9,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
9,900 7,900 7,900 7,900
event 24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 8,900 10,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
10,900 8,900 8,900 8,900
event 1 ธ.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62 8,900 10,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
10,900 8,900 8,900 8,900
event 4 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 9,900 11,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,900 9,900 9,900 9,900
event 11 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 9,900 11,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,900 9,900 9,900 9,900
event 18 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 7,900 9,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
9,900 7,900 7,900 7,900
event 25 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 7,900 9,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
9,900 7,900 7,900 7,900
ดูเพิ่มเติม (2 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง