ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง 3 วันรหัสสินค้า: MTVL191192

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง 3 วัน
เดินทางช่วง--
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 6,996 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 6,996 10,496 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
10,496 6,996 6,996 6,996
event 26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 6,996 10,496 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
10,496 6,996 6,996 6,996
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง