ทัวร์ไต้หวัน ไทเป Taiwan First Step 4 วัน 2 คืนรหัสสินค้า: MTVL190642

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป Taiwan First Step 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง--
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,333 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 11,555 14,555 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,555 - 11,555 11,555
event 26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 11,333 14,333 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,333 - 11,333 11,333
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง