ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโรรหัสสินค้า: MTVL190583

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร
เดินทางช่วง--
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 54,900 59,800 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
59,800 - 54,900 53,900
event 6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 54,900 59,800 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
59,800 - 54,900 53,900
event 13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 54,900 59,800 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
59,800 - 54,900 53,900
event 20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 54,900 59,800 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
59,800 - 54,900 53,900
event 27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 54,900 59,800 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
59,800 - 54,900 53,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง