ทัวร์แอฟริกา เคนย่า ซิมบับเว บอตสวานา เซมเบียรหัสสินค้า: MTVL190472

ทัวร์แอฟริกา เคนย่า ซิมบับเว บอตสวานา เซมเบีย
เดินทางช่วง--
9 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 163,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 9 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 168,900 208,800 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
208,800 - - -
event 25 เม.ย. 62 - 4 พ.ค. 62 163,900 203,800 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
203,800 - - -
event 25 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 163,900 203,800 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
203,800 - - -
event 22 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 172,900 220,800 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
220,800 - - -
event 13 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 172,900 220,800 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
220,800 - - -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง