ทัวร์ไต้หวัน ไทเป มหัศจรรย์ SUN MOON LAKE 4วัน2คืนรหัสสินค้า: MTVL181147

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป มหัศจรรย์ SUN MOON LAKE 4วัน2คืน
เดินทางช่วง--
6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 (5 ช่วงวันเดินทาง)
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 15,900 18,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 15,900 15,900 15,900
event 13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 15,900 18,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 15,900 15,900 15,900
event 27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 17,900 20,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,900 17,900 17,900 17,900
event 10 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 15,900 18,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 15,900 15,900 15,900
event 17 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 15,900 18,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,900 15,900 15,900 15,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง