ทัวร์เกาหลี โซล เกาะนามิ 5วัน3คืน By XJรหัสสินค้า: MTVL180799

ทัวร์เกาหลี โซล เกาะนามิ 5วัน3คืน By XJ
เดินทางช่วง--
21 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 (2 ช่วงวันเดินทาง)
Thai AirAsia X 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 21 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 14,888 19,388 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,388 14,888 14,888 14,888
event 28 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61 15,888 20,388 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,388 15,888 15,888 15,888
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง