ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4D3N By FDรหัสสินค้า: MTVL180649

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4D3N By FD
เดินทางช่วง--
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 (10 ช่วงวันเดินทาง)
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 13,999 16,999 แสดง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,999 - 13,999 13,999
event 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 19,999 22,999 แสดง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
22,999 - 19,999 19,999
event 30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 19,999 22,999 แสดง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
22,999 - 19,999 19,999
event 18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 12,999 15,999 แสดง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,999 - 12,999 12,999
event 31 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 12,999 15,999 แสดง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,999 - 12,999 12,999
event 7 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 12,999 15,999 แสดง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,999 - 12,999 12,999
event 21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 12,999 15,999 แสดง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,999 - 12,999 12,999
event 7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 12,999 15,999 แสดง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,999 - 12,999 12,999
event 14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 12,999 15,999 แสดง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,999 - 12,999 12,999
event 21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 12,999 15,999 แสดง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,999 - 12,999 12,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง