ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน By WEรหัสสินค้า: MTVL180522

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน By WE
เดินทางช่วง--
23 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 (2 ช่วงวันเดินทาง)
Thai Smile Airways 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 23 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 22,900 27,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,400 - 22,900 22,900
event 21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 22,900 27,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,400 - 22,900 22,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง