ทัวร์มาเก๊า 3วัน2คืน By FDรหัสสินค้า: MTVL180376

ทัวร์มาเก๊า 3วัน2คืน By FD
เดินทางช่วง--
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 (13 ช่วงวันเดินทาง)
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 8,900 12,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
12,400 8,900 8,900 8,900
event 24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 7,900 11,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,400 7,900 7,900 7,900
event 30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 7,900 11,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,400 7,900 7,900 7,900
event 1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61 8,900 12,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
12,400 8,900 8,900 8,900
event 7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 9,900 13,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,400 9,900 9,900 9,900
event 9 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 11,900 15,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,400 11,900 11,900 11,900
event 14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 9,900 13,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,400 9,900 9,900 9,900
event 15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 8,900 12,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
12,400 8,900 8,900 8,900
event 21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 9,900 13,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,400 9,900 9,900 9,900
event 22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 8,900 12,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
12,400 8,900 8,900 8,900
event 28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 11,900 15,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,400 11,900 11,900 11,900
event 29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 12,900 16,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,400 12,900 12,900 12,900
event 30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 12,900 16,400 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,400 12,900 12,900 12,900
ดูเพิ่มเติม (3 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง