ทัวร์ตุรกี 8วัน6คืน By TK รหัสสินค้า: MTVL180342

ทัวร์ตุรกี 8วัน6คืน By TK
เดินทางช่วง--
24 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61 (5 ช่วงวันเดินทาง)
Turkish Airlines 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว ราคาอื่น สถานะ
event 24 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61 32,900 37,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,900 - 32,900 32,900
event 25 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 32,900 37,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,900 - 32,900 32,900
event 1 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61 33,900 38,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,900 - 32,900 32,900
event 2 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 33,900 38,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,900 - 32,900 32,900
event 3 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 33,900 38,900 แสดง ติดต่อเรา จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,900 - 32,900 32,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง