ทัวร์ไฟไหม้ พบ 13 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป Taiwan First Step 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190642
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, ซันมูนเลค, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, เมืองไทจง, กรุงไทเป , อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติง
ซีฟู้ด, อาหารพื้นเมือง
ร้านใบชา, ช๊อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนียม, เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,333 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อิตาลี ริเวียร่า

ทัวร์โค๊ด MTVL190647
ชมทะเลสาบโคโม่,พรอมเมนาดเดซอง,ล่นริมหาดบนถนนพรอมเมอนาร์ด เดส์ อังเกสล์,ถ่ายภาพ PALIS DES FESIVALS,เมืองโมนาโค,ถ่ายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ์,เปียซซ่าเดย์ เฟร์รารี่,มหาวิหารซานลอเรนโซ,โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
อาหารพื้นเมือง,
ช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสมาสเซนา,SERRAVALLE OUTLET,ช้อปปิ้งอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
3 ดาว
Emirates Airlines 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 34,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์โค๊ด MTVL190646
โบสถ์ดูโอโม่,ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น,ปราสาทซีลอน,ยอดเขากลาเซียร์ 3000,ทะเลสาบเจนีวา,มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส,ยอดเขาทิตลิต,เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์,อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา,สะพานคาเปล
อาหารพื้นเมือง
ช้อปปิ้งอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2,ถนนจุงเคอร์นกาสเซ,
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด