ทัวร์ไต้หวัน พบ 254 ช่วงวันเดินทาง จาก 22 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง

ทัวร์โค๊ด MTVL191243
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย หมู่บ้านสายรุ้ง
ปลาประธานาธิบดี
ร้านพายสับปะรด ร้านเครื่องสำอาง ศูนย์GERMANIUM
3 ดาว
Thai Viet Jet Air 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป Taiwan First Step 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190642
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, ซันมูนเลค, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, เมืองไทจง, กรุงไทเป , อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติง
ซีฟู้ด, อาหารพื้นเมือง
ร้านใบชา, ช๊อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนียม, เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,555 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เทเป TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190407
เมืองไทเป, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานเหย่หลิว, หินเศียรราชินี,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ, แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, อาหารจีนซีฟู้ด, อาหารจีนพื้นเมือง
ชิมชาอู่หลง, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านขนมพายสับปะรด, ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์, ศูนย์ Germanium สร้อยที่มีพลังพิเศษ
4 ดาว
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย๋หลิ่ว ไถจง หนานโถว 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191300
บุฟเฟต์ชาบู สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไถจง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
4 ดาว
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย๋หลิ่ว อาลีซาน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191349
เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน, เมนูปลาประธานาธิบดี, เมนูสเต๊กจานร้อน, อาหารจีนพื้นเมือง, เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
หนานโถว (ไต้หวัน), ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ่ว, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ชอปปิ้งซีเหมินติง
4 ดาว
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก พาชิลตัวพ่อ 4D2N BY BR

ทัวร์โค๊ด MTVL191326
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, Huashan 1914 Creative Park, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,
เสี่ยวหลงเปา, ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี,
ร้านชาอู่หลง, ซีเหมินติง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านเครื่องสำอาง, Mitsui Outlet Park
4 ดาว
EVA Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,878 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต 4D3N BY VZ

ทัวร์โค๊ด MTVL191333
หมู่บ้านสายรุ้ง, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ชานมไต้หวัน, เมนูซีฟู้ด, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ตลาดปลาไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง
4 ดาว
Thai Viet Jet Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,878 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋เหลิ่ว

ทัวร์โค๊ด MTVL190463
เมืองหนานโถว , ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเหวินอู่ , หมู่บ้านสายรุ้ง , ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต , ร้านขนมพายสับปะรด , เมืองไทเป , อุทยานเหย่หลิ่ว , ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น , ตึกไทเป 101 , ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง , ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ปลาประธานาธิบดี อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป้ะ

ทัวร์โค๊ด MTVL190639
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง
เมนูปลาประธานาธิบดี
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ขนมพายสับปะรด ร้านเครื่องสำอางค์ ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
3 ดาว
Thai Viet Jet Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191315
SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน, เมนูปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์จีน
ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ไถจงไนท์มาเก็ต, ล่องเรือสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตึกไทเป 101, สร้อยสุขภาพ, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, มิฮายาร่าไอศกรีม
4 ดาว
Thai Viet Jet Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
ดูรายละเอียด