ทัวร์ไต้หวัน พบ 160 ช่วงวันเดินทาง จาก 24 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไต้หวัน 4ัน2คืน BY SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181022
อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 วัดหลงซันซื่อ
แซนวิช และ ชานม
ร้านพายสัปปะรด ซือหลินไนท์มาร์เกต ศูนย์เครื่องสำอาง ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW TAIWAN 4D2N BY SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181135
อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ไทเป เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 วัดหลงซันซื่อ
เมนู แซนวิช และ ชานม ณ ภัตตาคาร
ร้านพายสัปปะรด ซือหลินไนท์มาร์เกต ศูนย์เครื่องสำอาง ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 4วัน2คืน BY SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181026
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน ตึกไทเป 101 เจอร์เมเนียม วัดหลงซานซื่อ
แซนวิช และชานม ณ ภัตตาคาร
ร้านใบชา ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 4D2N BY SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181133
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน ตึกไทเป 101 เจอร์เมเนียม วัดหลงซานซื่อ
เมนูแซนวิช และชานม ณ ภัตตาคาร
ร้านใบชา ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5วัน3คืน By SL

ทัวร์โค๊ด MTVL180750
หมู่บ้านสายรุ้ง , ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน , วัดพระถังซำจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ร้านขนมพายสับปะรด , อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 , ซีเหมินติง , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี , ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
บุฟเฟต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน อาหารพื้นเมือง
ไถจงไนท์มาเก็ต
4 ดาว
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5วัน3คืน By SL

ทัวร์โค๊ด MTVL180175
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อุทยานเย๋หลิ่ว ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน อาหารจีนพื้นเมือง เมนูสเต๊กจานร้อนให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์
ร้านใบชา ไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ชอปปิ้งซีเหมินติง
4 ดาว
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป มหัศจรรย์ SUN MOON LAKE 4วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL181147
หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าลอยฟ้า วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ปะการังแดงอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
เมนูปลาประธานาธิบดี เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
ไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ชอปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 6วัน4คืน BY SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181154
วัดจงไถซานซื่อ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซำจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , เมืองเจียอี้ , อุทยานอาลีซาน , ร้านขนมพายสับปะรด , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง , ตึกไทเป 101 , อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต , ซื่อหลินไนท์มาเก็ต , ซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL180488
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่ , ชิมชาอู่หลง , หมู่บ้านสายรุ้ง , ศูนย์ Germanium , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , วัดหลงซานซื่อ , หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น , ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น , ตึกไทเป 101
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , Cosmetic shop , Duty Free , Gloria Outlet
4 ดาว
China Airlines 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,555 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4วัน3คืน By BR

ทัวร์โค๊ด MTVL180482
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่ , ฟาร์มแกะชิงจิ้ง , ชิมชาอู่หลง , ศูนย์ Germanium , ตึกไทเป101 , หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น , อุทยานเหย่หลิว , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ณ ภัตตาคาร
Cosmetic shop , ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ตลาดซีเหมินติง
4 ดาว
EVA Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,888 บ.
ดูรายละเอียด