ทัวร์ไต้หวัน พบ 231 ช่วงวันเดินทาง จาก 15 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป Taiwan First Step 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190642
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, ซันมูนเลค, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, เมืองไทจง, กรุงไทเป , อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติง
ซีฟู้ด, อาหารพื้นเมือง
ร้านใบชา, ช๊อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนียม, เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,555 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เทเป TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190407
เมืองไทเป, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานเหย่หลิว, หินเศียรราชินี,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ, แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, อาหารจีนซีฟู้ด, อาหารจีนพื้นเมือง
ชิมชาอู่หลง, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านขนมพายสับปะรด, ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์, ศูนย์ Germanium สร้อยที่มีพลังพิเศษ
4 ดาว
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋เหลิ่ว

ทัวร์โค๊ด MTVL190463
เมืองหนานโถว , ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเหวินอู่ , หมู่บ้านสายรุ้ง , ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต , ร้านขนมพายสับปะรด , เมืองไทเป , อุทยานเหย่หลิ่ว , ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น , ตึกไทเป 101 , ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง , ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ปลาประธานาธิบดี อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Tiger Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป้ะ

ทัวร์โค๊ด MTVL190639
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง
เมนูปลาประธานาธิบดี
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ขนมพายสับปะรด ร้านเครื่องสำอางค์ ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
3 ดาว
Thai Viet Jet Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลสโก อินดี้ตัวพ่อ 6วัน4คืน By XW

ทัวร์โค๊ด MTVL191065
เมืองหนานโถว, วัดจงไถฉานซื่อ, ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, เมืองไทเป, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, เมืองผิงซี, หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, วัดซงซานฉือโย่ว, ตึกไทเป 101,
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านขนมพายสับปะรด, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, Cosmetic Shop, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ย่านซีเหมินติง
3 ดาว
Nok Scoot 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก กินเก่งตัวพ่อ 4วัน3คืน By CI

ทัวร์โค๊ด MTVL191069
เมืองไทจง, ล่องทะเลสาบสุริยัน-จันทรา, วัดเหวินหวู่, เมืองไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,
เสี่ยวหลงเปา
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านกาแฟ, Cosmetic Shop, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, ร้านขนมพายสับปะรด, ย่านซีเหมินติง, Mitsui Outlet Park
3 ดาว
China Airlines 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL

ทัวร์โค๊ด MTVL190594
เถาหยวน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด Cosmetics Shop ซีเหมินติง
4 ดาว
China Airlines 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,500 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลทโก อาร์ตตัวพ่อ

ทัวร์โค๊ด MTVL190477
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101
เมนูแซนวิช ชาไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านคอสเมติก
4 ดาว
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว 5วัน3คืน By XW

ทัวร์โค๊ด MTVL190586
เมืองหนานโถว , ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) , เมืองไทจง (Taichung) , หมู่บ้านสายรุ้ง , เมืองไทเป (Taipei) , วัดหลงซาน (Longshan Temple) , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) , อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yue Liu National Park) , ตึกไทเป101 (Taipei 101) ,
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , ซีฟู๊ด , เสี่ยวหลงไป
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต (Fengjia Night Market) , ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) , ศูนย์สร้อยสุขภาพ , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) , ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) , ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ,
4 ดาว
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191053
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
แซนวิช และน้ำผลไม้, อาหารจีนท้องถิ่น
ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, COSMETIC SHOP, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, MITSUI OUTLET PARK
4 ดาว
Thai Airways 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
ดูรายละเอียด