ทัวร์ไต้หวัน พบ 98 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW TAIWAN 4D2N BY SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181135
อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ไทเป เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 วัดหลงซันซื่อ
เมนู แซนวิช และ ชานม ณ ภัตตาคาร
ร้านพายสัปปะรด ซือหลินไนท์มาร์เกต ศูนย์เครื่องสำอาง ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 4D2N BY SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181133
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน ตึกไทเป 101 เจอร์เมเนียม วัดหลงซานซื่อ
เมนูแซนวิช และชานม ณ ภัตตาคาร
ร้านใบชา ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4วัน2คืน By SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181200
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 , วัดหลงซาน , ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium , ซีเหมินติง , ร้านขนมพายสับปะรด , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี , ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5วัน3คืน By SL

ทัวร์โค๊ด MTVL180750
หมู่บ้านสายรุ้ง , ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน , วัดพระถังซำจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ร้านขนมพายสับปะรด , อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 , ซีเหมินติง , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี , ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
บุฟเฟต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน อาหารพื้นเมือง
ไถจงไนท์มาเก็ต
4 ดาว
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน By XW

ทัวร์โค๊ด MTVL181201
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินวู่ , หมู่บ้านสายรุ้ง , ไทจง , ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 , ตลาดซีเหมินติง , หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น , อุทยานเหย๋หลิ๋ว , ปล่อยโคมผิงซี , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5วัน3คืน By SL

ทัวร์โค๊ด MTVL180175
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อุทยานเย๋หลิ่ว ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน อาหารจีนพื้นเมือง เมนูสเต๊กจานร้อนให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์
ร้านใบชา ไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ชอปปิ้งซีเหมินติง
4 ดาว
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน4คืน By VZ

ทัวร์โค๊ด MTVL190037
เมืองไทจง , หมู่บ้านสายรุ้ง , เมืองเจี๊ยอี้ , พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ , เจ้าแม่กวนอิม , พระสังกัจจายน์ , อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน , ทะเลสาบสองพี่น้อง ,สวนสนพันปี , เมืองไทจง , เมืองหนานโถว , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , กรุงไทเป , ร้านขนมพายสับปะรด , ตึกไทเป 101 , หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น , อุทยานเหย๋หลิ่ว , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,
สเต๊กสลัดบาร์ , บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา , ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว , อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต , ตลาดซีเหมินติง , หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ,
3 ดาว
Thai Viet Jet Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 6วัน4คืน BY SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181154
วัดจงไถซานซื่อ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซำจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , เมืองเจียอี้ , อุทยานอาลีซาน , ร้านขนมพายสับปะรด , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง , ตึกไทเป 101 , อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต , ซื่อหลินไนท์มาเก็ต , ซีเหมินติง
3 ดาว
Thai Lion Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน 3คืน BR

ทัวร์โค๊ด MTVL181214
ผูหลี่ วัดจงไถซานซื่อ หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ซีเหมินติง เมืองซินเป่ย อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
BAKERY MILK TEA อาหารจีนพื้นเมืองเมนูปลาประธานาธิบดี สลัดบาร์บุปเฟ่ต์ ชาบูชาบูบุปเฟ่ต์ เสี่ยวหลงเปา
ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด
4 ดาว
EVA Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป บินหรูอยู่ 5 ดาว 5วัน4คืน By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL181151
เมืองเจียอี้ , อุทยานอาลีซาน , เมืองไถจง , ฟาร์มชิงจิง , หมู่บ้านวัฒนธรรมอะบอริจินฟอร์โมซาน , เมืองไทเป , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , วัดหลงซาน , ตึกไทเป 101 , ร้านขนมพายสับปะรด , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ศูนย์เครื่องสำอาง , ซีเหมินติง
4 ดาว
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.
ดูรายละเอียด