ทัวร์ไต้หวัน พบ 10 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192557
SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน, บุฟเฟต์ชาบู, เมนูเสี่ยวหลงเปา, อาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
สนามบินเถาหยวน, ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไถจง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ๋ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
4 ดาว
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน เย๋หลิ่ว บินการบินไทย

ทัวร์โค๊ด MTVL192564
เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ, เมนูสเต๊กจานร้อน
เถาหยวน, ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, เจียอี้, อาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน, ชิมชาอู่หลง, ไถจง, MIYAHARA ICE CREAM, ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต, หนานโถว, วัดเหวินหวู่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตลาดซีเหมินติง, อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ๋ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตึกไทเป 101, ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium
4 ดาว
Thai Airways 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 21,900 บ.
ดูรายละเอียด