ทัวร์ไต้หวัน พบ 102 ช่วงวันเดินทาง จาก 13 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไฟไหม้ ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด MTVL200561
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192557
SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน, บุฟเฟต์ชาบู, เมนูเสี่ยวหลงเปา, อาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
สนามบินเถาหยวน, ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไถจง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ๋ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
4 ดาว
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193260
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรความรักวัดหลงซาน, ช็อปปิ้งซีเหมินติง, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดกลางคืน, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ไทเป, ร้านคอสเมติค, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) , ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, แช่น้ําแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก, Germanium Power, ตลาดปลาไทเป, DUTY FEE, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)
4 ดาว
China Airlines 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์โค๊ด MTVL192558
ปลาปธานาธิบดี, สเต็กจานร้อน, ซีฟู๊ด
ไทเป, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลซีาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ๋ว, ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4 ดาว
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.
ดูรายละเอียด

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

ทัวร์โค๊ด MTVL200752
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 ดาว
China Airlines 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ทัวร์โค๊ด MTVL192559
บุฟเฟ่ต์ชาบูหมาล่า, อาหารซีฟู๊ด, เสี่ยวหลงเปา
หมู่บ้านสายรุ้ง, MIHAYARA ICE CREAM, ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ๋ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น , ตลาดปลาไทเป, ศูนย์ GERMANIUM และปะการังแดง, พิธิภัณฑ์กู้กง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำอางค์, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ชอปปิ้งซีเหมินติง
4 ดาว
Thai Lion Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.
ดูรายละเอียด

ZTPE59 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่]

ทัวร์โค๊ด MTVL200599
ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
4 ดาว
EVA Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
ดูรายละเอียด

ZTPE52 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2]

ทัวร์โค๊ด MTVL200607
เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว
4 ดาว
EVA Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR

ทัวร์โค๊ด MTVL192803
เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน, อาหารพื้นเมือง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, Germanium Power, อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก, เดินทางเมืองหนานโถว, วัดจงไถ่ถาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถัมซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้, เมืองเจียอี้, อุทยานอาหลี่ซัน, ชมป่าสนพันปี, นั่งรถไฟโบราณอาหลีซัน, เมืองไถจง, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, DUTY FEE, ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89, ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด, ร้านคอสเมติค
4 ดาว
EVA Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,999 บ.
ดูรายละเอียด