ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พบ 402 ช่วงวันเดินทาง จาก 79 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191721
สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า, BMW WELT, พระราชวังนิมเฟนบูร์ก, จัตุรัสมาเรียน, เมืองซาลบูรก์, ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก, บ้านเลขที่9, Getridegasse, เมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองอินส์บรูค, ชมหลังคาทองคำ, เมืองฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ลูเซิร์น, สะพานไม้ชาเปล, รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
อาหารพื้นเมือง, อาหารจีน
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 40,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193991
เมืองมิวนิค, สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า, BMW WELT, พระราชวังนิมเฟนบูร์ก, จัตุรัสมาเรียน, เมืองซาลบูร์ก, บ้านเลขที่ 9, เมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองอินส์บรูค, หลังคาทองคำ, เมืองฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองลูเซิร์น, สะพานไม้ชาเปล, รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เมนูอาหารพื้นเมือง
ถนนคนเดิน Geteidegasse
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

EASY CHARMING VILLAGE EUROPE 7D4N BY CX (FR-SW) MAR 20

ทัวร์โค๊ด MTVL192767
4 ดาว
Cathay Pacific 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,990 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เลสโกสามขุนเขาแห่งรัก 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200108
เมืองชาโมนิกซ์มงบล็อง, อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง, ยอดเขามงบล็อง, เมืองเจนีวา, สวนอังกฤษ, นาฬิกาดอกไม้, อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ, เมืองโลซานน์, มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์, พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล, สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์, ศาลาไทย, เมืองเวเว่ย์, อนุสาวรีย์ชาลีแชปลิน, เมืองมองเทรอซ์, ปราสาทชิลยอง, เมืองโกลดูปิยง, ยอดเขากลาเซียร์ 3000, สะพานแขวนพีควอร์ค, เมืองเลย์แซง, หมู่บ้านทาซ, เมืองเซอร์แมท, ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น, เมืองมิลาน, เมืองเบอร์กาโม่, ย่านจัตุรัสเก่าเปียสซ่าเว็คเคียร์, มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน, Galleria Vittorio Emanuele II, อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2, โรงละครปิอัซซ่าเดลลาสกาลา, ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน, ปราสาทสฟอร์เซสโก้
Fox Town Outlet
3 ดาว
EVA Air 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,999 บ.
ดูรายละเอียด

ZMXP16 ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก สามขุนเขาแห่งรัก]

ทัวร์โค๊ด MTVL200615
ท่องเมืองเทพนิยาย พิชิต "ยอดเขามงบล็องค์" โดยกระเช้าไฟฟ้า ที่ "เมืองชาโมนิกซ์" พิชิต "ยอดเขากลาเซีย 3000" โดยกระเช้าไฟฟ้า ท้าพิสูจน์ความสูงบน "สะพานแขวนพีควอร์ค"
3 ดาว
EVA Air 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191637
เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน, น้ำตกไรน์, กรุงเบิร์น, บ่อหมีสีน้ำตาล, เมืองเจนีว่า, ทะเลสาบเจนีวา, น้ำพุจรวดเจ็ทโด, นาฬิกาดอกไม้, เมืองโลซาน, ผ่านชม มหาวิหารแห่งโลซานน์, เมืองเวเว่ย์, รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น, เมืองมองเทรอซ์, เมืองทาซ, เซอร์แมท ด้วย Shuttle Train, เมืองท๊าซ, เมืองอินเทอร์ลาเคิน, เมืองแองเกิลเบิร์ก, ยอดเขาทิตลิส, เมืองลูเซิร์น, ชมสิงโตหินแกะสลัก, สะพานไม้ชาเปล
เมนูอาหารจีน, เมนูอาหารท้องถิ่น, Asian Set Menu
Aubonne Outle
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 45,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส FOLLOW YOUR DREAM 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค๊ด MTVL192873
โปรแกรม 3 ประเทศ อิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7วัน4คืน
อาหารพื้นเมือง
มิลาน, แวร์ซาย, หอไอเฟล, ล่องเรือบาโตมุก, ลูเซินร์น, ประตูชัยนโปเลียน, มหาวิหารนอเตรอดาม, หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.
ดูรายละเอียด