ทัวร์รัสเซีย พบ 133 ช่วงวันเดินทาง จาก 26 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6วัน3คืน By EY

ทัวร์โค๊ด MTVL180894
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ , สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ , ถนนอารบัต , เมืองซาร์กอร์ส , โบสถ์อัสสัมชัญ , สุสานของพระเจ้าซาร์และครอบครัว , บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ , ตลาดอิสไมโลโว่ , มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ , พระราชวังเคลมลิน , จัตุรัสแดง , มหาวิหารเซนต์บาซิล , หอนาฬิกาซาวิเออร์ , ห้างสรรพสินค้ากุม , ละครสัตว์ Circus Show
อาหารพื้นเมือง อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Etihad Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5วัน3คืน By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL180449
ล่องเรือแม่น้ำ Moskva , พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ , จัตุรัสแดง , วิหารเซนต์บาซิล , อนุสรณ์สถานเลนิน , โบสถ์โฮลีทรินิตี้ , โบสถ์อัสสัมชัญ , ชมโชว์ละครสัตว์ , เนินเขาสแปร์โรว์ , สถานีรถไฟใต้ดิน , ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
อาหารจีน , อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ห้างสรรพสินค้ากุม , ถนนอารบัต , ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET
4 ดาว
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 38,998 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส 6วัน3คืน By QR

ทัวร์โค๊ด MTVL180895
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ , ถนนอารบัต , ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล , เมืองซาร์กอร์ส , โบสถ์โฮลีทรินิตี้ , โบสถ์อัสสัมชัญ , สุสานของพระเจ้าซาร์และครอบครัว , บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ , ตลาดอิสไมโลโว่ , ละครสัตว์ Circus Show , พระราชวังเคลมลิน , จัตุรัสแดง , มหาวิหารเซนต์บาซิล , ห้างสรรพสินค้ากุม , สุสานเลนิน , มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ , ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
อาหารพื้นเมือง อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Qatar Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน4คืน By KC

ทัวร์โค๊ด MTVL180841
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล , สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว , มหาวิหารเซนต์บาซิล , จัตุรัสแดง , พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ , โบสถ์อัสสัมชัญ , พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM , PETERHOF , มหาวิหารเซนต์ไอแซค , ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตาคาร
ห้างสรรพสินค้า GUM
4 ดาว
Air Astana 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน By QR

ทัวร์โค๊ด MTVL180928
กรุงมอสโคว์ , พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ , จัตุรัสวิหาร , โบสถ์อัสสัมชัญ , โบสถ์อันนันซิเอชั่น , โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล , หอระฆังอีวาน , สวนสาธารณะซาริซิโน , พิพิธภัณฑ์แห่งชัยชนะ , การแสดงละครสัตว์ , เมืองเซอร์กิเยฟ โปซาด , โบสถ์โฮลีทรินิตี้ , วิหารเซนต์ซาเวียร์ , สถานีรถไฟใต้ดิน , ถนนอารบัต , อาคารกระทรวงการต่างประเทศ , ตลาดสินค้าพื้นเมือง , เนินเขาสแปร์โร่ , จัตุรัสแดง , อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ , อารามครุทิทสกอยา พอดโวเย่ , เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก , เมืองปีเตอร์ฮอฟ , พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส , โบสถ์หยดเลือด , เมืองครอนสตัดด์ , มหาวิหารการเดินเรือแห่งนักบุญเซนต์นิโคลัส , ป้อมปราการแห่งเมืองครอนสตัดด์ , ป้อมปีเตอร์และปอล , มหาวิหารเซนต์ไอแซค , เมืองพุชกิ้น , โบสถ์เชสมี , พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน , มหาวิหารคาซาน , จัตุรัสพาเลซ , ถนน Nevsky Prospekt
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ห้างสรรพสินค้ากุม
4 ดาว
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 48,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก HILIGHT RUSSIA 7วัน5คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL181152
เมืองมอสโคว์ ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน ป้อมปีเตอร์ และ ปอล พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารเซนต์ ไอแซค สถานีรถไฟความเร็วสูง พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ สแปโรฮิลล์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ณ ภัตตาคาร อาหารจีน อาหารพื้นเมือง
ถนนอารบัต ห้างสรรพสินค้ากุม
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 51,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6D4N By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL180964
กรุงมอสโคว์ , มหาวิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ , พระราชวังเครมลิน , มหาวิหารเซนต์บาซิล , จัตุรัสแดง , ชมละครสัตว์ เซอร์คัส , เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก , เมืองพุชกิ้น , พระราชวังแคทเธอรีน , อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช , ย่านถนนเนฟสกี้ , พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์ , พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ , สถานีรถไฟใต้ดิน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ห้างสรรพสินค้าGUM ตลาดอิซมาลอฟสกี้
4 ดาว
Thai Airways 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พุชกิ้น 7วัน5คืน By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL180236
มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน วิหารเซ้นต์ไอแซค พระราชวังเครมลิน
ณ ภัตตาคารจีน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จัตุรัสแดง ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเชีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 6วัน4คืน By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL180747
กรุงมอสโคว์ , ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล , พระราชวังเคลมลิน , จัตุรัสแดง , หอนาฬิกาซาวิเออร์ , สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ , ถนนอารบัต , ละครสัตว์ Circus Show , เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค , ป้อมปีเตอร์และปอลด์ , มหาวิหารไอแซค , พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ , พระราชวังฤดูหนาว , พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ , โบสถ์หยดเลือด , ตลาดอิสไมโลโว่
อาหารจีน อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ห้างสรรพสินค้ากุม
4 ดาว
Thai Airways 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 7วัน5คืน By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL180840
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล , พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ , โบสถ์อัสสัมชัญ , โบสถ์ IVAN THE GREAT BELL-TOWER , วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ , สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว , เซอร์คัส , พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM , พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ , ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ , มหาวิหารเซนต์ไอแซค , Bronze horseman statue peter great , เรือรบหลวงออโรร่า , โบสถ์หยดเลือด , จัตุรัสแดง , มหาวิหารเซนต์บาซิล , IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ถนนอารบัต , ห้างสรรพสินค้า GUM
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 56,888 บ.
ดูรายละเอียด