ทัวร์ต่างประเทศ พบ 110 ช่วงวันเดินทาง จาก 18 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193970
ดานัง, เว้, วัดเจดียเ์ทียนหมู่, พระราชวังโบราณ, ตลาดดองบา, ล่องเรือแม่น้ำหอม, ฮอยอัน, เมืองโบราณฮอยอัน, สะพานญี่ปุ่น, จั่วฟุกเกี๋ยน, บ้านเลขที่101, หมู่บ้านกั๊มทาน, น่ังเรือกระด้ง, สะพานมังกร, ดานัง, บานาฮิลล์(น่ังกระเช้าไฟขึน้-ลง), สวนดอกไม้, สะพานทอง, วัดหลินอึ๋ง
เมนูอาหารซีฟู้ด, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ตลาดดองบา
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,500 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL201064
กรุงฮานอย, วิหารวรรณกรรม, เมืองฮาลอง, ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ชมถ้ำนางฟ้า, กรุงฮานอย, สะพานแสงอาทิตย์, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหงอกเซิน, ศาลเจ้าโบราณ, ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้้ำ, จัตุรัสบาดิงห์, สุสานโฮจิิมินห์, ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านพักลุงโฮ, เจดีย์เสาเดียว, พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์, วัดเฉินก๊วก
เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ, เมนูซีฟู้ดบนเรือ
ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,500 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL201065
เมืองซาปา, หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต, ภูห่ามโหร่ง, ลาวไก, กรุงฮานอย, สะพานแสงอาทิตย์, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหงอกเซิน, ศาลเจ้าโบราณ, จัตุรัสบาดิงห์, สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์, ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านพักลุงโฮ, วัดเสาเดียว, พิิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์, วิหารวรรณกรรม, วัดเฉินก๊วก
เมนูอาหารพื้นเมือง, บุฟเฟต์นานาชาติ SEN
ตลาดก๊อกเลี้ยว, ถนน 36 สาย
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192184
เมืองเว้, สุสานไคดิงห์, ล่องเรือแม่น้ำหอม, เจดีย์เทียนหมู่, พระราชวังโบราณ, เมืองฮอยอัน, หมู่บ้านกั๊มทาน, นั่งเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, สะพานญี่ปุ่น, บ้านเลขที่ 101, เมืองดานัง, บานาฮิลล์, นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์, สวนดอกไม้, สะพานมือสีทอง, สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค, เมืองานัง, สะพานมังกร, วัดหลินอึ๋ง
เมนูอาหารซีฟู้ด, เมนูกุ้งมังกร
ตลาดดองบา
3 ดาว
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,500 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL194137
เมืองดานัง, สะพานมังกร, ดาร์ฟดราก้อน, เมืองฮอยอัน, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, นั่งเรือกระด้ง, เมืองฮอยอัน, วัดกวางตุ้ง, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์, ภูเขาบานาฮิลล์, บานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค, สะพานมือสีทอง, วัดหลิงอึง
เมนูกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ, แหนมเนืองต้นตำหรับ
ตลาดฮาน
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน / เริ่มเพียง 12,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวน้อยตากลม EP.2] 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200969
เมืองดานัง, ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน, เมืองฮอยอัน, ศาลเจ้าโบราณ, สะพานญี่ปุ่น, บ้านเลขที่ 101, สะพานมังกร, สะพานแห่งความรัก, ชมวิวของแม่น้ำฮัน, วัดหลินอึ้ง, หาดหมีเคว, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลล์, สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค, สะพานมือสีทอง, สวนดอกไม้แห่งความรัก, โรงเก็บไวน์
เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ, มนูพิเศษซีฟู๊ด กุ้งมังกร
ถนนคนเดินฮอยอัน, ตลาดฮาน
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.
ดูรายละเอียด