ทัวร์เนเธอร์แลนด์ พบ 162 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ France Belgium Germany Netherlands 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210209
ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ท่ามกลางแสง สี และสถาปัตยกรรม สถานที่ราชการและอาคารอันสำคัญของปารีส, ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย, ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส, อิสระช้อปปิ้ง, ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร, ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์, ชมบริเวณย่านดัมสแควร์
อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง
ปารีส, ล่องเรือแม่น้ำแซน, ประตูชัย, แกลอรี่ลาฟาแยส, หอไอเฟล, ถนนชองเชลิเช, ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด, โบสถ์แมดดิแลน, ปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์, เมืองบรัสเซล, ชมอโตเมี่ยม, จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช, ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก, OUTLET, เมืองโคโลญจน์, มหาวิหารแห่งโคโลญจน์, เมืองกีรย์ธอร์น, หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน), กรุงอัมสเตอร์ดัม, ล่องเรือกระจก,
3 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 49,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ France Belgium Germany Netherlands 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210210
ปารีส, ล่องเรือแม่น้ำแซนน์, หอไอเฟล, บรัสเซล, โคโลญจน์, Shopping Outlet, หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน), หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน), อัมสเตอร์ดัม, ล่องเรือหลังคากระจก, โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง, โวเลนดัม
อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง
ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส, โรมอนด์เอ้าเลท
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 52,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210182
ปารีส, ล่องเรือแม่น้ำแซนด์, พระราชวังแวร์ซายส์, หอไอเฟล, ถนนชองเชลิเช, ถ่ายรูปกับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์, ประตูชัย, อโตเมี่ยม, จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช, ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์, กรุงอัมสเตอร์ดัม, หมู่บ้านกีรย์ธอร์น, ล่องเรือกระจก, ชม เทศกาลดอกไม้พืชสวนโลก ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จะมี 1 ครั้ง, หมู่บ้านโวเลดัม, หมู่บ้านกังหันลม
อาหารพื้นเมือง, อาหารจีน
ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส, ย่านดัมสแควร์
4 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210183
ปารีส, ล่องแม่น้ำแซน, เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์, หอไอเฟล, ถนนชองเชลิเช, ถ่ายรูปกับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์, ประตูชัย, เมืองบรัสเซล, ชมอโตเมี่ยม, จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช, เมืองโคโลญจน์, มหาวิหารแห่งโคโลญจน์, ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์, กรุงอัมสเตอร์ดัม, หมู่บ้านกีรย์ธอร์น, ล่องเรือกระจก, ชม เทศกาลดอกไม้พืชสวนโลก ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จะมี 1 ครั้ง และปี 2022 ก็มาบรรจบอีกครั้ง, หมู่บ้านโวเลดัม, หมู่บ้านกังหันลม
เมนูหอยเอสคาร์โกร์,สเต็ก,ไวน์, เมนูขาหมูเยอรมัน, เมนูอาหารพื้นเมือง
ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส, ย่านดัมสแควร์
4 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ Swiss Germany Netherland 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210235
อาหาร ณ ภัตตาคาร
ซูริค, ลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT), สะพานไม้ (KAPELLBRUCKE), อิสระช้อปปิ้ง, เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาทิตลิส, บาเซิล, ถ่ายรูปกับ BASEL MINSTER มหาวิหารโกธิค, เดินเล่นย่านเมืองเก่า จัตุรัส MINSTER, เมืองไฮเดลเบิร์ก, ปราสาทไฮเดลเบิร์ก, แฟรงเฟิร์ท, ถ่ายรูปกับตัวอาคารโรเมอร์ ย่านโรเมอร์สแควร์, ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ท, แฟรงเฟิร์ทโดม, ริมแม่น้ำไมน์, ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์ปอล์ และโบสถ์เซนต์นิโคลาส, เมืองบอบปาร์ด, ล่องเรือแม่น้ำไรน์, อัมสเตอร์ดัม, ล่องเรือหลังคากระจก, ศูนย์เจียระไนเพชรกรุงอัมสเตอร์ดัม, เมืองโวเลนดัม (หมู่บ้านชาวปะมง), หมู่บ้านซานส์สคานส์ (หมู่บ้านกังหันลม), ย่านเมืองเก่าของกรุงอัมสเตอร์ดัม, พระราชวังหลวงเก่า ROYAL PALACE ณ ย่านดามสแควร์, NATIONAL MONUMENT, ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน EK

ทัวร์โค๊ด MTVL210236
อาหาร ณ ภัตตาคาร, หอยเอสคาร์โกร์, สเต็ก, ไวน์, อาหารพื้นเมือง
ปารีส, ล่องแม่น้ำแซน, เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (PALACE OF VERSAILLES), ชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER), ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES), ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE), โบสถ์แมดดิแลน, ถ่ายรูปกับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์, ประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE), อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส, เมืองบรัสเซล, ชมอโตเมี่ยม, ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช, ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS), เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE), ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์, ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์, กรุงอัมสเตอร์ดัม, หมู่บ้านกีรย์ธอร์น (GIETHOORN), ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์, ล่องเรือกระจก, ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร, หมู่บ้านโวเลดัม (VOLENDAM), หมู่บ้านกังหันลม (ZAANSE SCHANS)
4 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210244
อาหาร ณ ภัตตาคาร
ลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโต, สะพานไม้ (KAPELLBRUCKE), เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก, นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส, บาเซิล, BASEL MINSTER มหาวิหารโกธิค, จัตุรัส MINSTER, นั่งรถไฟด่วนเข้าสู่ ปารีส, พระราชวังแวร์ซายส์, ล่องเรือแม่น้ำแซนน์, อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มหานครปารีส, กรุงบรัสเซล, จัตุรัสกรังปลาส(GRAND PALACE), เมนเนเก้นพิส (หนูน้อยยืนฉี่), อะตอมเมี่ยม, เมืองโวเลนดัม (หมู่บ้านชาวปะมง), หมู่บ้านซานสคาน (หมู่บ้านกังหันลม), อัมสเตอร์ดัม, พระราชวังหลวงเก่า ROYAL PALACE ณ ย่านดามสแควร์, NATIONAL MONUMENT, ล่องเรือหลังคากระจก, ชมศูนย์เจียรไนเพชร
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด