ทัวร์เนเธอร์แลนด์ พบ 19 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก 7D5N By BR

ทัวร์โค๊ด MTVL180848
เมืองอัมสเตอร์ดัม , หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ , ดีไซน์เนอร์เอาท์เล็ทโรมอนด์ , มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ , เมืองแฟรงก์เฟิร์ต , มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต , จัตุรัสโรเมอร์ , ถนนไซล์ , เมืองลักเซมเบิร์ก , ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก , สะพานสมัยโรมัน , โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร์ก , เมืองบรัสเซลส์ , อะโตเมียม , จัตุรัสกรองด์ ปลาซ , โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก , เมืองแอนท์เวิร์ป , ตลาดโกรท มาร์ค , ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป , โบสถ์แห่งเจ้าหญิง , หมู่บ้านกีธูร์น , ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น , ย่านดัมสแควร์ , อนุสรณ์สถานแห่งชาติ , ล่องเรือหลังคากระจก , สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี , โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น , พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองอัมสเตอร์ดัม , ย่านงานศิลป์และของเก่า , ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส , ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
อาหารจีน อิสระอาหารตามอัธยาศัย
4 ดาว
EVA Air 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 7D4N By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL180948
เมืองบรัสเซลส์ , อะโตเมียม , จัตุรัสกรองด์ ปลาซ , โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก , เมืองแอนท์เวิร์ป , ตลาดโกรท มาร์ค , โบสถ์แห่งเจ้าหญิง , เมืองเฮก , ย่านบินเนนฮอฟ , เมืองอัมสเตอร์ดัม , หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ , หมู่บ้านกีธูร์น , ย่านดัมสแควร์ , ล่องเรือหลังคากระจก , สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี , โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น , พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม , ย่านงานศิลป์และของเก่า , ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส , เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท เรอมอน , เมืองโคโลญ , มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ , เมืองแฟรงก์เฟิร์ต , มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต , จัตุรัสโรเมอร์
อาหารจีน ณ ภัตตาคาร , อิสระอาหารกลางวัน/ค่ำ
3 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เบลเยียม เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 7D4N By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL180885
นครแฟรงก์เฟิร์ต , จัตุรัสโรเมอร์ , เมืองไฮเดลเบิร์ก , ปราสาทไฮเดลเบิร์ก , ประตูคืนเดียว , เมืองโคโลญ , มหาวิหารโคโลญ , Designer Outlet Roermond , กรุงอัมสเตอดัม , หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ , จัตุรัสดัมสแควร์ , สถาบันสอนการเจียระไนเพชร , ล่องเรือหลังคากระจก , กรุงบรัสเซลส์ , จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ , เมเนเก้นพีส
อาหารจีน อาหารพื้นเมือ ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8D5N By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL180886
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต , จัตุรัสโรเมอร์ , เมืองโคโลญ , มหาวิหารโคโลญ , เมืองดุซเซลดอร์ฟ , หมู่บ้านกีธูร์น , กรุงอัมสเตอร์ดัม , ล่องเรือหลังคากระจก , สถาบันสอนการเจียระไนเพชร , จัตุรัสดัมสแควร์ , หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ , กรุงบรัสเซลส์ , อนุสรณ์อะโตเมี่ยม , จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ , เมเนเก้นพีส , เมืองลิลล์ , ย่านแกรนด์เพลส , อาคารหอการค้า , มหาวิหารแห่งลิล , มหานครปารีส , ล่องเรือบาโตมุช , มหาวิหารนอเตรอดาม , พระราชวังแวร์ซายส์ , จัตุรัสคองคอร์ด , ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ , ประตูชัยนโปเลียน , หอไอเฟล , แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ , ร้าน Bucherer
อาหารจีน อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Thai Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 8D5N By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL180744
มหานครปารีส , ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด , ชองป์เอลิเซ่ , ประตูชัยนโปเลียน , หอไอเฟล , เมืองแวร์ซายส์ , พระราชวังแวร์ซายส์ , มหาวิหารนอเตรอดาม , ล่องเรือบาโตมุช , พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ , เมืองเกนต์ , ปราสาทท่านเคานต์ , จัตุรัสใจกลางเมือง , กรุงเฮก , อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ , พระราชวังแห่งสันติภาพ , หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ , กรุงอัมสเตอดัม , จัตุรัสดัมสแควร์ , ล่องเรือหลังคากระจก , สถาบันสอนการเจียระไนเพชร , กรุงบรัสเซลส์ , จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ , เมเนเก้นพีส , อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
หอยเอสคาโก้ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว อาหารจีน อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
3 ดาว
Thai Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.
ดูรายละเอียด