ทัวร์เนปาล พบ 5 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์อินเดีย เนปาล สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191247
หมู่บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชร, พุทธคยา, วัดมหาโพธิ์, เมืองพาราณสี, สังเวชนียสถาน สารนาถ, ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, เมืองลุมพินี, ประเทศเนปาล, ลุมพินีวัน, สระโบกขรณี, วิหารมายาเทวี, เสาอโศก, เมืองกุสินารา, ชมสังเวชนียสถาน, มหาปรินิพพานวิหาร, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฏพันธนเจดีย์, เมืองปัตนะ, เมืองเวสาลี, เสาอโศก, วัดป่ามหาวัน, มหาลัยนาลันทา, ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, ตโปธาราม, เขาคิชฌกูฏ, เมืองพุทธคยา
4 ดาว
Thai AirAsia 7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191307
เมืองพุทธคยา, สถูปพุทธคยา, พระมหาโพธิ์เจดีย์, เมืองราชคฤห์, ขึ้นเขาคิชฌกูฎ, วัดชีวกัมพวัน, วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส, นมัสการหลวงพ่อดำ, มหาวิทยาลัยนาลันทา, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวันชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด, เมืองกุสินารา, กุสินารา, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดีย์, เมืองลุมพินี, สวนลุมพินีวัน, สระโบกขรณี, เมืองสาวัตถี, ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์, เมืองพาราณสี, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, สารนาถ, สถูปเจาคันธี, ธรรมเมขสถูป, พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ, พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา, เมืองพุทธคยา
4 ดาว
Thai AirAsia 8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด