ทัวร์เนปาล พบ 4 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์เนปาล นากาโกต ปาทัน ปักตาปู

ทัวร์โค๊ด MTVL190641
ปศุปฏินารถ,หมู่บ้านบันดิปูร์,เมืองโภครา,หุบเขาโภครา,เทือกเขาอานาปุระ,ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา,วัดบาลาฮี,จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์,เทือกเขานากาก๊อต,รูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ,วิหารทองคำ,พระราชวังเก่า,วัดตะเลจูบาวานี,วัดกฤษณะ,เข้าเฝ้าองค์กุมารี,พระนารายณ์บรรทมสินธุ์,สยมภูวนาถ,เมืองเก่านครกาฐมัณฑุ,ประตูหนุมาน,มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
เมนู โม โม เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ๆ,อาหารจีน,ฮิมไทย
อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านทาเมล
3 ดาว
Thai Airways 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 30,900 บ.
ดูรายละเอียด