ทัวร์เนปาล พบ 2 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์อินเดีย เนปาล 8วัน7คืน By B3

ทัวร์โค๊ด MTVL181040
ขึ้นเขาคิชฌกูฎ ชมถ้ำพระสารีบุตร วัดชีวกัมพวัน วัดป่ามหาวัน ปาวา มกุฎพันธเจดีย์ สวนลุมพินีวัน เมืองสาวัตถี บ้านบิดาขององคุลีมาล ต้นอานันทโพธิ์ สารนาถ สถูปเจาคันธี พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ มูลคันธกุฎี
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ของฝากท้องถิ่นจุใจ
4 ดาว
Bhutan Airline 8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 36,900 บ.
ดูรายละเอียด