ทัวร์เนปาล พบ 7 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์เนปาล 5วัน4คืน By TG

ทัวร์โค๊ด MTVL180585
เมืองปัคตาปูร์ , ยอดเขานากาก็อต , โภครา , น้ำตกเดวิส , ค่ายอพยพชาวทิเบต , ล่องเรือทะเลสาบเฟวา , วัดบาลาฮี , แม่น้ำเซติ , ยอดเขาซารางก็อต , ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล , จัตุรัสกาฐมาณฑุตูร์บาร์ , วัดกุมารี , กาฐมาณฑป , สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ , สถูปสวยมภูนาถ
ณ ภัตตาคาร
ย่านทาเมล
4 ดาว
Thai Airways 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย เนปาล 8วัน7คืน By B3

ทัวร์โค๊ด MTVL181040
ขึ้นเขาคิชฌกูฎ ชมถ้ำพระสารีบุตร วัดชีวกัมพวัน วัดป่ามหาวัน ปาวา มกุฎพันธเจดีย์ สวนลุมพินีวัน เมืองสาวัตถี บ้านบิดาขององคุลีมาล ต้นอานันทโพธิ์ สารนาถ สถูปเจาคันธี พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ มูลคันธกุฎี
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ของฝากท้องถิ่นจุใจ
4 ดาว
Bhutan Airline 8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด