ทัวร์โมร็อกโก พบ 9 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โมร็อคโค DESERT MOROCCO 9วัน6คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL181144
เมืองคาซาบลังกา จตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5 โบสถ์คาซาบลังกา จัตุรัสสหประชาชาติ โรงภาพยนตร์ประจำเมือง สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เมืองราบัต พระราชวังหลวงแห่งเมืองราบัต สุสานกษัตริย์มูฮัมหมัดที่ 5 ป้อมอูดายา เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส เมืองแม็กแน็ส ประตูบับมันซู เมืองแฟ็ส พระราชวังหลวงแห่งเมืองแฟ็ส ย่านแฟ็ส เมดินา ประตูบับดูเจลูร์ด เมอเดอร์ซ่า บู อิมมาเนีย น้ำพุธรรมชาติ สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี เมืองมิเดลท์ เมืองเออร์ฟูดด์ ขี่อูฐรับแสงอรุณ แคบทอดร้ากอร์จ ป้อมเทาว์เรอร์ พระราชวังของตระกูลกลาวี เมืองไอท์ เบนฮาดดู ป้อมไอท์ เบนฮาดดู
อาหารพื้นเมือง อาหารสไตล์ตะวันตก
ตลาดกลาง ตลาดสด โรงงานเซรามิค
4 ดาว
Qatar Airways 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 52,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โมร็อกโก 11D8N By EY

ทัวร์โค๊ด MTVL180503
สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 , ย่านใจกลางเมือง , สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 , หอคอยฮัสซัน , สุเหร่าหลวงและพระราชวังหลวง , สวนสาธารณะแอนดาลูเชียน , อุดายา คาชบาห์ , เมืองแทนเจียร์ , แกรนด์ซัคโค , เพลส เดอ ฟรานช์ , ป้อมปราการเมืองแทนเจียร์ , พระราชวังสุลต่าน ดาร์ เอล มาคเซ่น , Blue City , เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส , ประตูบับมันซู , ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส , ประตู Bab Bou Jeloud , เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย , สุเหร่าใหญ่ไคราวีน , บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ , เดินทางโดยรถ 4x4 เข้าสู่ทะเลทรายซาฮารา , โอเอซิส Tinghir , ผ่านหุบเขาดาเดส , ทอดร้าจอร์จ , ป้อมเทาริท , เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู , ป้อเอ็ทเบน ฮาดดู , จัตุรัสกลางเมือง , มัสยิด คูตูเบีย , สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน , พระราชวังบาเฮีย , Majorelle Garden
อาหารจีน อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดเก่า , โมรอคโค มอลล์
4 ดาว
Etihad Airways 11วัน 8คืน / เริ่มเพียง 71,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โมร็อกโก 10D7N By EK

ทัวร์โค๊ด MTVL180830
สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 , สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 , เมืองเชฟชาอูน , หมู่บ้านสีฟ้า , เมืองเฟซ , เมเดอร์ซาบูอิมาเนีย , สุสานของมูเลไอดริสที่ 2 , สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน , เมืองแมคเนส , ประตูบับมันซู , เมืองอิเฟรน , เมืองมิเดล , เมืองเมอร์ซูก้าร์ , ทะเลทรายซาฮาร่า , โอเอซิส TINGHIR , ทอดร้าจอร์จ , หุบเขาดาเดส , หุบเขากุหลาบ , เมืองไอท์เบนฮาดดู , ป้อมไอท์เบนฮาดดู , เมืองมาราเกช , สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน , พระราชวังบาเฮีย , จัตุรัสกลางเมือง , มัสยิดคูตูเบีย , MAJORELLE GARDEN
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Emirates Airlines 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 72,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โมร็อกโก 10D7N By EK

ทัวร์โค๊ด MTVL180740
เมืองราบัต , สุเหร่าหลวง , พระราชวังหลวง , สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5 , ป้อมอูดายา , เมืองแมกเนส , ประตูบับมันซู , เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส , นครสีฟ้าเชฟชาอูน , บ้านเรือนทาด้วยสีฟ้าและสีขาว , เมืองเฟซ , Middle Atlas , ประตู Bab Bou Jeloud , เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย , น้ำพุธรรมชาติ , สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 , สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน , เมืองอิเฟรน , เมืองเออร์ฟูด์ , เมืองเมอร์ซูก้า , ทอด้าจอร์จ , เมืองวอซาเซท , ป้อมทาเริท , เมืองไอท์ เบนฮาดดู , เมืองมาราเกช , พระราชวังบาเฮีย , จัตุรัสกลางเมือง , สวนจาร์ดีน มาจอแรล , เมืองคาซาบลังก้า , โบถส์ชาวยิว
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Emirates Airlines 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 75,900 บ.
ดูรายละเอียด