ทัวร์ลาว พบ 41 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไฟไหม้ ลาว หลวงพระบาง สะบายดี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200452
หลวงพระบาง, พระธาติภูษี, ตลาดมืด, ทำบุญตักบาตรตอนเช้า, ตลาดเช้า, วัดแสนสุขขาราม, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, บ้านช่างไห่, ถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางสี, พระราชวังหลวงพระบาง
อาหารท้องถิ่น
ช้อปปิ้งตลาดมืด, ช้อปปิ้งตลาดเช้า
4 ดาว
Air asia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ไฟไหม้ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย

ทัวร์โค๊ด MTVL200946
หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, พธิีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192552
เวียงจันทร์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนโรตี, วังเวียง, ถ้ำจัง, หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ถนนคนเดิน, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดเชียงทอง, พระราชวัง, หอพระบาง, วัดวิชุนราช
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด