ทัวร์ลาว พบ 65 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน V2

ทัวร์โค๊ด MTVL180978
หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวงซี พระธาตุภูษี ตักบาตรข้าวเหนียว พิพิธภัณฑ์ หอพระบาง วัดเชียงทอง บ้านผานม วัดป่าโพนเพา วัดวิชุนราช
ร้านอาหารพื้นเมือง
ตลาดมืด ตลาดเช้า
4 ดาว
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,499 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว เวียงจัทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3D2N By FD

ทัวร์โค๊ด MTVL180214
พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง ถ้ำจัง หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง พระราชวัง หอพระบาง วัดวิชุนราช
ณ ร้านอาหารที่วังเวียง
ถนนโรตี ถนนคนเดิน
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3D2N By FD

ทัวร์โค๊ด MTVL180211
พระธาตุภูษี ตักบาตรข้าวเหนียว บ้านช่างไห่ บ้านผานม ถ้ำติ่ง น้ำตกกวงชี พิธีบายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังเก่า หอพระบาง
ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
ตลาดมืด ชมถนนข้าวเหนียว
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3D2N By PG

ทัวร์โค๊ด MTVL180212
พระธาตุภูษี ตักบาตรข้าวเหนียว บ้านช่างไห่ บ้านผานม ถ้ำติ่ง น้ำตกกวงชี พิธีบายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังเก่า หอพระบาง
ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
ตลาดมืด ชมถนนข้าวเหนียว
4 ดาว
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3D2N By PG

ทัวร์โค๊ด MTVL180698
ตลาดค่ำ , ตลาดเช้า , พระราชวังหลวงพระบาง , บ้านซ่างไห , น้ำตกตาดกวางสี , บ้านผานม , วัดแสนสุขาราม , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
อาหารท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3D2N By PG

ทัวร์โค๊ด MTVL180696
พระธาตุหลวง , วัดสีสะเกด , น้ำตกตาดกวางสี , ตลาดเช้า , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , ศูนย์เครื่องเงิน
อาหารท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร
ตลาดค่ำ
3 ดาว
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3D2N By QV

ทัวร์โค๊ด MTVL180981
หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวงซี พระธาตุภูษี ตักบาตรตอนเช้าเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ล่องเรือน้ำโขง บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม เวียงจัน ประตูชัย พระธาตุหลวง
ร้านอาหารพื้นเมือง
ตลาดไนท์บาร์ซา ตลาดเช้า
4 ดาว
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.
ดูรายละเอียด