ทัวร์ลาว พบ 39 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง 3วัน2คืน By PG

ทัวร์โค๊ด MTVL190008
เมืองหลวงพระบาง , น้ำตกตาดกวางสี , ตลาดมืด , บ้านช่างฆ้อง , ถ้ำติ่ง , บ้านช่างไห , พระราชวังเก่า , วัดเชียงทอง , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , พระธาตุภูษี , ตลาดเช้า , วัดวิชุนราช , บ้านผานม
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด MTVL190274
วัดพระธาตุหลวง , อนุสาวรีย์ประตูชัย , เมืองวังเวียง , ถนนคนเดิน , ถ้ำจัง , สระมรกต , ภูเพียงฟ้า , พระธาตุภูษี , ถนนข้าวเหนียว , ตลาดเช้า , วัดเชียงทอง , พระราชวังเก่า , นมัสการหอพระบาง , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , พระธาตุหมากโม
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด MTVL190275
วัดพระธาตุหลวง , อนุสาวรีย์ประตูชัย , ถนนคนเดิน , สระมรกต , ภูเพียงฟ้า , พระธาตุภูษี , ถนนข้าวเหนียว , ตลาดเช้า , วัดเชียงทอง , พระราชวังเก่า , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , พระธาตุหมากโม
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน By FD

ทัวร์โค๊ด MTVL190005
พระธาตุหลวง , วัดสีสะเกด , ล่องเรือแม่น้ำซอง , น้ำตกตาดกวางสี , เขาพูสี , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , ศูนย์เครื่องเงิน , วัดเชียงทอง , วัดวิชุนราช
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดค่ำ , ตลาดเช้า
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาวหลวงพระบาง 3วัน2 คืน By PG

ทัวร์โค๊ด MTVL190281
วัดโพนเพา , ใส่บาตรข้าวเหนียว , พระราชวังหลวงพระบาง , ชมถ้ำติ่ง , บ้านซ่างไห , น้ำตกตาดกวางสี , บ้านผานม , วัดแสนสุขาราม , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตราคาร
อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ , ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง , ตลาดดารา
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3D2N By FD

ทัวร์โค๊ด MTVL180211
พระธาตุภูษี ตักบาตรข้าวเหนียว บ้านช่างไห่ บ้านผานม ถ้ำติ่ง น้ำตกกวงชี พิธีบายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังเก่า หอพระบาง
ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
ตลาดมืด ชมถนนข้าวเหนียว
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด MTVL190276
อนุสาวรีย์ประตูชัย , พระธาตุหลวง , วัดสีสะเกด , ล่องเรือแม่น้ำซอง , น้ำตกตาดกวางสี , ตลาดค่ำ , ตลาดเช้า , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , พระราชวังหลวงพระบาง , ศูนย์เครื่องเงิน , วัดวิชุนราช
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน2คืน By PG

ทัวร์โค๊ด MTVL190006
เมืองหลวงพระบาง , ตลาดค่ำ , ตลาดเช้า , พระราชวังหลวงพระบาง , ถ้ำติ่ง , บ้านซ่างไห , น้ำตกตาดกวางสี , บ้านผานม , ศูนย์เครื่องเงิน , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , ตลาดดารา
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,888 บ.
ดูรายละเอียด