ทัวร์ลาว พบ 134 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ลาว ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190792
หลวงพระบาง, วัดทาดหลวง, วัดใหม่สุวันพูมาราม, สักการะพระธาตุพูสี, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดแสนสุขารมณ์, วัดเชียงทอง, พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, น้ำตกกวางสี
ตลาดมืด, ตลาดเช้า
3 ดาว
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,899 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว ไหว้พระ 5 วัด หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190787
หลวงพระบาง, วัดใหม่สุวันพูมาราม, วัดแสนสุขาราม, วัดเชียงทอง, วัดโพนชัยชนะสงคราม, พระธาตุพูสี, ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, นครเวียงจันทน์, ประตูชัย, พระธาตุหลวง
ตลาดไนท์บาร์ซา
3 ดาว
Lao Airlines 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 8,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ ตามรอยพญานาค 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190793
หลวงพระบาง, วัดทาดหลวง, วัดใหม่สุวันพูมาราม, พระธาตุพูสี, ตักบาตรข้าวเหนียว, พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, วัดแสนสุขารมณ์, วัดเชียงทอง, น้ำตกกวางสี, เวียงจันทน์, วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์, ธาตุหลวงเหนือและวัดธาตุหลวงใต้, บ่อน้ำพญานาค, อนุสาวรีย์ประตูชัย, พระธาตุดำ
ตลาดกลางคืน, ตลาดเช้า
3 ดาว
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,988 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190786
วัดใหม่สุวันพูมาราม, วัดแสนสุขาราม, วัดเชียงทอง, วัดโพนชัยชนะสงคราม, ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, วัดพระบาทใต้, วัดวิชุนราช, พระธาตุหมากโม, บ้านผานม, วัดป่าโพนเพา, วัดป่าฮวก, พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซา
3 ดาว
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190785
เมืองวังเวียง, สะพานข้ามแม่น้ำซอง, ถ้ำจัง, บลูลากูน2, เขื่อนน้ำงึม, เวียงจันทน์, ประตูชัย, พระธาตุหลวง, หอพระแก้ว, วัดศรีสะเกด, ตลาดเช้า
3 ดาว
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง 3วัน2คืน By PG

ทัวร์โค๊ด MTVL190008
เมืองหลวงพระบาง , น้ำตกตาดกวางสี , ตลาดมืด , บ้านช่างฆ้อง , ถ้ำติ่ง , บ้านช่างไห , พระราชวังเก่า , วัดเชียงทอง , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , พระธาตุภูษี , ตลาดเช้า , วัดวิชุนราช , บ้านผานม
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190756
เมืองหลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ถนนข้าวเหนียว, ตลาดเช้า, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, พระธาตุหมากโม, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด MTVL190274
วัดพระธาตุหลวง , อนุสาวรีย์ประตูชัย , เมืองวังเวียง , ถนนคนเดิน , ถ้ำจัง , สระมรกต , ภูเพียงฟ้า , พระธาตุภูษี , ถนนข้าวเหนียว , ตลาดเช้า , วัดเชียงทอง , พระราชวังเก่า , นมัสการหอพระบาง , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , พระธาตุหมากโม
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190755
เมืองเวียงจันทน์, หอพระแก้ว, อนุสาวรีย์ประตูชัย, พระธาตุหลวง, เมืองวังเวียง, กิจกรรมล่องเรือคายัค, ถ้ำนอน, ถ้ำจัง, ถ้ำปูคำ, บลูลากูน
4 ดาว
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด