ทัวร์ลาว พบ 55 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ลาว ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190792
หลวงพระบาง, วัดทาดหลวง, วัดใหม่สุวันพูมาราม, สักการะพระธาตุพูสี, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดแสนสุขารมณ์, วัดเชียงทอง, พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, น้ำตกกวางสี
ตลาดมืด, ตลาดเช้า
3 ดาว
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,899 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว ไหว้พระ 5 วัด หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190787
หลวงพระบาง, วัดใหม่สุวันพูมาราม, วัดแสนสุขาราม, วัดเชียงทอง, วัดโพนชัยชนะสงคราม, พระธาตุพูสี, ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, นครเวียงจันทน์, ประตูชัย, พระธาตุหลวง
ตลาดไนท์บาร์ซา
3 ดาว
Lao Airlines 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 8,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ ตามรอยพญานาค 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190793
หลวงพระบาง, วัดทาดหลวง, วัดใหม่สุวันพูมาราม, พระธาตุพูสี, ตักบาตรข้าวเหนียว, พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, วัดแสนสุขารมณ์, วัดเชียงทอง, น้ำตกกวางสี, เวียงจันทน์, วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์, ธาตุหลวงเหนือและวัดธาตุหลวงใต้, บ่อน้ำพญานาค, อนุสาวรีย์ประตูชัย, พระธาตุดำ
ตลาดกลางคืน, ตลาดเช้า
3 ดาว
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,988 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190786
วัดใหม่สุวันพูมาราม, วัดแสนสุขาราม, วัดเชียงทอง, วัดโพนชัยชนะสงคราม, ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, วัดพระบาทใต้, วัดวิชุนราช, พระธาตุหมากโม, บ้านผานม, วัดป่าโพนเพา, วัดป่าฮวก, พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซา
3 ดาว
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกคอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190788
เมืองปากเซ, เมืองจำปาสัก, ปราสาทวัดพู, น้ำตกหลี่ผี, น้ำตกคอนพะเพ็ง, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดหลวง
3 ดาว
Lao Airlines 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง มหัศจรรย์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191074
เวียงจันทร์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนโรตี, ถ้ำจัง, หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ถนนคนเดิน, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดเชียงทอง, พระราชวัง, หอพระบาง, วัดวิชุนราช
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191076
หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191092
หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Thai AirAsia X 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ลาว งานดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191094
หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ตลาดมืด, บ้านช่างฆ้อง, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดใหม่, พระธาตุษูสี, บายศรีสู่ขวัญ, ใส่บาตรข้าวเหนียว, วัดวิชุนราช, บ้านผานม
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด