ทัวร์เคนยา พบ 1 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์เคนย่า The Great Kenya Safari 8วัน5คืน By ET

ทัวร์โค๊ด MTVL190019
อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่ , กิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ , ทะเลสาบไนวาช่า , ทะเลสาบโบโกเรีย , อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า , ทุ่งหญ้าสะวันน่า , หมู่บ้านชนเผ่ามาไซมาร่า
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Ethiopian Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.
ดูรายละเอียด