ทัวร์เคนยา พบ 6 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์เคนย่า The Great Kenya Safari 8วัน5คืน By ET

ทัวร์โค๊ด MTVL190019
อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่ , กิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ , ทะเลสาบไนวาช่า , ทะเลสาบโบโกเรีย , อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า , ทุ่งหญ้าสะวันน่า , หมู่บ้านชนเผ่ามาไซมาร่า
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Ethiopian Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์แอฟริกา เคนย่า ซิมบับเว บอตสวานา เซมเบีย

ทัวร์โค๊ด MTVL190472
เมืองไนโรบี , อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า , สัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่า , หมู่บ้านชาวมาไซ , ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโป , ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี , – อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า – ล่องเรือ ชมฮิปโป - กรุงไนโรบี , เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์(ซิมบับเว) สวนสิงโต (Walk with Lion) – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก , ชมน้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว - นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตก , ซิมบับเว – ลิฟวิ่งสโตน์(แซมเบีย) , อุทยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟารี ชม Big Five , ลิฟวิ่งสโตน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Kenya Airways 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 163,900 บ.
ดูรายละเอียด