ทัวร์จอร์แดน พบ 15 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์จอร์แดน 6วัน4คืน By WY

ทัวร์โค๊ด MTVL181044
อัมมาน เมาท์เนโบ มานาบา ปราสาทเครัค ทะเลทรายวาดิรัม ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส ชมโบสถ์กรีกออโธดอกซ์ ชมปราสาทเครัค ทะเลทรายวาดิรัม น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ ภูเขาคาซารี เมืองเพตรา ทะเลเดดซี โรงละครโรมัน ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง
ภัตตาคารท้องถิ่น
ของฝากท้องถิ่นจุใจ
4 ดาว
Oman Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 46,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน เพตรา AMAZING JORDAN 6วัน3คืน By RJ

ทัวร์โค๊ด MTVL181197
เมืองมาดาบา , เมาท์เนโบ , โบสถ์อนุสรณ์โมเสส , โบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ , ทะเลเดดซี , เมืองเพตรา , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ , โรงละครโรมันโบราณ , ทะเลทรายวาดิรัม , น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ , ภูเขาคาซารี , ปราสาทครูเสดโชบัค , เมืองอัมมาน , โรงละครโรมัน , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , วิหารเฮอร์คิวลิส , พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Royal Jordanian 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 49,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน เพตรา อาคาบา อัจลุน เครัค อัมมาน

ทัวร์โค๊ด MTVL190595
นครเจอราช , ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม , วิหารเทพีอาร์เทมิส , ถนนคาร์โด , น้ำพุใจกลางเมือง , เมืองอัจลุน , ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน , เมืองเพตร้า , เมือง THE SIQ , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ , โรงละครโรมัน , ทะเลทรายวาดิรัม , น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ , เมืองอควาบา , GLASS BOAT , ปราสาทครูเสดโชบัค , เมืองเครัค , AL KARAK CASTLE , เมืองมาดาบา , ยอดเขาเมาท์เนโบ , พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม , ทะเลเดดซี , กรุงอัมมาน , DESERT CASERT , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , ROMANSTHEATER , พระราชวังของพระมหากษัตริย์
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Oman Air 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 55,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์ JORDAN 6D3N RJ

ทัวร์โค๊ด MTVL190128
โบสถ์กรีก ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น เม้าท์เนโบ ปราสาทเครัคแห่งคูเสด ล่องเรือท้องกระจก ทะเลทรายวาดิรัม ทะเลสาบเดดซี Amman Citadel
แค้มป์กลางทะเลทราย SUN CITY CAMP
ของฝากท้องถิ่น
4 ดาว
Royal Jordanian 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 56,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน ไคโร กีซ่า เพตรา อัมมาน เจอราซ

ทัวร์โค๊ด MTVL190584
กรุงไคโร , GIZA PYRAMID , ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม , เมืองอเล็กซานเดรีย , หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย , เสาปอมเปย์ , ป้อมปราการซิทาเดล , Belly Dance , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ , ตลาดข่านเอลคาลีลี , เมืองอัมมาน , โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ , เมาท์ เนโบ , โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ , ทะเลเดดซี , เมืองเพตร้า , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ , โรงละครโรมัน , นครเจอราช , ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน , สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม , โอวัลพลาซ่า , วิหารเทพีอาร์เทมิส , ถนนคาร์โด , น้ำพุใจกลางเมือง , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , วิหารเฮอร์คิวลิส
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Egyptair 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 58,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เครัค อาคาบา เพตรา อัจลุน เจอราซ

ทัวร์โค๊ด MTVL190592
เมืองมาดาบา , ยอดเขาเมาท์เนโบ , พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม , อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส , เมืองเครัค , AL KARAK CASTLE’ , เมืองอาคาบา , จุดที่ชมปะการัง , ทะเลทรายวาดิรัม , น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ , เมืองอควาบา , เมืองเพตร้า , เมืองอัจลุน , ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน , นครเจอราช , ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม , โอวัลพลาซ่า , วิหารเทพีอาร์เทมิส , ถนนคาร์โด , น้ำพุใจกลางเมือง , ทะเลเดดซี , ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , พระราชวังเก่าอุมเมยาด , พระราชวังของพระมหากษัตริย์ , DESERT CASERT , ห้าง CITY MALL
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Royal Jordanian 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 61,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน เพตรา อาคาบา อัจลุน

ทัวร์โค๊ด MTVL190593
เมืองมาดาบา , ยอดเขาเมาท์เนโบ , พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม , อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส , เมืองเครัค , AL KARAK CASTLE , เมืองอาคาบา , GLASS BOAT , ทะเลทรายวาดิรัม , น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ , นครสีชมพู , เมือง THE SIQ , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ , โรงละครโรมัน , ทะเลเดดซี , เมืองอัจลุน , นครเจอราช , ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม , วิหารเทพีอาร์เทมิส , ถนนคาร์โด , น้ำพุใจกลางเมือง , ห้าง CITY MALL- CARREFOUR
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Royal Jordanian 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 69,999 บ.
ดูรายละเอียด