ทัวร์จอร์แดน พบ 43 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์จอร์แดน เพตรา วาดิรัม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200032
เขาเนโบ, โบสถอ์นุสรณ์โมเสส, เมืองมาดาบา, โบสถ์กรีกออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ, เมืองอัล-คารัค, เมืองเพตรา, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์, เขตอุทยานวาดิรัม, ภูเขาคาซารี, ทะเลเดดซี, เมืองเจอราช, โอวัลพลาซ่า, ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน, ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน, วิหารเฮอร์คิวลิส, พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง, โรงละครโรมัน, ย่านตลาดเก่า
3 ดาว
Kuwait Airways 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์

ทัวร์โค๊ด MTVL193709
Royal Jordanian 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 63,900 บ.
ดูรายละเอียด

JORDAN – ISRAEL จอร์แดน อิสราเอล 9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค๊ด MTVL194566
จอร์แดน - อิสราเอล | นครเพตรา | ทะเลเดดซี | เบธเลเฮม | เยรูซาเลม | กำแพงร้องไห้ | เทล อาวีฟ
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด