ทัวร์จอร์แดน พบ 9 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์จอร์แดน 6วัน4คืน By WY

ทัวร์โค๊ด MTVL181044
อัมมาน เมาท์เนโบ มานาบา ปราสาทเครัค ทะเลทรายวาดิรัม ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส ชมโบสถ์กรีกออโธดอกซ์ ชมปราสาทเครัค ทะเลทรายวาดิรัม น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ ภูเขาคาซารี เมืองเพตรา ทะเลเดดซี โรงละครโรมัน ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง
ภัตตาคารท้องถิ่น
ของฝากท้องถิ่นจุใจ
4 ดาว
Oman Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน เพตรา AMAZING JORDAN 6วัน3คืน By RJ

ทัวร์โค๊ด MTVL181197
เมืองมาดาบา , เมาท์เนโบ , โบสถ์อนุสรณ์โมเสส , โบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ , ทะเลเดดซี , เมืองเพตรา , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ , โรงละครโรมันโบราณ , ทะเลทรายวาดิรัม , น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ , ภูเขาคาซารี , ปราสาทครูเสดโชบัค , เมืองอัมมาน , โรงละครโรมัน , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , วิหารเฮอร์คิวลิส , พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Royal Jordanian 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 49,999 บ.
ดูรายละเอียด