ทัวร์จอร์แดน พบ 27 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์จอร์แดน 6วัน4คืน By WY

ทัวร์โค๊ด MTVL181044
อัมมาน เมาท์เนโบ มานาบา ปราสาทเครัค ทะเลทรายวาดิรัม ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส ชมโบสถ์กรีกออโธดอกซ์ ชมปราสาทเครัค ทะเลทรายวาดิรัม น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ ภูเขาคาซารี เมืองเพตรา ทะเลเดดซี โรงละครโรมัน ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง
ภัตตาคารท้องถิ่น
ของฝากท้องถิ่นจุใจ
4 ดาว
Oman Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน 7วัน5คืน By WY

ทัวร์โค๊ด MTVL180827
นครเจอราช , ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน , วิหารเทพีอาร์เทมิส , น้ำพุใจกลางเมือง , เมืองอัจลุน , ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน , เมืองเพตร้า , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท์ , โรงละครโรมัน , ทะเลทรายวาดิรัม , น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ , เมืองอควาบา , เรือท้องกระจก , ปราสาทครูเสดโชบัค , เมืองเครัค , แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน , DESERT CASERT , ทะเลเดดซี , กรุงอัมมาน , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , โรงละครโรมัน , พระราชวังเก่าอุมเมยาด , พระราชวังของพระมหากษัตริย์
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Oman Air 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน 6วัน3คืน By RJ

ทัวร์โค๊ด MTVL180754
เมืองมาดาบา , เมาท์เนโบ , เมืองเครัค , ปราสาทเครัคแห่งครูเสด , เมืองอคาบา , เรือท้องกระจก , ทะเลทรายวาดิรัม , น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ , ภูเขาคาซารี , มหานครเพตรา , ทะเลเดดซี , เมืองโรมันโบราณเจราช , โอวัลพลาซ่า , ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน , วิหารอาร์เทพีอาร์เทมิส , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , วิหารเฮอร์คิวลิส
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Royal Jordanian 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 57,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน 7วัน4คืน By RJ

ทัวร์โค๊ด MTVL180828
เมืองมาดาบา , ยอดเขาเมาท์เนโบ , พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม , อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส , เมืองเครัค , เมืองอาคาบา , เรือท้องกระจก , ทะเลทรายวาดิรัม , น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ , เมืองเพตร้า , เมืองอัจลุน , ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน , นครเจอราช , ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน , สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม , วิหารเทพีอาร์เทมิส , น้ำพุใจกลางเมือง , ทะเลเดดซี , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , โรงละครโรมัน , พระราชวังเก่าอุมเมยาด , พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง , DESERT CASERT
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
CITY MALL , CARREFOUR
4 ดาว
Royal Jordanian 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 59,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8D5N By MS

ทัวร์โค๊ด MTVL180818
เมืองกีซ่า , มหาปีรามิด , สฟิงซ์ , ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม , เมืองอเล็กซานเดรีย , หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย , เสาปอมเปย์ , ป้อมปราการซิทาเดล , ระบำหน้าท้อง , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ , ตลาดข่านเอลคาลีลี , โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ , เมาท์ เนโบ , ทะเลเดดซี , เมืองเพตร้า , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ , โรงละครโรมัน , นครเจอราช , ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน , สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม , โอวัลพลาซ่า , วิหารเทพซีอุส , โรงละครทางทิศใต้ , วิหารเทพีอาร์เทมิส , ถนนคาร์โด , น้ำพุใจกลางเมือง , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , วิหารเฮอร์คิวลิส
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Egyptair 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 59,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8D5N By MS

ทัวร์โค๊ด MTVL180578
มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า , พีระมิดคูฟู , พีระมิดคาเฟร , พีระมิดเมนคูเร , สฟิงซ์ , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม , เมืองโบราณซัคคาร่า , หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย , ป้อมปราการซิทาเดล , เสาปอมเปย์ , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ , ฟาโรห์ตุตันคาเมน , ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส , สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี , โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ , เมาท์ เนโบ , โบสถ์อนุสรณ์โมเสส , นครเพตรา , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ , ทะเลเดดซี , ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน , โอวัลพลาซ่า , โรมันโบราณ , น้ำพุใจกลางเมือง
ณ ภัตตาคาร
ตลาดข่านเอลคาลีลี
4 ดาว
Egyptair 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 60,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน 7วัน4คืน By RJ

ทัวร์โค๊ด MTVL180829
เมืองมาดาบา , ยอดเขาเมาท์เนโบ , พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม , อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส , เมืองเครัค , ปราสาทเครัค , เมืองอาคาบา , เรือท้องกระจก , ทะเลทรายวาดิรัม , ภูเขาคาซารี , ภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ , น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท์ , โรงละครโรมัน , ทะเลเดดซี , เมืองอัจลุน , ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน , นครเจอราช , ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน , สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม , วิหารเทพีอาร์เทมิส , น้ำพุใจกลางเมือง
อาหารพื้นเือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Royal Jordanian 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 68,888 บ.
ดูรายละเอียด