ทัวร์จอร์แดน พบ 13 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์จอร์แดน เสน่ห์หาเพตรา 7 วัน 4 วัน

ทัวร์โค๊ด MTVL190927
ชมโบสถ์กรีกออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ, ชมโบสถ์อนุสรณ์โมเสส, อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส, เพตรา, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์, เมืองอคาบา, ล่องเรือท้องกระจก, ทะเลทรายวาดิรัม, ปราสาทเครัคแห่งครูเสด, ทะเลเดดซี, นครเจอราช, โอวัลพลาซ่า
อาหารท้องถิ่น
ของฝากท้องถิ่น
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน อิสราเอล Jordan & Israel The Holy Land 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190772
กรุงอัมมาน, โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ, ทะเลทรายวาดิรัม, นั่งรถ Jeep 4X4, เมืองเพตรา, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์, ทะเลเดดซี, เมืองนาซาเร็ธ, มหาวิหารแห่งการประกาศข่าว, หมู่บ้านคานา, เมืองไฮฟา, เมืองเทล อาวีฟ, เมืองท่าโบราณจัฟฟา, The Clock Tower, เมืองเบธเลเฮม, โบสถ์แห่งการประสูติ, ทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะ, เมืองเยรูซาเลม, Wailing Wall, ภูเขาวิหาร, สุเหร่าแห่งโอมาร์, ถนนเวีย โดโลโรซ่า, Church of The Holy Sepulcher, เมืองอีน คาเร็ม, อนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม, ยอดเขาโอลีฟ, โบสถ์ปีเตอร์ โนสเตอร์, สวนเกทเสมานี, ภูเขาไซออน, โบสถ์ไก่ขัน, สุสานกษัตริย์เดวิด, ห้องอาหารมื้อสุดท้าย
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน อิสราเอล THE HOLY LAND 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190916
ทะเลทรายวาดิรัม, เพตรา, ชมโบสถ์กรีกออโธดอกซ์แห่งเซนต์, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอลคาซเนท์, ทะเลเดดซี, Allenby Bridge, นาซาเร็ธ, มหาวิหารแห่งการประกาศข่าว, ยอดเขาคาร์เมล, เมืองเก่าจัฟฟา, ชมหอนาฬิกา, เมืองเก่าเยรูซาเลม, สุเหร่าแห่งโอมาร์, ถนนเวีย โดโลโรซ่า, อนุสรณ์สถานยาดวาเช็ม, ยอดเขาโอลีฟ, สวนเกทเสมานี, ภูเขาไซออน,
อาหารพื้นเมือง
ของฝากพื้นเมือง
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.
ดูรายละเอียด