ทัวร์อิตาลี พบ 184 ช่วงวันเดินทาง จาก 14 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

CDG04 FRANCE SWISS ITALY SHOCK PRICE 7D4N QR

ทัวร์โค๊ด MTVL220008
3 ดาว
Qatar Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน EK

ทัวร์โค๊ด MTVL210237
อาหารพื้นเมือง พิเศษ หอยเอสคาร์โกร์ + ไวน์ + สเต็ก, อาหารพื้นเมืองสวิตเซอร์แลนด์
ปารีส, จัตุรัสทรอคาเดโร, หอไอเฟล, ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรืออดีตพระราชวังลูฟว์, ท่าเรือบาตามูซ ล่องเรือแม่น้ำแซน, ประตูชัย, จัตุรัสคองคอร์ท, อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส, เมืองดีจอง แห่งแคว้นเบอร์กันดี, เมืองกลอมาร์, เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก, งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส, เมืองลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโตหิน, ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น, อิสระช้อปปิ้ง, เมืองโคโม่, ทะเลสาบโคโม่, เมืองมิลาน, ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน, ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 49,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ Italy Austria Germany Swiss 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210306
อาหารพื้นเมือง
เวนิส, ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่ เกาะเวนิส, ล่องเรือไปตามลำคลอง สู่ท่าซานมาร์โค, ชมจัตุรัสซานมาร์โค, มหาวิหารซานมาร์โค, ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ, เมืองอินบรูคส์, ถนนมาเรียเทเรซ่า, ย่านเมืองเก่า, ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF), เมืองซาลบร์ก, หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT), เมืองมิวนิค (MUNICH), จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ), เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU), ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN), ทะเลสาบทิทิเช่, เมืองลูเซิร์น (LUCERN), ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT), เดินข้ามสะพานไม้ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE), เมืองซูริค (ZURICH), เมืองซาฟเฮ้าเซ่น (SCHAFFHAUSEN), อิสระถ่ายรูปกับความสวยงามของน้ำตกไรน์ (RHEINFALL)
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 49,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210247
อาหาร ณ ภัตตาคาร
ซูริค, ลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโต, สะพานไม้ (KAPELLBRUCKE), อิสระช้อปปิ้ง, เมืองซาฟเฮ้าเซ่น, น้ำตกไรน์, ทะเลสาบทิทิเช่, อิสระช้อปปิ้ง, เมืองฟุสเซน, เมืองโฮเฮนชวานเกา, ขึ้นชมความงามด้านหน้าของปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN), มิวนิค, ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค, เมืองซาลซ์บูร์ก, บ้านเกิดโมสาร์ท, สะพานข้ามแม่น้ำซาลซาร์ค, สวนมิราเบลสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ the sound of music, เมืองฮอลสตัท, เมืองอินส์บรุค, ถนนมาเรียเทเรซ่า, เสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์), ย่านเมืองเก่า, ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF), เวนิส, เกาะเวนิส, ชมจัตุรัสซานมาร์โค, มหาวิหารซานมาร์โค, ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 5 คืน EK

ทัวร์โค๊ด MTVL210248
อาหาร ณ ภัตตาคาร
ลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT), สะพานไม้ (KAPELLBRUCKE), เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก, นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส, ทะเลสาบเมืองลูกาโน่, มิลาน, มหาวิหารดูโอโม่, อิสระช้อปปิ้ง, เมืองเวนิส, เกาะเวนิส, จัตุรัสซานมาโค, อนุสาวรีย์วิคเตอร์เอมมานูเอล (บิดาแห่งอิตาลี), สะพานถอยหายใจ, มหาวิหารเซ็นต์มาร์ค, จัตุรัสซานมาโค, อิสระช้อปปิ้ง, เมืองปิซ่า, จตุรัสคัมโป, วิหารแห่งเมืองปิซ่า, กรุงโรม, นครรัฐวาติกัน, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม, น้ำพุเทรวี่ (THREE COINS IN THE FOUNTAIN), อิสระช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210239
อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง
ปารีส, ประตูชัย, จัตุรัสคองคอร์ท, จัตุรัสทรอคาเดโร, หอไอเฟิล, ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์, เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES), ล่องเรือแม่น้ำแซน, อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส, เมืองดีจอง, เมืองอินเทอร์ลาเก้น, สถานีรถไฟกลินเดอวาล, ยอดเขาจุงฟราวน์, เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง, นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น, ลูเซิร์น, ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน, ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น, FOX TOWN OUTLET, มิลาน, ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน, เมืองเวนิส, ท่าเรือตรอนเชโต้, เกาะเวนิส, เกาะซานมาร์โค, ผ่านชมสะพานถอนหายใจ, จัตุรัสเซนต์มาร์ค, สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล), ปิซ่า, เข้าสู่จัตุรัสแคมโป, หอเอนปิซ่า, กรุงโรม, วาติกัน, ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม, ประตูชัยคอนสแตนติน, ชมความงดงามตระการตาของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, ชมรูปปั้นแกะสลักเพียต้า, น้ำพุเทรวี่, อิสระเดินเล่นย่านบันไดสเปน
4 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (จุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210289
อาหารพื้นเมืองอิตาเลียนต้นตำรับ, พิเศษ!!! สวิสฟองดูว์, หอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์
นครวาติกัน, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, รูปปั้นแกะสลัก เพียต้า, ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม, ประตูชัยคอนสแตนติน, น้ำพุเทรวี่, ย่านบันไดสเปน, เมืองปิซ่า (PISA), จัตุรัสแคมโป, หอเอนปิซ่า, เมืองเวนิซ เมสเตร้, ท่าเรือตรอนเชโต้, เกาะเวนิส, เกาะซานมาร์โค, สะพานถอนหายใจ, จัตุรัสเซนต์มาร์ค, สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล), เมืองอินส์บรูค, ชมความสวยงามของตัวเมืองอินส์บรูค ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ, เมืองอินเทอร์ลาเก้น, สถานีรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE), นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น, เมืองลูเซิร์น (LUCERNE), เมืองดีจอง (DIJON), กรุงปารีส โดยรถไฟด่วน TGV, ล่องเรือแม่น้ำแซน, เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย), ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์, ประตูชัย, จัตุรัสคองคอร์ท, จัตุรัสทรอคาเดโร, หอไอเฟิล, อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
4 ดาว
Emirates Airlines 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Grand Switzerland 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210214
ซูริค, ชไตน์อัมไรน์, น้ำตกไรน์, อินเทอร์ลาเก้น, ยอดเขาจุงเฟราน์, อนุสาวรีย์สิงโต, ลูเซิร์น, วาดุซ, ทีราโน่, รถไฟเบอร์นินา, เซนต์มอริทซ์, ลูเซิร์น, เวกกีส์, ยอดเขาริกิ, ท่าเรือวิทซ์เนา, อันเดอร์แมท, กลาเซียเอ็กซ์เพลส, เซอร์แมท, แทซ, เซอร์แมท, ยอดเขากอร์เนอร์กรัท, ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอ, ปราสาทซีลอน, เจนีวา, แวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ชมน้ำพุเจทโด, โลซานน์, กรุงเบิร์น, ชมมาร์คกาสเซ, ถนนครัมกาสเซ, ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น, มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี
อาหาร ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 85,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี Grand Italy 9 D 6 N

ทัวร์โค๊ด MTVL210189
รวมสุดยอดเมืองน่าเที่ยวในประเทศอิตาลี
อาหารพื้นเมือง
มิลาน, ดูโอโม่, เวอโรน่า, เวนิส เมสเตร้, เกาะเวนิส อันแสนโรแมนติก, ล่องเรือกอนโดล่า, เมืองปิซ่า, หอเอนปิซ่า, นครฟลอเร้นซ์, จัตุรัสซินญอเรีย, นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี, นาโปลี, นั่งเรือสู่เกาะคาปรี, ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี), ซอเรนโต้, พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, โรม, พิพิธภัณฑ์วาติกัน, โคลอสเซียม, น้ำพุเทรวี่, บันไดสเปน
4 ดาว
Thai Airways 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 96,000 บ.
ดูรายละเอียด