ทัวร์อิหร่าน พบ 6 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์อิหร่าน 8วัน5คืน By W5

ทัวร์โค๊ด MTVL180826
พระราชวัง Sa’abad Complex , พระราชวังเนียวาราน , หอคอยมิลาดทาว์เวอร์ , เมืองชีราช , มัสยิดสีชมพู , พระราชวังโบราณเปอร์ซีโพลิส , สุสานสี่กษัตริย์ , เมืองอิสฟาฮาน , สะพานคาจู , เมืองอิสฟาฮาน , จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน , มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ , Imam Mosque , พระราชวังอาลีคาปู , พระราชวังเชเฮล โซตุน , New Julfa , Vank Cathedral , ชม พิพิธภัณฑ์ Vank Cathedral , หมู่บ้านอับยาเน่ห์ , เมืองคาชาน , คฤหาสน์เศรษฐี , โบรูเจอร์ดี เฮาส์ , พระราชวังโกเลสตาน , พิพิธภัณฑ์พรม , พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
LOCAL MARKET
4 ดาว
Mahan Air 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 52,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อิหร่าน 9วัน6คืน By W5

ทัวร์โค๊ด MTVL180833
กรุงเตหะราน , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ , พระราชวังโกเลสตาน , พิพิธภัณฑ์พรม , พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย , เมืองชูสห์ , ซากโบราณสถาน , พิพิธภัณฑ์ซูซ่า , ที่ฝังศพของดาเนียล , เมืองเดซฟูล , เมืองชูสห์ตาร์ , โชกา ซานบิล , เมืองยาซูจ , หมู่บ้านทังอี เมอเรียน , เทือกเขาซากร๊อซ , เมืองชีราซ , สุเหร่าสีชมพู , สวนอีแรม , สวนนาเรนเจสตาน , ที่ฝังศพฮาเฟซ , ป้อมคาริม ข่าน , เมืองอีสฟาฮาน , สะพานคาจู , สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน , ชุมชนของชาวอาร์เมเนียน , วิหารแวงค์ , พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ , พระราชวังเชเหล โชตุน , พระราชวังฮัสท์ เบเฮสท์ , จัตุรัสอิหม่าม , พระราชวังอาลี คาปู , มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ , มัสยิดอิหม่าม , หมู่บ้านแอบยาเนห์ , สวนฟิน , โบรูเจอร์ดี เฮาส์
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดวากิลบาซาร์
3 ดาว
Mahan Air 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.
ดูรายละเอียด