ทัวร์บาหลี (อินโดนีเซีย) พบ 50 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก สวรรค์บนดิน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191218
สวนพระวิษณุ, วิหารอูลูวาตู, ชายหาดจิมบารัน, วิหารบาตูอัน, วิหารเทมภัคศิริงค์, หมู่บ้านคินตามานี, ภูเขาไฟบาตูร์, วัดเบซากีห์, ชมระบำบารองแดนซ์, วานากิริฮิลล์, ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท, วัดอุลัน ดานู, วิหารทานาล็อท, ร้านกฤษณะ, อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ตลาดปราบเซียน
3 ดาว
Thai Lion Air 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192567
จิมบารัน, บารองแดนซ์, วัดบราตัน, นาขั้นบันได, วัดน้ำพุศักด์ิสิทธ์ิ, คินตามณี, วัดเบซากิห์, วัดเลมปูยางค์, สวิงค์, วิหารทานาต์ลอต
เมนูอาหารทะเล,
ร้านกฤษณา, ตลาดปราบเซียน
Thai Lion Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี เกาะนูซา ปนีดา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192569
จิมบารัน, เกาะนูซาเปนิดา, Kelingking Beach, Broken Beach, Angel Billabong, Crystal Bay, บาร๊องแดนซ์, หมู่บ้านผลติผ้าบาติก, วัดบราตัน, นาข้าวขั้นบันได, ประตูฮันดารา, วัดเทมภัคสิริงค, หมู่บ้านคินตามณี, วัดเบซากิห์, สวนน้ำตีร์ตากังกา, บาหลี สวิงค์, วิหารทานาต์ลอต
เมนูอาหารทะเล,
ตลาดปราบเซียน, ร้านกฤษณา
Thai Lion Air 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน 3 คืน TG

ทัวร์โค๊ด MTVL192829
อนุสาวรีย์มหาภารตะ, วัดอูลูวาตู, หาดจิมบารัน, วัดเตียร์ตาอัมปี, หมู่บ้านคินตามณี, วัดเลมปูยางค์, ปุระเบซากิห์, บาหลี สวิงค์, กาแฟจากขี้ชะมด, วัดอูรันดานูบราตัน, ทานาต์ลอต,
ชายหาดจิมบารัน เมนูอาหารทะเล
ตลาดปราบเซียน
Thai Airways 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 21,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192570
หาดจิมบารัน, ย็อกยาการ์ตา, เทวลัยปรัมบานัน, บุโรพุทโธ, วัดปะวน, วัดเมนดุต, วัดบราตัน, นาขั้นบันได, วัดเทมภัคสิริงค์, ตลาดปราบเซียน, หมู่บ้านคินตามณี, วัดเบซากิห์, วัดเลมปูยางค์, บาหลี สวิงค์, วิหารทานาต์ลอต
ชายหาดจิมบารัน เมนูอาหารทะเล
ร้านกฤษณา, ตลาดปราบเซียน
Thai Lion Air 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี บินดี พัก 4 ดาว

ทัวร์โค๊ด MTVL192568
อนุสาวรีย์มหาภารตะ, วัดอูลูวาตู, หาดจิมบารัน, วัดเทมภัคสิริงค์, หมู่บ้านคินตามณี, ปุระเบซากหิ์, ตีร์ตากังกา, นาขั้นบันได, บาหลี สวิงค์, กาแฟจากขี้ชะมด, วัดบราตัน, ประตูฮันดารา, ระบำเกอจัก, วิหารทานาต์ลอต,
ชายหาดจิมบารัน เมนูอาหารทะเล
ตลาดปราบเซียน, ร้านกฤษณา
Thai Airways 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 24,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน TG

ทัวร์โค๊ด MTVL193044
วัดอูลูวาตู, ระบำไฟ, หาดจิมบารัน, ศูนย์ผ้าบาติก, ศูนย์เครื่องเงิน, หมู่บ้านคินตามณี, วัดทานาห์ล็อต, ยอร์คจาร์กาต้า, มหาเจดีย์บุโรพุทโธ, วัดปะวน, วัดเมนดุท, วัดพราห์มนันต, วัดอูลันดานูบราตัน,
ชายหาดจิมบารัน เมนูอาหารทะเล
ร้านกฤษณา, ตลาดปราบเซียน
Thai Airways 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 26,999 บ.
ดูรายละเอียด