ทัวร์อินเดีย พบ 134 ช่วงวันเดินทาง จาก 23 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์อินเดีย India Here we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192987
เดลลี, ชัยปุระ, พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท, พระราชวังหลวง, ฮาวา มาฮาล, วัดพระพิฆเนศ, เมืองอัครา, อักราฟอร์ด, ทัชมาฮาล, กรุงเดลลี, กุตุบมีนาร์, ประตูชัย,
เมนูอาหารพื้นเมือง
ตลาดจันปาท
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,990 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192590
พุทธคยา, เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เมืองพาราณสี, สังเวชนียสถานสารนาถ, แม่น้ำคงคา, ชมพิธีอารตี, เมืองพุทธคยา, วัดมหาโพธิ์
เมนูอาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192879
ชัยปุระ, ฮาวา มาฮาล, ป้อมอาเมร์, ซิตี้พาเลส, วัดพระพิฆเนศ, ทัชมาฮาล, อักราฟอร์ด, บ่อน้ำจันเบารี
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Thai AirAsia 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200016
เมืองพุทธคยา, สังเวชนียสถาน สถานที่ตรัสรู้, บ้านนางสุชาดา, เมืองราชคฤห์, เขาคิชกูฏ, มหาวิทยาลัยนาลันทา, กราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำ, เมืองกุสินารา, เมืองไวสาลี, ชมบริเวณคันธเจดีย์, ปรินิพพานสถูป, เมืองลุมพินี, วัดไทยนวราชรัตนาราม, วิหารมายาเทวี, เมืองพาราณสี, ล่องแม่น้ำคงคา, เมืองสารนาถ, ธัมเมกขสถูป
เมนูอาหารพื้นเมือง
3 ดาว
Thai AirAsia 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 18,881 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191113
เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เมืองพาราณสี, สังเวชนียสถาน สารนาถ, สักการะธรรมเมกสถูป, เสาพระเจ้าอโศก, ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น, เมืองพุทธคยา, วัดมหาโพธิ์
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถานครบ 4 ตำบล 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193977
เมืองพาราณสี, เมืองสารนาถ, สังเวชนียสถานสารนาถ แสดงปฐมเทศนา, ชมเสาพระเจ้าอโศก, ชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, สถูปเจาคันธี, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, เมืองพุทธคยา, สถูปพุทธคยา, พระมหาโพธิ์เจดีย์, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศก, เมืองกุสินารา, สังเวชนียสถาน กุสินารา, มหาปรินิพานสถูป, เมืองลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ, วิหารมหามายา, สระโบกขรณี, เสาพระเจ้าอโศก, เมืองพาราณสี
เมนูอาหารพื้นเมือง, เมนูอาหารไทย
Indigo Air 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200057
เมืองพาราณสี, สังเวชนียสถาน สารนาถ, สถูปพุทธคยา, เวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สังเวชนียสถาน กุสินารา, สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน, วิหารมหามายา, สระโบกขรณี, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
เมนูอาหารพื้นเมือง, เมนูอาหารไทย
Thai AirAsia 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192851
เมืองพุทธคยา, สถูปพุทธคยา, พระมหาโพธิ์เจดีย์, เสาพระเจ้าอโศก, ประตูโทรณะที่สลัก, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดีย์, เมืองลุมพินี, สวนลุมพินีวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, เมืองพาราณสี, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, เมืองสารนารถ, สถูปเจาคันธี, ธรรมเมขสถูป, ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ, เมืองพุทธคยา
4 ดาว
Thai AirAsia 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
ดูรายละเอียด

ZDEL05 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]

ทัวร์โค๊ด MTVL200642
อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
4 ดาว
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
ดูรายละเอียด