ทัวร์อินเดีย พบ 13 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์อินเดีย เนปาล 8วัน7คืน By B3

ทัวร์โค๊ด MTVL181040
ขึ้นเขาคิชฌกูฎ ชมถ้ำพระสารีบุตร วัดชีวกัมพวัน วัดป่ามหาวัน ปาวา มกุฎพันธเจดีย์ สวนลุมพินีวัน เมืองสาวัตถี บ้านบิดาขององคุลีมาล ต้นอานันทโพธิ์ สารนาถ สถูปเจาคันธี พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ มูลคันธกุฎี
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ของฝากท้องถิ่นจุใจ
4 ดาว
Bhutan Airline 8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 36,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย 7วัน6คืน By WE

ทัวร์โค๊ด MTVL181042
ชมแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นมัสการพระพุทธเมตตา พระแท่นวัชรอาสน์ วัดพุทธนานาชาติ เขาคิชกูฎ มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อพระองค์ดำ สถูปบรรจุบรมสารีรกธาตุ กูฎาศาลาป่มหาวัน วัดวาฬุการาม ลุมพินี มหาปรินิพพานสถูป มกุฎพันธนเจดีย์ วัดไทย960 สาวัตถี คฤหาสน์องคุลีมาล วัดเชตวันมหาวิหาร พระมูลคันธกุฎี ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา สถานที่ปฐมเทศนา นมัสการเจาคันธีสถูป พิพิธภัณฑ์สารนาถ
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ของฝากท้องถิ่นจุใจ
3 ดาว
Thai Smile Airways 7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย 8วัน7คืน By WE

ทัวร์โค๊ด MTVL181041
ชมแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นมัสการพระพุทธเมตตา พระแท่นวัชรอาสน์ วัดพุทธนานาชาติ เขาคิชกูฎ วัดเวฬุวนาราม มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อพระองค์ดำ สถูปบรรจุบรมสารีรกธาตุ กูฎาศาลาป่มหาวัน วัดวาฬุการาม ลุมพินี มหาปรินิพพานสถูป มกุฎพันธนเจดีย์ วัดไทย960 สาวัตถี คฤหาสน์องคุลีมาล วัดเชตวันมหาวิหาร พระมูลคันธกุฎี ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา สถานที่ปฐมเทศนา นมัสการเจาคันธีสถูป พิพิธภัณฑ์สารนาถ
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ของฝากท้องถิ่นจุใจ
3 ดาว
Thai Smile Airways 8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 41,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9วัน8คืน By AI

ทัวร์โค๊ด MTVL181106
วัดอัครชาดาม , เมืองอัครา , ทัชมาฮาล , อัคราฟอร์ท , เมืองชัยปุระ , วังฟาติเปอร์สิกรี , ฮาวามาฮาล , ป้อมแอมเบอร์ , พระราชวังแอมเบอร์ , พระราชวังหลวง , เมืองศรีนาคา , หุบเขาแกะ , สวนโมกุล , สวนชาลิมาร์ , สวนนิชา , กุลมาร์ค , จามามัสยิด , โซนามาร์ค , ล่องเรือสิคารา , เมืองเดลีใหม่ , ประตูชัยอินเดีย , ตึกที่ทำการของคณะรัฐบาลราษฎร์ปติภวัน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Air India 9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ 11วัน9คืน By AI

ทัวร์โค๊ด MTVL181107
เมืองชัยปุระ , พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท , ซิตี้พาเลช , จันทราแมนทาร์ , ฮาวามาฮาล , เมืองบิคาเนอร์ , วิหารคาร์นีมาทา , ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ , เมืองจัยแซลเมียร์ , ป้อมจัยแซลเมียร์ , Nathmal Ji Ki Haveli , Patwon ki Haveli , ทะเลสาบกาดซิซาร์ , Sam Sand Dunes , เมืองจ๊อดปูร์ , ป้อมเมห์รานกาห์ , วัด Chamunda Mataji , เมาท์อาบู , กลุ่มวัดเชนดิลวารา , วัดวิมาลวาสาหิ , วัด Tejpal , เมืองรานัคปูร์ , วิหารเชน , เมืองอุไดร์ปูร์ , ซิตี้พาเลช , ล่องเรือในทะเลสาบพิโคลา , วัดจักดิศ , สวน Saheliyon Ki Bari
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Air India 11วัน 9คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.
ดูรายละเอียด