ทัวร์อินเดีย พบ 118 ช่วงวันเดินทาง จาก 21 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์อินเดีย India Here we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192987
เดลลี, ชัยปุระ, พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท, พระราชวังหลวง, ฮาวา มาฮาล, วัดพระพิฆเนศ, เมืองอัครา, อักราฟอร์ด, ทัชมาฮาล, กรุงเดลลี, กุตุบมีนาร์, ประตูชัย,
เมนูอาหารพื้นเมือง
ตลาดจันปาท
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,990 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191310
เมืองชัยปุระ, ฮาวา มาฮาล, ป้อมแอมเบอร์, ซิตี้ พาเลส, วัดพระพิฆเนศ, ทัชมาฮาล, อักราฟอร์ด, บ่อน้ำจันเบารี
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Thai AirAsia 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192588
ชัยปุระ, พระราชวังสายลม, นั่งรถจีปขึ้นแฮมเบอร์ ฟอร์ท, พระราชวังกลางน้ำ, พระราชวังหลวง, เมืองอัครา, ทัชมาฮาล, เมืองอัคราฟอร์ท, แซนด์เบารี, วัดพระพิฆเนศ
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Thai AirAsia 4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192590
พุทธคยา, เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เมืองพาราณสี, สังเวชนียสถานสารนาถ, แม่น้ำคงคา, ชมพิธีอารตี, เมืองพุทธคยา, วัดมหาโพธิ์
เมนูอาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191113
เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เมืองพาราณสี, สังเวชนียสถาน สารนาถ, สักการะธรรมเมกสถูป, เสาพระเจ้าอโศก, ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น, เมืองพุทธคยา, วัดมหาโพธิ์
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192851
เมืองพุทธคยา, สถูปพุทธคยา, พระมหาโพธิ์เจดีย์, เสาพระเจ้าอโศก, ประตูโทรณะที่สลัก, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดีย์, เมืองลุมพินี, สวนลุมพินีวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, เมืองพาราณสี, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, เมืองสารนารถ, สถูปเจาคันธี, ธรรมเมขสถูป, ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ, เมืองพุทธคยา
4 ดาว
Thai AirAsia 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192589
เมืองชัยปุระ, พระราชวังสายลม, นั่งรถจิ๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท, พระราชวังกลางน้ำ, วัดพระพิฆเนศ, เมือง่อัครา, แชนด์เบารี, อัคราฟอร์ท, ทัชมาฮาล, ประตูเมืองอินเดีย, วัดอักชาร์มดัม
เมนูอาหารพื้นเมือง
ตลาดจันปาท
4 ดาว
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี เลสโก ภารตะ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190803
เมืองชัยปุระ, ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด, พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด, ซิตี้ พาเลซ, ฮาวา มาฮาล, เมืองอัครา, อัคราฟอร์ท, ทัชมาฮาล, เมืองเดลี, กุตับมีนาร์, ประตูเมืองอินเดีย
ตลาดพื้นเมืองจันปาท
4 ดาว
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190956
พุทธคยา, พระมหาโพธิ์เจดีย์, สัตตมหาสถาน, เมืองเวสาลี, เมืองกุสินารา, ลุมพินี, พาราณสี,
อาหารท้องถิ่น
ของฝากท้องถิ่น
4 ดาว
Thai AirAsia 6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 24,888 บ.
ดูรายละเอียด