ทัวร์ฮังการี พบ 41 ช่วงวันเดินทาง จาก 18 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192955
เมืองคาร์โลวี วารี, ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตุส, สะพานชาร์ลส์, ศาลาว่าการเมือง, นาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, เชสกี้บูดาโจวิค, ฮัลสตัท, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, ผ่านชมโรงละครโอเปร่า, โบสถ์สเตเฟ่นส์, กรุงบราติสลาว่า, กรุงบูดาเปสต์, โบสถ์แมทเธียส
เมนูเป็ดสไตล์โบฮีเมียน, อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน (Apr)

ทัวร์โค๊ด MTVL193993
บูดาเปสต์, กรุงเวียนนา, ซาลส์บูร์ก, ฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ครุมลอฟ, กรุงปราก, สะพานชาร์ลส์, ปราสาทปราก, นาฬิกาดาราศาสตร์ ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป EUROPE BLUE DANUBE เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193968
มิวนิค, เชสกี้ครุมลอฟ, เชสกี้บูดาโจวิช, เชสกี้บุดาโจวชิ, ปราก, สะพานชาร์ล, บราติสลาวา, บูดาเปสท์, ล่องเรือแม่นา ้ดานูบ, บูดาเปสท์, OUTLET, เวียนนา
อาหารพื้นเมือง
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป SHORTCUT EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193262
อาคารรัฐสภา, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โรงโอเปร่าแห่งกรุงเวียนนา, ถนนคาร์ทเนอร, ปราสาทบราติสลาวา,ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตุส, พระราชวังหลวง, สะพานชาร์ล, ประตูเมืองเก่า, นาฬิกาดาราศาสตร, โบสถ์เซนต์นิโคลส, ปราสาทครุมลอฟ, ฮัลสตัท, จัตุรัสมาเรียนพลาสท
อาหารพื้นเมือง
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 46,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192905
เมืองโฮเฮนชวานเกา, เมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียนพลาสท์, เมืองซาลส์บวร์ก, ชมสวนมิราเบล, ฮัลลตัท, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์สเตเฟ่นส์, กรุงบูดาเปสต์, ชมบริเวณ CASTLE HILL, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, กรุงบราติสว่า, ปราสาทบราติสว่า, ย่านเมืองเก่า, ศาลากลางเมือง, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ, เชสกี้ บูดาโจวิค, เมืองคาร์โลวี วารี่, สะพานชาร์ล, นาฬิกาดาราศาสตร์, ชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตุส
เมนูขาหมูเยอรมัน, หมูทอดเวียนนา, อาหารจีน, เมนูเป็ดโบฮีเมียน
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
ดูรายละเอียด

WONDEROUS ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)

ทัวร์โค๊ด MTVL194241
ซาลส์บวร์ก | คาร์โลวี วารี | ปราก | บราติสลาว่า | แม่น้ำดานูบ | พระราชวังเชินบรุนน์
EVA Air 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
ดูรายละเอียด

Wonderful World heritage city and Beautiful Danube River เยอรมนี เชก ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ ( EK)

ทัวร์โค๊ด MTVL200971
แฟรงก์เฟิร์ต | คาร์โลวี วารี | โลเก็ต | นูเรมเบิร์ก | ปราสาทฮลูโบกา | เชสกี้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท | เวียนนา | บูดาเปสต์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192792
เมืองมิวนิค, เมืองนูเรมเบิร์ก, วิหารเซนต์ลอเรนซ์, เมืองโรเธนเบิร์ก, ย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก, เมืองมิวนิค, เมืองโฮเฮนชวานเกา, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียน พลาสท์, ฮัลสตัท, เชสกี้ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปราก, มปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตุส, พระราชวังหลวง, สะพานชาร์ลส์, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า, นาฬิกาดาราศาสตร์, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์สเตเฟ่นส์, กรุงบราติสลาวา, ปราสาทบราตืสลาวา, ศาลากลางเมือง, กรุงบูดาเปสต์, ล่องเรือแม่น้ำดาบูบ, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง
เมนูอาหารจีน, อาหารพื้นเมือง, ขาหมูเยอรมัน, อาหารไทย, หมูทอดเวียนนา
ย่านช่างทองโบราณ, McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 51,900 บ.
ดูรายละเอียด

Wonderful Funicular at Hallstatt and Beautiful Danube River เยอรมนี เชก ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค๊ด MTVL200943
แฟรงก์เฟิร์ต | คาร์โลวี วารี | แบมเบิร์ก | นูเรมเบิร์ก | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | มิวนิค | ฮัลสตัท | เวียนนา | บูดาเปสต์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | ปราก
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 51,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป Enjoy East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192864
เวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, บูดาเปสต์, บูดาเปสต์, ล่องเรือแม่น ้าดานูบ, Outlet, บราติสลาวา, ปราก, ปราสาทปราก, คาร์โลวี วารี, เชสกี้ ครุมลอฟ, เชสกี้ บูดาโจวิค, ฮัลสตัท, ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท, เวียนนา, หมู่บ้านกรินซิ่ง
อาหารพื้นเมือง
Thai Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 52,900 บ.
ดูรายละเอียด