ทัวร์ฮังการี พบ 53 ช่วงวันเดินทาง จาก 11 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย เชก มนต์รักแม่น้ำดานูบ

ทัวร์โค๊ด MTVL190713
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,CASTLE HILL,โบสถ์แมทเธียส,ป้อมชาวประมง,พระราชวังเชินบรุนน์,โบสถ์สเตเฟ่นส์,ฮัลสตัท,ปราสาทครุมลอฟ,สะพานชาร์ล,ศาลาว่าการเมือง,นาฬิกาดาราศาสตร์,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนต์วิตุส
อาหารพื้นเมือง ซุปกูลาซ,Gulasch soup,หมูทอด,Wiener Schnitzel,เป็ดอบ, Bohemian Roasted Duck
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf,ถนนคาร์นท์เนอร์
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 33,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชก ออสเตรีย ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190653
ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ,บูดาเปสต์,FISHERMAN’S BASTION,มหาวิหารแมททิอัส,ลานฮีโร่สแควร์,พระราชวังเชรินน์บรุนน์,ปราสาทคลุมลอฟ,ปราสาทแห่งกรุงปราก
อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
PARNDOF OUTLET,ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190934
กรุงบูดาเปสต์, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, ล่องเรือชมความงานของแม่น้ำดานูบ, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเลขที่ 9, บ้านเกิดของโมสาร์ท, ฮัลล์สตัทท์, เมืองลินซ์, เมืองเชสกี้ครุมลอฟ, กรุงปราก, ปราสาทแห่งกรุงปราก, โบสถ์เซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190346
ปราสาทนอยชวานสไตน์,ถ่ายรูปสวนมิราแบล,ย่านเมืองเก่า,เมืองฮอลสตัท,เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ,ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ,ชมเมืองคาร์โลวารี,กรุงปราก,กรุงบาติสลาว่า,พระราชวังเชรินน์บรุนน์,ชมบูดาเปสต์,ถ่ายรูปกับป้อมFISHERMAN’S,มหาวิหารแมททิอัส,ลานฮีโร่สแควร์,ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ,
เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง,เป็ดโบฮีเมียน
ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่,ช้อปปิ้งที่ OUTLET,ถนน VACIUTCA
4 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 43,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี RERUN EAST EUROPE

ทัวร์โค๊ด MTVL190432
เมืองเวียนนา , ถนนสายวงแหวน , อาคารรัฐสภา ออสเตรีย , น้ำพุพัลลัส อะธีน่า , พระราชวังเชินบรุนน์ , พระราชวัง เบลวีเดียร์ , พระราชวังฮอฟบวร์ค , เมืองซาลส์บูร์ก , บ้านเกิดโมสาร์ท , เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย , หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท , เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก , ปราสาทครุมลอฟ , จัตุรัสกลางเมือง , ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ , ย่านช่างทองโบราณ , สะพานชาร์ล , ประตูเมืองเก่า , ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า , หอนาฬิกาดาราศาสตร์ , ปราสาทปราก , มหาวิหาร เซนต์วิตัส , พระราชวังหลวง , ปราสาทบราติสลาวา , ย่านเมืองเก่า , ประตูมิคาเอล , โรงละคร , ศาลากลางเก่าของเมือง , อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย , พระราชวังไพรเมท , โบสถ์เซนต์มาร์ติน , โบสถ์แมทเธียส , อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 , ป้อมชาวประมง , ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ , อาคารรัฐสภา ฮังการี , สะพานเชน , ถนนแอนดราสซี , จัตุรัสอลิซาเบธ , ซิตี้พาร์ค , พระราชวังหลวง บูดาเปสต์ , โบสถ์เซนต์สตีเฟน , โรงละคร , จัตุรัสวีรบุรุษ , อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส , ถนนคาร์นท์เนอร์ , พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
4 ดาว
EVA Air 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 45,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวัค ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190618
กรุงปราก,มหาวิหารเซนต์วิตุส,สะพานชาลส์,เขตเมืองเก่า,หอนาฬิกาดาราศาสตร์,เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ,ปราสาทครุมลอฟ,เมืองฮัลสตัดด์ ,กรุงบราติสลาวา,เมืองบูดาเปสต์,ฮีโร่สแควร์,ป้อมปราการชาวประมง,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,สะพานเชนบริดจ์,พระราชวังเบลล์วาแดร์,พระราชวังเชรินน์บรุนน์
อาหารจีน,พื้นเมือง,เมนูปลาเทราต์ย่าง
พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,991 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190530
เมืองฮัลล์สตัทท์,เมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช,เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ,ปราสาทครุมลอฟ,ปราสาทปร๊าก,มหาวิหารเซนต์วิตัส,สะพานชาร์ลส์,จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต,อนุสาวรีย์ยานฮุส,หอนาฬิกาดาราศาสตร์,ปราสาทบราติสลาวา,มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น,อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ,ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน,ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ,พระราชวังเชินบรุนน์
เมนูกูกาซฮังกาเรียน
Outlet Parndorf
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 48,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190254
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต,โบสถ์เซนต์ปอล,ปราสาทนูเรมเบิรก์,เมืองคาร์โลวี่ วารี,ปราสาทแห่งปราก,สะพานชาร์ลส์,เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ,ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ,ฮัลล์สตัทท์,พระราชวังเชินบรุนน์,โบสถ์สเตเฟ่นส์,ปราสาทบราติสลาว่า,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 52,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี VIVID EASTERN EUROPE

ทัวร์โค๊ด MTVL190711
พระราชวังเชินบรุนน์,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนต์วิตุส,พระราชวังหลวง,สะพานชาร์ล,ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า,นาฬิกาดาราศาสตร์,ปราสาทครุมลอฟ,จัตุรัสมาเรียน พลาสท์,ปราสาทโฮเฮนชวานเกา,ปราสาทนอยชวานสไตน์,หลังคาทองคำ,ฮัลสตัท,หมู่บ้านกรินซิ่ง,
ภัตตาคารอาหารจีน,อาหารพื้นเมือง ซุปกูลาซ,เป็ดอบโบฮีเมียน,ขาหมูเยอรมัน
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Austrian Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 52,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย เยอรมัน ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190811
พิลเซ่น, มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว, อาคารศาลากลาง, ปร๊าก, ปราสาทปร๊าก, มหาวิหารเซนต์วิตุส, สะพานชาร์ลส์, เขตเมืองเก่า, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เชสกี้ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ฮัลส์สตัท, หมู่บ้านมรดกโลก, สโลวัค, ปราสาทบราติสลาว่า, ฮังการี, บูดาเปสต์, ฮีโร่สแควร์, ป้อมปราการชาวประมง, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, เวียนนา, พระราชวังเชิร์นบรุนน์, ถนนริงสตาเซ่
ปลาเทราต์ย่าง
พาร์นดอฟเอาท์เล็ท
4 ดาว
Thai Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 54,999 บ.
ดูรายละเอียด