ทัวร์ฮังการี พบ 150 ช่วงวันเดินทาง จาก 33 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191034
เมืองฮัลสตัทท์, เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ, เมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช, กรุงปร๊าก, จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต, อนุสาวรีย์ยานฮุส, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทปร๊าก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาร์ลส์, กรุงบราติสลาวา, หอคอย, ปราสาทบราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, ฮีโร่สแควร์, อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ, คาสเซิ่ลฮิลล์, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น, ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน์, กรุงเวียนนา, ถนนวงแหวน Ring Strasse, พระราชวังฮอฟบวร์ก, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, โบสถ์เซนต์สตีเฟน
อาหารพื้นเมือง
ช้อปปิ้งOutlet Parndorf, ถนนคาร์ทเนอร์
4 ดาว
Qatar Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 37,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192905
เมืองโฮเฮนชวานเกา, เมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียนพลาสท์, เมืองซาลส์บวร์ก, ชมสวนมิราเบล, ฮัลลตัท, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์สเตเฟ่นส์, กรุงบูดาเปสต์, ชมบริเวณ CASTLE HILL, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, กรุงบราติสว่า, ปราสาทบราติสว่า, ย่านเมืองเก่า, ศาลากลางเมือง, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ, เชสกี้ บูดาโจวิค, เมืองคาร์โลวี วารี่, สะพานชาร์ล, นาฬิกาดาราศาสตร์, ชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตุส
เมนูขาหมูเยอรมัน, หมูทอดเวียนนา, อาหารจีน, เมนูเป็ดโบฮีเมียน
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191626
ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองมิวนิค, อลิอันซ์ อารีน่า, โอลิมปิก ทาวเวอร์, พิพิธภัณฑ์มาเรียนพลัสซ์, ศาลาว่าการเก่า, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, ฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, เมืองคาร์โลวี่ วารี, กรุงปราก, ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, พระราชวังหลวง, ย่านช่างทองโบราณ, กรุงบราติสลาว่า, ปราสาทบราติสลาว่า, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟบูร์ก, กรุงบูดาเปสต์, สะพานเชน, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เมนูอาหารจีน, เมนู Grilled Trout ปลาเทราต์ย่าง, Duck in plum sauce
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf,
4 ดาว
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 44,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191991
ปราสาทนอยชวานสไตล์, เมืองมิวนิค, อลิอันซ์ อารีน่า, โอลิมปิก ทาวเวอร์, มาเรียนพลัสซ์, ศาลาว่าการเก่า, ซาลซ์บูรก์, สวนมิราเบล, ฮัลล์สตัทท์, เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทคลุมลอฟ, เมืองคาร์โลวี่ วารี่, Mill colonnade, Colonnade Spring, ปราก, ชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์ วิตัส, พระราชวังหลวง, ชมช่างทองโบราณ, กรุงบาราติสว่า, ปราสาทบราติสว่า, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟบูร์ก, กรุงบูดาเปสต์, สะพานเชน, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เมนูอาหารจีน, เมนูปลาเทราต์ย่าง, เมนูอาหารท้องถิ่น
ช้อปปิ้ง McArthurglen Designer Outlet in Parndorf
3 ดาว
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 44,900 บ.
ดูรายละเอียด