ทัวร์ฮังการี พบ 87 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชก ออสเตรีย ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190653
ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ,บูดาเปสต์,FISHERMAN’S BASTION,มหาวิหารแมททิอัส,ลานฮีโร่สแควร์,พระราชวังเชรินน์บรุนน์,ปราสาทคลุมลอฟ,ปราสาทแห่งกรุงปราก
อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
PARNDOF OUTLET,ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย เชก มนต์รักแม่น้ำดานูบ

ทัวร์โค๊ด MTVL190713
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,CASTLE HILL,โบสถ์แมทเธียส,ป้อมชาวประมง,พระราชวังเชินบรุนน์,โบสถ์สเตเฟ่นส์,ฮัลสตัท,ปราสาทครุมลอฟ,สะพานชาร์ล,ศาลาว่าการเมือง,นาฬิกาดาราศาสตร์,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนต์วิตุส
อาหารพื้นเมือง ซุปกูลาซ,Gulasch soup,หมูทอด,Wiener Schnitzel,เป็ดอบ, Bohemian Roasted Duck
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf,ถนนคาร์นท์เนอร์
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191034
เมืองฮัลสตัทท์, เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ, เมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช, กรุงปร๊าก, จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต, อนุสาวรีย์ยานฮุส, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทปร๊าก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาร์ลส์, กรุงบราติสลาวา, หอคอย, ปราสาทบราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, ฮีโร่สแควร์, อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ, คาสเซิ่ลฮิลล์, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น, ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน์, กรุงเวียนนา, ถนนวงแหวน Ring Strasse, พระราชวังฮอฟบวร์ก, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, โบสถ์เซนต์สตีเฟน
อาหารพื้นเมือง
ช้อปปิ้งOutlet Parndorf, ถนนคาร์ทเนอร์
4 ดาว
Qatar Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190967
เมืองบูดาเปสต์, มหาวิหารแมทธิอัส, ป้อมชาวประมง, สะพานเชน, ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบแบบส่วนตัว, อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี, บราติสลาวา, ย่านเมืองเก่า, จัตุรัสกลาง, ศาลากลางเมืองเก่า, พระราชวังพริเมท, ประเทศออสเตรีย, เวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, จัตุรัสมาเรีย เทเรซ่า, โบสถ์สตีเฟนส์, เมืองลินซ์, เมืองฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลมาร์เก็ตสแควร์, โบสถ์พาริช, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเกิดโมสาร์ท, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, เมืองคาร์โลวี วารี่, ปราก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง
เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ, ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย เชค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190966
เมืองมิวนิค, มาเรียนพลัสซ์, ศาลาว่าการใหม่, เมืองโฮเฮนชวานเกา, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, โบสถ์พาริช, ซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, พระราชวังมิราเบล, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ปราก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เวียนนา, พระราชวัง ฮอฟเบิร์ก, อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า, บูดาเปสต์, สะพานเชน, สะพานอลิซาเบธ, ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบแบบส่วนตัว
อาหารพื้นเมือง
ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ, เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190934
กรุงบูดาเปสต์, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, ล่องเรือชมความงานของแม่น้ำดานูบ, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเลขที่ 9, บ้านเกิดของโมสาร์ท, ฮัลล์สตัทท์, เมืองลินซ์, เมืองเชสกี้ครุมลอฟ, กรุงปราก, ปราสาทแห่งกรุงปราก, โบสถ์เซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191224
กรุงบูดาเปสต์, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเลขที่ 9, บ้านเกิดของโมสาร์ท, ฮัลล์สตัทท์, เมืองลินซ์, เมืองเชสกี้ครุมลอฟ, กรุงปราก, ปราสาทแห่งกรุงปราก, ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191282
เมืองโฮเฮนชวานเกา, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียนพลาสท์, เมืองซาลส์บวร์ก, ปราสาทเกลือ, สวนมิราเบล, ฮัลสตัท, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์สเตเฟ่นส์, กรุงบูดาเปสต์, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, กรุงบราติสลาว่า, ย่านเมืองเก่า, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, แม่น้ำวอลตาวา, เชสกี้ บูดาโจวิค, เมืองคาร์โลวี วารี, กรุงปราก, สะพานชาร์ล, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า, นาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตุส
เมนูขาหมูเยอรมัน, อาหารจีน, หมูทอดเวียนนา, ซุปกูลาซ, เป็ดโบฮีเมียน
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 46,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี VIVID EASTERN EUROPE

ทัวร์โค๊ด MTVL190711
พระราชวังเชินบรุนน์,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนต์วิตุส,พระราชวังหลวง,สะพานชาร์ล,ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า,นาฬิกาดาราศาสตร์,ปราสาทครุมลอฟ,จัตุรัสมาเรียน พลาสท์,ปราสาทโฮเฮนชวานเกา,ปราสาทนอยชวานสไตน์,หลังคาทองคำ,ฮัลสตัท,หมู่บ้านกรินซิ่ง,
ภัตตาคารอาหารจีน,อาหารพื้นเมือง ซุปกูลาซ,เป็ดอบโบฮีเมียน,ขาหมูเยอรมัน
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Austrian Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 52,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์มหัศจรรย์ เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเนีย 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191057
มิวนิค, อัลลิอันซ์ อารีนา, จตุรัสมารีนเพทส, เมืองชวังเกา, ปราสาทนอยชวานชไตน์, เมืองฟุสเซ่น, นั่งรถไฟ Cogwheel Train, ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ, เมืองวาลบวร์ก พระราชวังและสวนมิราเบล, จัตุรัสเรสซิเดนท์, บ้านเกิดโมซาร์ท, ฮัลล์สตัท, เช้สกี้ ครุมลอฟ, ปราก, สะพานชาร์ล, ย่านเมืองเก่า, นาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทปราก, โบสถ์ เซ็นท์วีตัส, ปูดาเปสต์, สะพานเชน, คาสเทิลฮัลล์
อาหารท้องถิ่น, อาหารจีน
ย่านเมืองเก่า, ถนน Getreidegasse, ถนนคาร์ทเนอร์
4 ดาว
Thai Airways 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด