ทัวร์เยอรมนี พบ 104 ช่วงวันเดินทาง จาก 24 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์เยอรมัน เช็ค 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190971
ฮัมบูร์ก, จัตุรัสกลางเมืองรัทเฮาส์มาร์ค, ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก, เมืืองเบอร์ลิน, เมืองพ็อตส์ดัม, พระราชวังซองซูซี, เมืองเบอร์ลิน, ประตูบรันเดนบูร์ก, อาคารไรซส์ทาค, เช็คพอยต์ชาร์ลี, อนุสรณ์กำแพงเบอร์ลิน, เมืองเดรสเดน, ย่านเมืองเก่า, ปราสาทชวิงเงอร์, ปราสาทเดรสเดน, โรงโอเปร่าเซ็มเพอร์โอเพอร์, เมืองไลป์ซิก, ศาลาว่าการเก่า, โบสถ์เซนต์โทมัส, ออสเทอร์เฟลด์, คาร์โลวี วารี่, Hot Spring Colonnade, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง
Fashion Area Prague Outlet
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส

ทัวร์โค๊ด MTVL190650
ลงเรือสู่ เกาะเวนิส,ชมจัตุรัสซานมาร์โค,มหาวิหารซานมาร์โค,ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ,เสาอันนาซอยแล,ย่านเมืองเก่า,ชมหลังคาทองคำ,เมืองซาลบร์ก,หมู่บ้านฮัลสตัท,จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์,ปราสาทนอยชวานสไตน์,ทะเลสาบทิทิเช่,ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต,สะพานไม้ชาลเปล
อาหารพื้นเมือง,ภัตตาคาร อาหารจีน
ถนนมาเรียเทเรซ่า
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี เลสโก ยูเรนัส 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191007
เมืองฮัลสตัท, หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท, ผ่านชมโบสถ์แพริช, ผ่านชมโบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท, รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้, ระเบียงสามเหลี่ยมลอยฟ้า, ตามรอยละคร เพลิงนรี, เมืองซาลส์บูร์ก, บ้านเกิดโมสาร์ท, สวนมิราเบลล์, น้ำพุม้าปีกาซัส, เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน, ทะเลสาบโคนิคซี่, โบสถ์เซนต์บาโธโลมา, นั่งรถรางลอดอุโมงค์ชมเหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน, อุโมงค์กลางหุบเขา, ยอดเขาเคห์ลสไตน์, เมืองเวียนนา, ถนนสายวงแหวน, อาคารรัฐสภาออสเตรีย, น้ำพุพัลลัส อะธีน่า, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, โบสถ์เซนต์ชาร์ลส์, เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, พระราชวังฮอฟบวร์ค,
เมนูอาหารจีน
ถนนคารท์เนอร์, แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
3 ดาว
EVA Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี เลสโก พลูโต 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191008
เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย, ถนนสายวงแหวน, ผ่านชมโรงละครโอเปร่า, ผ่านชมอาคารรัฐสภา, น้ำพุพัลลัสอะธีน่า, โบสถ์เซนต์ชาร์ลส์, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, พระราชวังฮอฟบวร์ค, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ, แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ย่านเมืองเก่า, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองพัสเซ, ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, เมืองซาลซ์บูร์ก, มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก, ผ่านบ้านเกิดโมสาร์ท, เมืองฮัลสตัท, หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท, ผ่านชมโบสถ์แพริช, ผ่านชมโบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท, ผ่านชมจัตุรัสกลางเมือง, เมืองลินซ์, จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์, อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์, มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์, เมืองเวียนนา
เมนูอาหารจีน
ถนนคาร์ทเนอร์, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
3 ดาว
EVA Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบริ์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์

ทัวร์โค๊ด MTVL190712
จัตุรัสคองคอร์ด,ชองป์เอลิเซ่,ประตูชัยนโปเลียน,หอไอเฟล,ล่องเรือบาโตมุช,พระราชวังแวร์ซายส์,อนุสรณ์อะโตเมี่ยม,จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ ,เมเนเก้นพีส,มหาวิหารโคโลญ,หมู่บ้านกังหัน,จัตุรัสดัมสแควร์,ล่องเรือหลังคากระจก,สถาบันสอนการเจียระไนเพชร,หมู่บ้านกีธูร์น
ภัตตาคารอาหารจีน,อาหารพื้นเมือง ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle
Paris Look Duty Free Shop,แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์,Mcarthurglen Designer Outlet Roermond,
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190920
เมืองโคโลญจน์, มหาวิหารโคโลญจน์, หมู่บ้านกีธูร์น, ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น, เมืองอัมสเตอร์ดัม, ล่องเรือหลังคากระจก, การสาธิตการเจียระไนเพชร, จัตุรัสแดม, หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์, กรุงเฮก, พระราชวังแห่งสันติภาพ, เมืองแอนท์เวิร์ป, ลานคนเมืองเกรินปลาตส์, เมืองเกนท์, ปราสาทท่านเคานต์, หอระฆังประจำเมือง The Belfry, กรุงบรัสเซล, จัตุรัสกรองปลาซ, รูปปั้นแมนเนเก้นพิส
อาหารพื้นเมือง
BATAVIA STAD FASHION OUTLET
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190932
สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า, BMW WELT, พระราชวังนิมเฟนบูร์ก, จัตุรัสมาเรียน, เมืองซาลบูร์ก, สวนมิราเบล, ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก, บ้านเกิดโมสาร์ท, เมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองอินส์บรูค, หลังคาทองคำ, เมืองฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองลูเซิร์น, สะพานไม้ชาเปล, รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
อาหารพื้นเมือง
ถนนคนเดิน Geteidegasse
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย เชค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190966
เมืองมิวนิค, มาเรียนพลัสซ์, ศาลาว่าการใหม่, เมืองโฮเฮนชวานเกา, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, โบสถ์พาริช, ซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, พระราชวังมิราเบล, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ปราก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เวียนนา, พระราชวัง ฮอฟเบิร์ก, อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า, บูดาเปสต์, สะพานเชน, สะพานอลิซาเบธ, ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบแบบส่วนตัว
อาหารพื้นเมือง
ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ, เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191225
เมืองดุสเซลดอฟ, เมืองโคโลญจน์, มหาวิหารโคโลญจน์, หมู่บ้านกีธูร์น, ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น, เมืองอัมสเตอร์ดัม, ล่องเรือหลังคากระจก, การสาธิตการเจียระไนเพชร, จัตุรัสแดม, หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์, กรุงเฮก, พระราชวังแห่งสันติภาพ, เมืองแอนท์เวิร์ป, ลานคนเมืองเกรินปลาตส์, เมืองเกนท์, ปราสาทท่านเคานต์, หอระฆังประจำเมือง The Belfry, กรุงบรัสเซลส์, จัตุรัสกรองปลาซ, รูปปั้นแมนเนเก้นพิส
อาหารพื้นเมือง
BATAVIA STAD FASHION OUTLET, THE GRASLEI และ THE KORENLEI
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190968
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต, จัตุรัสโรเมอร์, โบสถ์นิโคไลเคียร์เคอ, เมืองโคโลญ, มหาวิหารโคโลญ, ประเทศเบลเยียม, เมืองบรูจจ์, เกนท์, ปราสาทกราเวนสตีน, โบสถ์เซนต์นิโคลัส, มหาวิหารเซนต์บาโว, บรัสเซลส์, จัตุรัสกรองด์ ปลาซ, ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์, แมนเนเกน พิส, รอตเทอดาม, สถานีเซ็นทรัล, กีร์ธฮอร์น, อัมสเตอร์ดัม, จัตุรัสดัม, ล่องเรือกระจก, โรงงานเจียระไนเพชร GASSAN, หมู่บ้านประมงโวเลนดัม, หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์, พิพิธภัณฑ์ซานส์
อาหารพื้นเมือง
ช้อปปิ้งย่านถนน Zeil, ช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond, มาร์เก็ต สแควร์, ตลาดรอตเทอดาม
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.
ดูรายละเอียด