ทัวร์เยอรมนี พบ 100 ช่วงวันเดินทาง จาก 32 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส

ทัวร์โค๊ด MTVL190650
ลงเรือสู่ เกาะเวนิส,ชมจัตุรัสซานมาร์โค,มหาวิหารซานมาร์โค,ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ,เสาอันนาซอยแล,ย่านเมืองเก่า,ชมหลังคาทองคำ,เมืองซาลบร์ก,หมู่บ้านฮัลสตัท,จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์,ปราสาทนอยชวานสไตน์,ทะเลสาบทิทิเช่,ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต,สะพานไม้ชาลเปล
อาหารพื้นเมือง,ภัตตาคาร อาหารจีน
ถนนมาเรียเทเรซ่า
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี เลสโก พลูโต 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191008
เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย, ถนนสายวงแหวน, ผ่านชมโรงละครโอเปร่า, ผ่านชมอาคารรัฐสภา, น้ำพุพัลลัสอะธีน่า, โบสถ์เซนต์ชาร์ลส์, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, พระราชวังฮอฟบวร์ค, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ, แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ย่านเมืองเก่า, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองพัสเซ, ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, เมืองซาลซ์บูร์ก, มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก, ผ่านบ้านเกิดโมสาร์ท, เมืองฮัลสตัท, หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท, ผ่านชมโบสถ์แพริช, ผ่านชมโบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท, ผ่านชมจัตุรัสกลางเมือง, เมืองลินซ์, จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์, อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์, มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์, เมืองเวียนนา
เมนูอาหารจีน
ถนนคาร์ทเนอร์, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
3 ดาว
EVA Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค๊ด MTVL191251
เวนิส เมืองแห่งสายน้ำ และความรัก, อินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น้ำอินส์, ซาลส์บวร์ก เรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์, ฮัลสตัท เสน่ห์ของธรรมชาติที่ดึงดูดความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบพร้อมดั้นด้นออกค้นหา, มิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย, ปราสาทนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส์ (Swan Knight), แองเกิลเบิร์ก เชิงขุนเขาแห่งเทือกเขาแอล์ป, ลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณ แห่งปากแม่น้ำรอยซที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง, ยอดเขาทิตลิส Titlis กระเช้าหมุนได้ 360 องศา (OPTIONNAL), ซูริค เมืองวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์
อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง
เวนิส, เกาะเวนิส, ชมจัตุรัสซานมาร์โค, มหาวิหารซานมาร์โค, ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ, เมืองอินบรูคส์, ถนนมาเรียเทเรซ่า, เสาอันนาซอยแล, ย่านเมืองเก่า, ชมหลังคาทองคำ, เมืองซาลบร์ก, หมู่บ้านฮัลสตัท, เมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์, เมืองโฮเฮนชวานเกา, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ทะเลสาบทิทิเช่, เมืองลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโต, สะพานไม้, เมืองซูริค, ซาฟเฮ้าเซ่น, น้ำตกไรน์
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน โดยสายการบิน EK

ทัวร์โค๊ด MTVL191252
อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง
มิลาน, เวนิส, เกาะเวนิส, เมืองอินบรูคส์, ถนนมาเรียเทเรซ่า, เสาอันนาซอยแล, ย่านเมืองเก่า, ชมหลังคาทองคำ, เมืองซาลบร์ก, หมู่บ้านฮัลสตัท, เมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์, เมืองโฮเฮนชวานเกา, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก, เมืองลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโต, ข้ามสะพานไม้, เมืองโคโม่, ทะเลสาบโคโม่
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย เลสโกไข่มุกแห่งโบฮีเมียน 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191510
เมืองมิวนิค, สนามกีฬาอลิอันซ์, พิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับเบิ้ลยู, ถนนแม็กซิมิเลียน, จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์, โอเปร่าเฮ้าซ์, ศาลาว่าการเมืองมิวนิก, มหาวิหารเฟราเอน, เมืองฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา, เมืองอินส์บรูค, ถนนมาเรียเทเรซ่า, หอคอยประจำเมือง, เสาอันนาเซาเลอ, หลังคาทองคำ, เมืองซาลซ์บูร์ก, บ้านเกิดโมสาร์ท, เมืองฮัลสตัท, หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท, เมืองเชสกี้ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ย่านเมืองเก่า, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองปราก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาร์ล, ประตูเมืองเก่า, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า, เมืองบราติสลาวา, ปราสาทบราติสลาวา, ย่านเมืองเก่า, โรงละคร, ศาลากลางเก่าของเมือง, อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย, พระราชวังไพรเมท, โบสถ์เซนต์มาร์ติน, เมืองเวียนนา, ถนนสายวงแหวน, โรงละครโอเปร่า, อาคารรัฐสภาออสเตรีย, น้ำพุพัลลัสอะธีน่า, พระราชวังเบลวีเดียร์, พระราชวังฮอฟบวร์ค, พระราชวังเชินบรุนน์, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, โบสถ์เซนต์ปีเตอร์, ถนนคาร์นท์เนอร์
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
3 ดาว
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบริ์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์

ทัวร์โค๊ด MTVL190712
จัตุรัสคองคอร์ด,ชองป์เอลิเซ่,ประตูชัยนโปเลียน,หอไอเฟล,ล่องเรือบาโตมุช,พระราชวังแวร์ซายส์,อนุสรณ์อะโตเมี่ยม,จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ ,เมเนเก้นพีส,มหาวิหารโคโลญ,หมู่บ้านกังหัน,จัตุรัสดัมสแควร์,ล่องเรือหลังคากระจก,สถาบันสอนการเจียระไนเพชร,หมู่บ้านกีธูร์น
ภัตตาคารอาหารจีน,อาหารพื้นเมือง ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle
Paris Look Duty Free Shop,แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์,Mcarthurglen Designer Outlet Roermond,
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190932
สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า, BMW WELT, พระราชวังนิมเฟนบูร์ก, จัตุรัสมาเรียน, เมืองซาลบูร์ก, สวนมิราเบล, ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก, บ้านเกิดโมสาร์ท, เมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองอินส์บรูค, หลังคาทองคำ, เมืองฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองลูเซิร์น, สะพานไม้ชาเปล, รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
อาหารพื้นเมือง
ถนนคนเดิน Geteidegasse
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย เชค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190966
เมืองมิวนิค, มาเรียนพลัสซ์, ศาลาว่าการใหม่, เมืองโฮเฮนชวานเกา, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, โบสถ์พาริช, ซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, พระราชวังมิราเบล, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ปราก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เวียนนา, พระราชวัง ฮอฟเบิร์ก, อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า, บูดาเปสต์, สะพานเชน, สะพานอลิซาเบธ, ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบแบบส่วนตัว
อาหารพื้นเมือง
ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ, เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี เลสโก ยูเรนัส 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191007
เมืองฮัลสตัท, หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท, ผ่านชมโบสถ์แพริช, ผ่านชมโบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท, รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้, ระเบียงสามเหลี่ยมลอยฟ้า, ตามรอยละคร เพลิงนรี, เมืองซาลส์บูร์ก, บ้านเกิดโมสาร์ท, สวนมิราเบลล์, น้ำพุม้าปีกาซัส, เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน, ทะเลสาบโคนิคซี่, โบสถ์เซนต์บาโธโลมา, นั่งรถรางลอดอุโมงค์ชมเหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน, อุโมงค์กลางหุบเขา, ยอดเขาเคห์ลสไตน์, เมืองเวียนนา, ถนนสายวงแหวน, อาคารรัฐสภาออสเตรีย, น้ำพุพัลลัส อะธีน่า, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, โบสถ์เซนต์ชาร์ลส์, เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, พระราชวังฮอฟบวร์ค,
เมนูอาหารจีน
ถนนคารท์เนอร์, แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
3 ดาว
EVA Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 42,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190968
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต, จัตุรัสโรเมอร์, โบสถ์นิโคไลเคียร์เคอ, เมืองโคโลญ, มหาวิหารโคโลญ, ประเทศเบลเยียม, เมืองบรูจจ์, เกนท์, ปราสาทกราเวนสตีน, โบสถ์เซนต์นิโคลัส, มหาวิหารเซนต์บาโว, บรัสเซลส์, จัตุรัสกรองด์ ปลาซ, ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์, แมนเนเกน พิส, รอตเทอดาม, สถานีเซ็นทรัล, กีร์ธฮอร์น, อัมสเตอร์ดัม, จัตุรัสดัม, ล่องเรือกระจก, โรงงานเจียระไนเพชร GASSAN, หมู่บ้านประมงโวเลนดัม, หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์, พิพิธภัณฑ์ซานส์
อาหารพื้นเมือง
ช้อปปิ้งย่านถนน Zeil, ช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond, มาร์เก็ต สแควร์, ตลาดรอตเทอดาม
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.
ดูรายละเอียด