ทัวร์จอร์เจีย พบ 140 ช่วงวันเดินทาง จาก 22 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไฟไหม้ จอร์เจีย FAMTRIP IN GEORGIA KASAKSTAN

ทัวร์โค๊ด MTVL200869
อาหารพื้นเมือง
อัลมาตี้ ALA, ทบิลิชิ TBS, ANANURI, GUDAURI, TBILISI, ทบิลิชิ, มิสเคด้า (MTSKHETA), ทบิลิซี, CITY TOUR, อัลมาตี้ (CITY TOUR KAZAKH), ALMATY KAZAKHSTAN
4 ดาว
Air Astana 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200675
สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส, ชมโบสถ์เกอร์เกตี้, โบสถ์สัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจียที่มีวิวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามที่สุด
อาหารพื้นเมือง
กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี, สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย, ป้อมอันนานูรี, อ่างเก็บน้ำชินวารี, เมืองคาซเบกี้, นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้, กูดาอูร, เมืองกูดาอูรี, อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย, จอร์เจีย, เมืองมิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี่, มหาวิหารจวารี, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย, กรุงทบลิซิ, เมืองไชห์นากี, กำแพงเมืองโบราณ, เมืองควาเรลี, ชิมไวน์คูวาเรลี, โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี, เมืองเก่าทบิลิซี, ป้อมนาริกาลา, โรงอาบน้ำโบราณ, ถนนคนเดินชาเดอนี่, กรุงทบิลิซี, อิสตันบูล
4 ดาว
Turkish Airlines 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA ยืนหนึ่ง 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192972
อาหารพื้นเมือง
ดูไบ, ทบิลิซี, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย, ป้อมอันนานูรี, อัพลิสต์ชิเคห์, ทบิลิซี, มิสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, ทบิลิซี, โบสถ์เมเคตี, เมืองเก่า, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา, ทบิลิซี, โรงอาบน ้าโบราณ, วิหารศักดิ์สทิธิ์ของทบิลิซี, วิหารซีโอนี, ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่, ช้อปปิ้งห้าง East Point
4 ดาว
Emirates Airlines 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 36,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์เจีย Here We Go 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โค๊ด MTVL193148
อาหารพื้นเมือง
อิสตันบูล, ทบิลิซี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย, จอร์เจีย, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, กูดาอูรี, ป้อมอันนานูรี, อ่างเก็บน้ำชินวารี , อัพลิสต์ชิเคห์, กอรี, พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน, ทบิลิซี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, ทบิลิซี, โรงอาบน้ำโบราณ, วิหารซีโอนี, วิหารศักดิ์สิทธิข์องทบลิซิี, เมืองเก่าทบิลิซี, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า, ชมป้อมนาริกาลา, ทบิลิซี, มิสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, โบสถ์เมเคตี, ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่, ช้อปปิ้งห้าง East Point
3 ดาว
Turkish Airlines 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 36,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA ทบิลิชิ บาทูมี่ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200964
อาหารพื้นเมือง
อิสตันบลู ประเทศตุรกี, เมืองทบิลิซิ, ป้อมนาริกาลา, โบสถ์เมทเทคี, วิหารซีโอนี, สะพานแห่งสันติภาพ, เมืองมิสเคด้า, มหาวิหารจวารี , วิหารสเวติสเคอเวรี, ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี, โรงอาบน้ำแร่, โบสถ์ตรีนิตี้, Jan sharden street, เมืองอันนานูรี, ป้อมอันนานูรี, อ่างเก็บน้ำชินวารี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย, จอร์เจีย, โบสถ์เกอร์เกติ, เมืองคาซเบกี้, เมืองคาซเบกี้, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน, เมืองอัพลิสสิค, เมืองบาทูมี่, The Alphabet Tower, อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่, Piazzal Square, ยุโรปสแควร์, เมืองบาทูมี่
4 ดาว
Turkish Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลีซี่ คาซเบกี้ อัพพลีสสิค บาทูมี คูไตชิ 8 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191582
เมืองทบิลิซี, ป้อมอนานูรี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองคาซเบกี้, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองกูดาอูรี, เมืองทบิลิซี, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, เมืองอัพลีสสิค, เมืองคูไตซี, ตลาดยามเช้า, อารามจีลาติ, มหาวิหารบากราติ, เมืองบาทูมี่, จัตุรัสเปียเซซ่า, ป้อมนาริคาล่า, โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน, เมืองมิทสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี, โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้, สะพานแห่งสันติภาพ
เมนูอาหารท้องถิ่น, อาหารไทย
ถนนคนเดินชาเดอนี่
3 ดาว
Ukraine International Airline 8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน AMAZING AZERBAIJAN GEORGIA 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191625
อาเซอร์ไบจาน, ชมย่านเมืองเก่า, ถ่ายรูปที่ศูนย์ไฮดาร์ อลิเยฟ, บากู, เชมากิ, สุสานดิริบาบา, สุสานเยดดิกัมบาซ, พระราชวังข่านเชกี, ลาโกเดกิ, ซิกนากี, จอร์เจีย, ควาเรลี, ชิมไวน์, ทบิลิซี่, มิสทเคต้า, อนานูรี, กูดาอูรี, คาซเบกี, นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา,
เมนูอาหารท้องถิ่น, อาหารจีน
ถนนนิซามิ ของฝากพื้นเมือง
4 ดาว
Ukraine International Airline 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020

ทัวร์โค๊ด MTVL200731
อาหารพื้นเมือง
อิสตันบูล ตุรกี, ทบิลิซิ จอร์เจีย, โบสถ์ตรีนิตี้, เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมนาริกาลา, โบสถ์เมทเทคี, โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน, วิหารซีโอนี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, สะพานแห่งสันติภาพ, มิสเคต้า, วิหารจวารี, โบสถ์สเวติทสโคเวลี, SAMTAVRO MONASTERY, FLEA MARKET, ทบิลิซิ, ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส, โบสถ์เกอร์เกตี้, คาซเบกี้, อนุสรณ์สถานรัสเซีย- จอร์เจีย, กูดาอูรี, กอรี, เมืองถ้ำอุพลิสชิเค, พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน, ป้อมปราการกอรี, บอร์โจมี, สวนบอร์โจมี, ทบิลิซี
4 ดาว
Turkish Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด