ทัวร์ยุโรป พบ 996 ช่วงวันเดินทาง จาก 236 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ตุรกี Popular Turkey

ทัวร์โค๊ด MTVL190194
เมืองอิสตันบูล , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , พระราชวังทอปกาปึ , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , เมืองชานัคคาเล่ , ม้าไม้จำลองเมืองทรอย , เมืองเปอร์กามัม , วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ , เมืองคอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง , นครใต้ดิน , เมืองเกอเรเม , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , หุบเขาอุซิซาร์ , ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ร้านขนม TURKISH DELIGHT
5 ดาว
Mahan Air 9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ Fantastic memories made in Turkey 8วัน6คืน By PS

ทัวร์โค๊ด MTVL190052
เมืองคัปปาโดเกีย , เมืองคัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน เมืองไคมักลี , เมืองเกอเรเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค , โชว์ระบำหน้าท้อง , เมืองคอนย่า , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองฮีเยราโพลิส , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองเอฟฟิซุส , Roman Bath , บ้านของพระแม่มารี , เมืองอิชเมียร์ Izmir , เมืองเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , เมืองอิสตันบูล , ช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา , สุเหร่าสีน้ำเงิน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ย่านช้อปปิ้ง Candy Shop , ตลาดสไปซ์ Spice Market
5 ดาว
Ukraine International Airline 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี Fantastic memories made in Turkey 8D6N by PS

ทัวร์โค๊ด MTVL190072
เมืองคัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , เมืองเกอเรเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , เมืองคอนย่า , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองฮีเยราโพลิส , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , บ้านของพระแม่มารี , เมืองอิชเมียร์ , เมืองเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , เมืองชานัคคาเล่ , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ,เมืองอิสตันบูล , ช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา , สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ย่านช้อปปิ้ง Candy Shop , ตลาดสไปซ์ Spice Market
4 ดาว
Ukraine International Airline 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี TURKEY CHEAPER

ทัวร์โค๊ด MTVL190238
บูร์ซ่าร์ , สุเหร่าสีเขียว , ตลาดผ้าไหม , เมืองคูซาดาซี , ร้านเครื่องหนัง , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , ระบำหน้าท้อง , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า , หุบเขาอุซิซาร์ , โรงงานพรม , เซรามิค , เครื่องประดับ , เมืองอังการ่า , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
สไปซ์ มาเก็ต , ทักซิม สแควร์
4 ดาว
Gulf Air 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี Turkey Tulip Lover

ทัวร์โค๊ด MTVL190218
Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , เทศกาลดอกทิวลิป 2019 , พระราชวังทอปกาปิ , ชานัคคาเล่ , ม้าไม้เมืองทรอย , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , บ้านพระแม่มารี , เมืองคูซาดาซี , ร้านเครื่องหนัง , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , ระบำหน้าท้อง , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า , หุบเขาอุซิซาร์ , โรงงานพรม , เซรามิค , เครื่องประดับ , อังการ่า , ผ่านชมทะเลสาบเกลือ , สุสานอตาเติร์ก
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
Anka Shopping Mall
5 ดาว
Mahan Air 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ Turkey Tulip Festival 9วัน6คืน By W5

ทัวร์โค๊ด MTVL190055
เมืองอิสตันบูล , สวน Emirgan Garden , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia , พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา , สุเหร่าสีน้ำเงิน , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , เมืองเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , เมืองอิชเมียร์ , เมืองคูซาดาสึ , โรงงานเครื่องหนัง , เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ , บ้านของพระแม่มารี , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองฮีเยราโพลิส , เมืองคอนย่า , เมืองคัปปาโดเกีย , โชว์ระบำหน้าท้อง , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ , นครใต้ดิน , เมืองไคมักลี , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค , เมืองอังการ่า
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
Candy Shop , ตลาดสไปซ์ Spice Market ,
4 ดาว
Mahan Air 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,927 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี Blooming Flora in Turkey

ทัวร์โค๊ด MTVL190203
เมืองใต้ดิน , เมืองเกอราเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ , หุบเขาอุซิซาร์ , โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิก , โรงงานเครื่องประดับ , ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ทุ่งดอกไอริส , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองคูซาดาซี , โรงงานผลิตเครื่องหนัง , ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ , หอสมุดเซลซุส , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองโบราณเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , วิหารโอลิมเปียน เซอุส , โรงละครอะโครโปลิส , วิหารเอสเคลปิออน , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , พระราชวังโดลมาบาห์เช , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , วิหารเซนต์โซเฟีย , สไปซ์บาซาร์ , ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี Turkey Tulip Festival

ทัวร์โค๊ด MTVL190220
Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน , ม้าไม้เมืองทรอย , ชานัคคาเล่ , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , เมืองคูซาดาซี , ร้านเครื่องหนัง , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , ระบำหน้าท้อง , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า , หุบเขาอุซิซาร์ , โรงงานพรม , เซรามิค , เครื่องประดับ , เทศกาลดอกทิวลิป 2019 , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
สไปซ์มาเกต
4 ดาว
Etihad Airways 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST VALUE

ทัวร์โค๊ด MTVL190228
Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน , ม้าไม้เมืองทรอย , ชานัคคาเล่ , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , บ้านพระแม่มารี , เมืองคูซาดาซี , ร้านเครื่องหนัง , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , ระบำหน้าท้อง , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า , หุบเขาอุซิซาร์ , โรงงานพรม , เซรามิค , เครื่องประดับ , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
สไปซ์มาเกต
4 ดาว
Etihad Airways 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู ทรอย TURKEY TROY 5 STARS

ทัวร์โค๊ด MTVL190622
เมืองชานัคคาเล , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งทรอย , เมืองคูซาดาซี , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) , เมืองเฮียราโพลิส , เมืองคอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลานา , คัปปาโดเกีย , ชมระบำหน้าท้องตรุกี , นครใต้ดินไคมัคลึ , เมืองเกอเรเม , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , กรุงอังการา , กรุงอิสตันบูล , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดม , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , พระราชวังทอปกาปี
อาหารพื้นเมือ ณ ภัตตาคาร
ตลาดสไปซ์
5 ดาว
Turkish Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 31,888 บ.
ดูรายละเอียด