ทัวร์อียิปต์ พบ 20 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์อียิปต์ 5D3N By WY

ทัวร์โค๊ด MTVL180819
เมืองกีซ่า , มหาปีรามิด , สฟิงซ์ , เมืองเมมฟิส , รูปแกะสลักขนาดยักษ์ , ปีรามิดขั้นบันได , ป้อมปราการซิทาเดล , เมืองอเล็กซานเดรีย , หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย , เสาปอมเปย์ , กรุงไคโร , สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ , โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ , ตลาดข่านเอลคาลี
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Oman Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 37,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ 6D3N By MS

ทัวร์โค๊ด MTVL180825
เมืองกีซ่า , มหาปิรามิด , สฟิงซ์ , เมืองเมมฟิส , รูปแกะสลักขนาดยักษ์ , ปีรามิดขั้นบันได , เมืองอเล็กซานเดรีย , ป้อมปราการซิทาเดล , หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย , เสาปอมเปย์ , สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี , ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดข่านเอลคาลีลี
4 ดาว
Egyptair 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 38,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ 6D4N By WY

ทัวร์โค๊ด MTVL180820
เมืองอเล็กซานเดรีย , ป้อมปราการซิทาเดล , หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย , เสาปอมเปย์ , ล่องเรือแม่น้ำไนล์ , ระบำหน้าทอง , เมืองกีซ่า , มหาปิรามิด , สฟิงซ์ , เมืองเมมฟิส , รูปแกะสลักขนาดยักษ์ , ปีรามิดขั้นบันได , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ , ตลาดข่านเอลคาลีลี , สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี , ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Oman Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,000 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อีปต์ กีซ่า 6D3N By MS

ทัวร์โค๊ด MTVL180579
มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า , พีระมิดคูฟู , พีระมิดคาเฟร , พีระมิดเมนคูเร , สฟิงซ์ , ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม , หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย , ป้อมปราการซิทาเดล , เมืองโบราณซัคคาร่า , ป้อมปราการไคโรซิทาเดล , สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
ณ ภัตตาคาร
ตลาดข่านเอลคาลีลี
4 ดาว
Egyptair 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ 8D6N By WY

ทัวร์โค๊ด MTVL180824
เมืองไคโร , สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี , เมืองกีซ่า , มหาปิรามิด , สฟิงซ์ , เมืองลักซอร์ , หุบผากษัตริย์ , วิหารฮัคเชฟซุต , อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน , เรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ , วิหารลักซอร์ , ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ , มหาวิหารคาร์นัค , วิหารเอ็ดฟู , วิหารคอมออมโบ , ภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา , ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ , มหาวิหารอาบูซิมเบล , เขื่อนยักษ์อัสวาน , เสาหินโอเบลิสก์ , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ , โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดข่านเอลคาลีลี
4 ดาว
Oman Air 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 50,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ 8D6N By WY

ทัวร์โค๊ด MTVL180823
เมืองไคโร , สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี , เมืองกีซ่า , มหาปิรามิด , สฟิงซ์ , เมืองลักซอร์ , หุบผากษัตริย์ , วิหารฮัคเชฟซุต , อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน , เรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ , วิหารลักซอร์ , ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ , มหาวิหารคาร์นัค , วิหารเอ็ดฟู , วิหารคอมออมโบ , ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา , ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ , มหาวิหารอาบูซิมเบล , เขื่อนยักษ์อัสวาน , เสาหินโอเบลิสก์ , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ , โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดข่านเอลคาลีลี
4 ดาว
Oman Air 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 56,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ 8D5N By MS

ทัวร์โค๊ด MTVL180821
เมืองเมมฟิส , ปีรามิดขั้นบันได , เมืองกีซ่า , มหาปีรามิด , สฟิงซ์ , ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม , มหาวิหารอาบูซิมเบล , เมืองอัสวาน , เขื่อนยักษ์อัสวาน , เสาหินโอเบลิสก์ , ล่องเรือเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ , สวนพฤกษศาสตร์ , คอมออมโบ , วิหารคอมออมโบ , ภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา , ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ , เมืองเอ็ดฟู , วิหารเอ็ดฟู , วิหารลักซอร์ , ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ , หุบผากษัตริย์ , วิหารฮัคเชฟซุต , อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน , มหาวิหารคาร์นัค , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ , โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน , ป้อมปราการ , สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดข่านเอลคาลีลี
4 ดาว
Egyptair 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 57,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8D5N By MS

ทัวร์โค๊ด MTVL180818
เมืองกีซ่า , มหาปีรามิด , สฟิงซ์ , ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม , เมืองอเล็กซานเดรีย , หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย , เสาปอมเปย์ , ป้อมปราการซิทาเดล , ระบำหน้าท้อง , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ , ตลาดข่านเอลคาลีลี , โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ , เมาท์ เนโบ , ทะเลเดดซี , เมืองเพตร้า , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ , โรงละครโรมัน , นครเจอราช , ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน , สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม , โอวัลพลาซ่า , วิหารเทพซีอุส , โรงละครทางทิศใต้ , วิหารเทพีอาร์เทมิส , ถนนคาร์โด , น้ำพุใจกลางเมือง , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , วิหารเฮอร์คิวลิส
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Egyptair 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 59,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8D5N By MS

ทัวร์โค๊ด MTVL180578
มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า , พีระมิดคูฟู , พีระมิดคาเฟร , พีระมิดเมนคูเร , สฟิงซ์ , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม , เมืองโบราณซัคคาร่า , หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย , ป้อมปราการซิทาเดล , เสาปอมเปย์ , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ , ฟาโรห์ตุตันคาเมน , ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส , สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี , โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ , เมาท์ เนโบ , โบสถ์อนุสรณ์โมเสส , นครเพตรา , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ , ทะเลเดดซี , ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน , โอวัลพลาซ่า , โรมันโบราณ , น้ำพุใจกลางเมือง
ณ ภัตตาคาร
ตลาดข่านเอลคาลีลี
4 ดาว
Egyptair 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 60,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อียิปต์ 10D7N By MS

ทัวร์โค๊ด MTVL180504
พิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 , ปิรามิดแห่งคูฟู , ปิรามิดแห่งเคเฟร , ปิรามิดแห่งเมนคูเร , ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ , วิหารอาบู ซิมเบล , เขื่อนอัสวาน , เรือฟาราห์ ครูส , เสาหินโอเบลิสก์ , วิหารคอม-ออม-โบ , วิหารลักซอร์ , วิหารคาร์นัค , วิหารฮัตเชฟซุต , อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน , ซิตาเดล , สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี , ตลาด ข่าน เอล คาลิลี่ , ป้อมปราการซิทาเดล , ประภาคารฟาโรส , เสาปอมเปย์ , เมืองเก่า OLD CAIRO , Mosque Of Amr Ibn Al-Aas , โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
ณ ภัตตาคาร
ตลาดลักซอร์ , City Star Shopping Center
4 ดาว
Egyptair 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 99,900 บ.
ดูรายละเอียด