ทัวร์เช็ก พบ 39 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191622
ฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปราก, สะพานชาร์สล์, โบสถ์พระแม่, นาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, ชมพระราชวังหลวง, ย่านช่างทองโบราณ, กรุงบราติสลาว่า, ปราสาทบราติสลาว่า, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟบวร์ก, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราต์ย่าง, อาหารจีน, เมนูเป็ดสไตล์โบฮีเมียน
Designer Outlet Parndorf, ถนนคาร์เนอร์สตรีท
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 38,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL201098
ฮัลล์สตัทท์, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปราก(เช็ค), กรุงบราติสลาว่า (สโลวาเกีย), ปราสาทบราติสลาว่า, ชมพระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวัง Hofburg, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, ถนนคาร์เนอร์สตรีท
เป็ดสไตล์โบฮีเมียน, อาหารพิื้นเมือง
Designer Outlet Parndorf
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 38,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน (Apr)

ทัวร์โค๊ด MTVL193993
บูดาเปสต์, กรุงเวียนนา, ซาลส์บูร์ก, ฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ครุมลอฟ, กรุงปราก, สะพานชาร์ลส์, ปราสาทปราก, นาฬิกาดาราศาสตร์ ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโปร EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200451
ปราสาทนอยชวานชไตน์, มิวนิค, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, ฮัลล์สตัทท์, Ceske Budejovice, เชสกี้ ครุมลอฟ, ฮัลล์สตัทท์, ปราสาทปราก, กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย, ปราสาทบาติสลาว่า, บราติสลาว่า, เวียนนา, ชมพระราชวังเชินบรุนน์, McArthurGlen Outlet in Parndof, บูดาเบส
เมนูขาหมูเยอรมัน, Grilled Trout ปลาเทราต์ย่าง, อาหารพื้นเมือง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 44,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป โปร เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193987
ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, มิวนิค, จัตุรัสมาเรียน, ซาลบูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเกิดโมสาร์ท, เวียนนา, ถนนคาร์นท์เนอร์, วิหารเซนต์สตีเฟน, พระราชวังเชินบรุนน์, McArthurGlen Designer Outlet, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปราก, อิสระช้อปปิ้ง, ปราสาทแห่งกรุงปราก, โบสถ์เซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, นาฬิกาดาราศาสตร
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200612
พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู, สนามกีฬาอลิอันซ์, พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค, ถนนแม็กซิมิเลียน, จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์, เสามาเรียนเซาเลอ, โอเปร่าเฮ้าซ์, ศาลาว่าการเมืองมิวนิก, มหาวิหารเฟราเอน, เมืองฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา, เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น ประเทศเยอรมัน, สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส, จุดพักซอลอัลพินน์, ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่, ยอดเขาซุกสปิตเซ่, สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์, เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย, บ้านเกิดโมสาร์ท, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย, หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก, ปราสาทครุมลอฟ, ย่านเมืองเก่า, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาร์ล, ประตูเมืองเก่า, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย, ถนนสายวงแหวน,รงละครโอเปร่า, แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ, เมืองเวียนนา, อาคารรัฐสภา ออสเตรีย, น้ำพุพัลลัส อะธีน่า, พระราชวังเบลวีเดียร์, พระราชวังฮอฟบวร์ค, พระราชวังเชินบรุนน์, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, โบสถ์เซนต์ปีเตอร์, ถนนคาร์นท์เนอร์, เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค
อาหารพื้นเมือง
3 ดาว
Thai Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป CHARMING EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192442
เชสกี้ครุมลอฟ, เชสก้ีบโูยวิช (สาธารณรฐัเชค็), เวียนนา (ออสเตรีย), พระราชวงัเชรินน์บรนุน์, ย่านถนนคนเดินหรือ Walking Street ที่ถนนคาร์ทเนอร, บูดาเปสต์ (ฮังการี), พาร์นดอร์ฟ, เวียนนา, บูดาเปสต์ (ฮังการี), พาร์นดอร์ฟ, เวียนนา
อาหารพื้นเมืองๅ
4 ดาว
Thai Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 65,900 บ.
ดูรายละเอียด

10 วัน อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโก้รูท

ทัวร์โค๊ด MTVL201036
เส้นทางอันซีนใหม่ กับ 4 ประเทศ โรแมนติก ฮังการี, สโลวาเกีย, สาธารณรัฐ เช็ก และ ออสเตรีย
ท้องถิ่น, ไทย, จีน
บูดาเปสต์, ฮอลโลโก, เอ็กเกอร์, โบลดอคโก, โคเซเซีย, ถ้ำซิลิกาไอซ์เคฟ, บันสกา บิสตริกา, ออลอโมตซ์, ลิโทมิช, คุทนาโฮรา, ปราก, เตวช์, เวียนนา
Turkish Airlines 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.
ดูรายละเอียด