ทัวร์เช็ก พบ 90 ช่วงวันเดินทาง จาก 18 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย เชก มนต์รักแม่น้ำดานูบ

ทัวร์โค๊ด MTVL190713
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,CASTLE HILL,โบสถ์แมทเธียส,ป้อมชาวประมง,พระราชวังเชินบรุนน์,โบสถ์สเตเฟ่นส์,ฮัลสตัท,ปราสาทครุมลอฟ,สะพานชาร์ล,ศาลาว่าการเมือง,นาฬิกาดาราศาสตร์,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนต์วิตุส
อาหารพื้นเมือง ซุปกูลาซ,Gulasch soup,หมูทอด,Wiener Schnitzel,เป็ดอบ, Bohemian Roasted Duck
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf,ถนนคาร์นท์เนอร์
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 33,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชก ออสเตรีย ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190653
ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ,บูดาเปสต์,FISHERMAN’S BASTION,มหาวิหารแมททิอัส,ลานฮีโร่สแควร์,พระราชวังเชรินน์บรุนน์,ปราสาทคลุมลอฟ,ปราสาทแห่งกรุงปราก
อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
PARNDOF OUTLET,ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวัค

ทัวร์โค๊ด MTVL190529
ปราสาทครุมลอฟ,มหาวิหารเซ้นบาร์โธโลมิว,ศาลาว่าการเมือง,ปราสาทแห่งกรุงปราค,สะพานชาร์ลส,โบสถ์เซ้นต์มาร์ติน,ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟสเบิร์ก
อาหารพื้นเมือง,อาหารจีน
แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต,
4 ดาว
EVA Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 36,500 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 6 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190914
พระราชวังเชินบรุนน์, เมืองฮัลสตัทท์, เมืองซาลส์บวร์ก, สวนมิราเบล, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, กรุงปราก, ปราสาทแห่งกรุงปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาลส์, จัตุรัสเมืองเก่าสตารเมสโต, อนุสาวรีย์ยานฮุส, หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง, อาหารจีน
ถนน Parizska Street
4 ดาว
Ukraine International Airline 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 38,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190934
กรุงบูดาเปสต์, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, ล่องเรือชมความงานของแม่น้ำดานูบ, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเลขที่ 9, บ้านเกิดของโมสาร์ท, ฮัลล์สตัทท์, เมืองลินซ์, เมืองเชสกี้ครุมลอฟ, กรุงปราก, ปราสาทแห่งกรุงปราก, โบสถ์เซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190346
ปราสาทนอยชวานสไตน์,ถ่ายรูปสวนมิราแบล,ย่านเมืองเก่า,เมืองฮอลสตัท,เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ,ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ,ชมเมืองคาร์โลวารี,กรุงปราก,กรุงบาติสลาว่า,พระราชวังเชรินน์บรุนน์,ชมบูดาเปสต์,ถ่ายรูปกับป้อมFISHERMAN’S,มหาวิหารแมททิอัส,ลานฮีโร่สแควร์,ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ,
เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง,เป็ดโบฮีเมียน
ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่,ช้อปปิ้งที่ OUTLET,ถนน VACIUTCA
4 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 43,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี RERUN EAST EUROPE

ทัวร์โค๊ด MTVL190432
เมืองเวียนนา , ถนนสายวงแหวน , อาคารรัฐสภา ออสเตรีย , น้ำพุพัลลัส อะธีน่า , พระราชวังเชินบรุนน์ , พระราชวัง เบลวีเดียร์ , พระราชวังฮอฟบวร์ค , เมืองซาลส์บูร์ก , บ้านเกิดโมสาร์ท , เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย , หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท , เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก , ปราสาทครุมลอฟ , จัตุรัสกลางเมือง , ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ , ย่านช่างทองโบราณ , สะพานชาร์ล , ประตูเมืองเก่า , ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า , หอนาฬิกาดาราศาสตร์ , ปราสาทปราก , มหาวิหาร เซนต์วิตัส , พระราชวังหลวง , ปราสาทบราติสลาวา , ย่านเมืองเก่า , ประตูมิคาเอล , โรงละคร , ศาลากลางเก่าของเมือง , อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย , พระราชวังไพรเมท , โบสถ์เซนต์มาร์ติน , โบสถ์แมทเธียส , อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 , ป้อมชาวประมง , ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ , อาคารรัฐสภา ฮังการี , สะพานเชน , ถนนแอนดราสซี , จัตุรัสอลิซาเบธ , ซิตี้พาร์ค , พระราชวังหลวง บูดาเปสต์ , โบสถ์เซนต์สตีเฟน , โรงละคร , จัตุรัสวีรบุรุษ , อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส , ถนนคาร์นท์เนอร์ , พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
4 ดาว
EVA Air 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 45,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค

ทัวร์โค๊ด MTVL190370
ปราสาทนอยชวานสไตน์,จัตุรัสมาเรียน,สวนมิราเบล,บ้านเลขที่ 9,ฮัลล์สตัทท์,อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า,วิหารเซนต์สตีเฟน,พระราชวังเชินบรุนน์,เมืองเชสกี้ครุมลอฟ,ปราสาทครุมลอฟ,ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก,โบสถ์เซนต์ไวตัส,สะพานชาร์ลส์,นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ถนนคาร์นท์เนอร์,McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190922
เมืองฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียน, เมืองซาลบูร์ก, สวนมิราเบล, เมืองซาลบูร์ก, บ้านเลขที่ 9, ฮัลล์สตัทท์, กรุงเวียนนา, อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า, วิหารเซนต์สตีเฟน, พระราชวังเชินบรุนน์, เมืองเชสกี้ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปร๊าก, ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก, โบสถ์เซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, นาฬิกาดาราศาสตร์
ขาหมูต้นตำรับเยอรมัน, เป็ดโบฮีเมี่ยน
ถนนคาร์นท์เนอร์, McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 47,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวัค ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190618
กรุงปราก,มหาวิหารเซนต์วิตุส,สะพานชาลส์,เขตเมืองเก่า,หอนาฬิกาดาราศาสตร์,เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ,ปราสาทครุมลอฟ,เมืองฮัลสตัดด์ ,กรุงบราติสลาวา,เมืองบูดาเปสต์,ฮีโร่สแควร์,ป้อมปราการชาวประมง,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,สะพานเชนบริดจ์,พระราชวังเบลล์วาแดร์,พระราชวังเชรินน์บรุนน์
อาหารจีน,พื้นเมือง,เมนูปลาเทราต์ย่าง
พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,991 บ.
ดูรายละเอียด