ทัวร์เช็ก พบ 23 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เช็ก Hungary Austria Czech 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210215
บูดาเปสต์ - ชมเมือง - ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ, ถ่ายรูปกับป้อม (FISHERMAN’S BASTION), ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH), ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์, เข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHOENBRUNNE), เมืองฮอลสตัท, ทะเลสาบ “ซี สตราซ” (See Strasse), เมืองเชสกี้คลุมลอฟ, ปราสาทคลุมลอฟ, กรุงปราก
อาหารไทย, อาหารพื้นเมือง
PARNDOF OUTLET, ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210240
พิเศษ!!! ขาหมูเยอรมัน, อาหารพื้นเมือง, เป็ดโบฮีเมียน
มิวนิค, ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ซาลบูร์ก, ถ่ายรูปสวนมิราเเบล, ข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก, เมืองฮอลสตัท, เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse), เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ, ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ, กรุงปราก (PRAGUE), ชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก, กรุงบาติสลาว่า, ชมความสวยงามย่านเมืองเก่าบาติสลา, ปราสาทแห่งบาติสลาว่า, อิสระช้อปปิ้ง PARNDOF OUTLET, กรุงเวียนนา, เข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์, ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่, เมืองบูดาเปสต์, ถ่ายรูปกับป้อม (FISHERMAN’S BASTION), ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส, ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ, ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์, อิสระช้อปปิ้งถนน VACIUTCA
4 ดาว
Emirates Airlines 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 65,900 บ.
ดูรายละเอียด