ทัวร์เช็ก พบ 119 ช่วงวันเดินทาง จาก 19 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชก ออสเตรีย ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190653
ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ,บูดาเปสต์,FISHERMAN’S BASTION,มหาวิหารแมททิอัส,ลานฮีโร่สแควร์,พระราชวังเชรินน์บรุนน์,ปราสาทคลุมลอฟ,ปราสาทแห่งกรุงปราก
อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
PARNDOF OUTLET,ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย เชก มนต์รักแม่น้ำดานูบ

ทัวร์โค๊ด MTVL190713
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,CASTLE HILL,โบสถ์แมทเธียส,ป้อมชาวประมง,พระราชวังเชินบรุนน์,โบสถ์สเตเฟ่นส์,ฮัลสตัท,ปราสาทครุมลอฟ,สะพานชาร์ล,ศาลาว่าการเมือง,นาฬิกาดาราศาสตร์,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนต์วิตุส
อาหารพื้นเมือง ซุปกูลาซ,Gulasch soup,หมูทอด,Wiener Schnitzel,เป็ดอบ, Bohemian Roasted Duck
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf,ถนนคาร์นท์เนอร์
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน เช็ค 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190971
ฮัมบูร์ก, จัตุรัสกลางเมืองรัทเฮาส์มาร์ค, ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก, เมืืองเบอร์ลิน, เมืองพ็อตส์ดัม, พระราชวังซองซูซี, เมืองเบอร์ลิน, ประตูบรันเดนบูร์ก, อาคารไรซส์ทาค, เช็คพอยต์ชาร์ลี, อนุสรณ์กำแพงเบอร์ลิน, เมืองเดรสเดน, ย่านเมืองเก่า, ปราสาทชวิงเงอร์, ปราสาทเดรสเดน, โรงโอเปร่าเซ็มเพอร์โอเพอร์, เมืองไลป์ซิก, ศาลาว่าการเก่า, โบสถ์เซนต์โทมัส, ออสเทอร์เฟลด์, คาร์โลวี วารี่, Hot Spring Colonnade, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง
Fashion Area Prague Outlet
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191034
เมืองฮัลสตัทท์, เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ, เมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช, กรุงปร๊าก, จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต, อนุสาวรีย์ยานฮุส, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทปร๊าก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาร์ลส์, กรุงบราติสลาวา, หอคอย, ปราสาทบราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, ฮีโร่สแควร์, อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ, คาสเซิ่ลฮิลล์, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น, ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน์, กรุงเวียนนา, ถนนวงแหวน Ring Strasse, พระราชวังฮอฟบวร์ก, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, โบสถ์เซนต์สตีเฟน
อาหารพื้นเมือง
ช้อปปิ้งOutlet Parndorf, ถนนคาร์ทเนอร์
4 ดาว
Qatar Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 6 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190914
พระราชวังเชินบรุนน์, เมืองฮัลสตัทท์, เมืองซาลส์บวร์ก, สวนมิราเบล, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, กรุงปราก, ปราสาทแห่งกรุงปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาลส์, จัตุรัสเมืองเก่าสตารเมสโต, อนุสาวรีย์ยานฮุส, หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง, อาหารจีน
ถนน Parizska Street
4 ดาว
Ukraine International Airline 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 38,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190967
เมืองบูดาเปสต์, มหาวิหารแมทธิอัส, ป้อมชาวประมง, สะพานเชน, ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบแบบส่วนตัว, อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี, บราติสลาวา, ย่านเมืองเก่า, จัตุรัสกลาง, ศาลากลางเมืองเก่า, พระราชวังพริเมท, ประเทศออสเตรีย, เวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, จัตุรัสมาเรีย เทเรซ่า, โบสถ์สตีเฟนส์, เมืองลินซ์, เมืองฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลมาร์เก็ตสแควร์, โบสถ์พาริช, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเกิดโมสาร์ท, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, เมืองคาร์โลวี วารี่, ปราก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง
เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ, ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี เลสโก พลูโต 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191008
เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย, ถนนสายวงแหวน, ผ่านชมโรงละครโอเปร่า, ผ่านชมอาคารรัฐสภา, น้ำพุพัลลัสอะธีน่า, โบสถ์เซนต์ชาร์ลส์, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, พระราชวังฮอฟบวร์ค, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ, แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ย่านเมืองเก่า, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองพัสเซ, ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, เมืองซาลซ์บูร์ก, มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก, ผ่านบ้านเกิดโมสาร์ท, เมืองฮัลสตัท, หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท, ผ่านชมโบสถ์แพริช, ผ่านชมโบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท, ผ่านชมจัตุรัสกลางเมือง, เมืองลินซ์, จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์, อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์, มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์, เมืองเวียนนา
เมนูอาหารจีน
ถนนคาร์ทเนอร์, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
3 ดาว
EVA Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย เชค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190966
เมืองมิวนิค, มาเรียนพลัสซ์, ศาลาว่าการใหม่, เมืองโฮเฮนชวานเกา, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, โบสถ์พาริช, ซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, พระราชวังมิราเบล, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ปราก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เวียนนา, พระราชวัง ฮอฟเบิร์ก, อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า, บูดาเปสต์, สะพานเชน, สะพานอลิซาเบธ, ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบแบบส่วนตัว
อาหารพื้นเมือง
ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ, เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190934
กรุงบูดาเปสต์, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, ล่องเรือชมความงานของแม่น้ำดานูบ, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเลขที่ 9, บ้านเกิดของโมสาร์ท, ฮัลล์สตัทท์, เมืองลินซ์, เมืองเชสกี้ครุมลอฟ, กรุงปราก, ปราสาทแห่งกรุงปราก, โบสถ์เซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191224
กรุงบูดาเปสต์, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเลขที่ 9, บ้านเกิดของโมสาร์ท, ฮัลล์สตัทท์, เมืองลินซ์, เมืองเชสกี้ครุมลอฟ, กรุงปราก, ปราสาทแห่งกรุงปราก, ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.
ดูรายละเอียด