ทัวร์เช็ก พบ 100 ช่วงวันเดินทาง จาก 15 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191622
ฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปราก, สะพานชาร์สล์, โบสถ์พระแม่, นาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, ชมพระราชวังหลวง, ย่านช่างทองโบราณ, กรุงบราติสลาว่า, ปราสาทบราติสลาว่า, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟบวร์ก, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราต์ย่าง, อาหารจีน, เมนูเป็ดสไตล์โบฮีเมียน
Designer Outlet Parndorf, ถนนคาร์เนอร์สตรีท
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192723
ฮัลล์สตัทท์, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, เซ็นทรัลสแควร์, เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปราก, สะพานชาร์ล, นาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, พระราชวังหลวง, ช่างทองโบราณ, กรุงบราลาติสว่า, ปราสาทบราติสลาว่า, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟบวร์ก, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
เมนูปลาเทราต์ย่าง, อาหารจีน, เป็ดสไตล์โบฮีเมียน, อาหารท้องถิ่น
ถนนคาร์เนอร์สตรีท
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,888 บ.
ดูรายละเอียด

ZVIE09 ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย [เลทส์โก รอรัก ณ ฮัลสตัท]

ทัวร์โค๊ด MTVL200671
สัมผัสความสวยงามแสนโรแมนติกที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึง ที่ "หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท" ชมเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า "เชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมียน"
3 ดาว
EVA Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 35,999 บ.
ดูรายละเอียด

ZVIE08 ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน [เลสโก รักนี้ ที่ฮัลสตัท]

ทัวร์โค๊ด MTVL200616
สัมผัสความงามแสนโรแมนติกที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึงที่ "หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท" ชมเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการขนานนามว่า "เชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมียม"
3 ดาว
EVA Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 36,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191034
เมืองฮัลสตัทท์, เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ, เมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช, กรุงปร๊าก, จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต, อนุสาวรีย์ยานฮุส, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทปร๊าก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาร์ลส์, กรุงบราติสลาวา, หอคอย, ปราสาทบราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, ฮีโร่สแควร์, อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ, คาสเซิ่ลฮิลล์, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น, ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน์, กรุงเวียนนา, ถนนวงแหวน Ring Strasse, พระราชวังฮอฟบวร์ก, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, โบสถ์เซนต์สตีเฟน
อาหารพื้นเมือง
ช้อปปิ้งOutlet Parndorf, ถนนคาร์ทเนอร์
4 ดาว
Qatar Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 37,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191717
กรุงบูดาเปสต์, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเลขที่ 9, บ้านเกิดของโมสาร์ท, ฮัลล์สตัทท์, เมืองลินซ์, เมืองเชสกี้ครุมลอฟ, กรุงปราก, ปราสาทแห่งกรุงปราก, โบสถ์เซนต์ไวตัส, สะพานชาร์ลส์, นาฬิกาดาราศาสตร์
เมนูอาหารพื้นเมือง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 40,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191991
ปราสาทนอยชวานสไตล์, เมืองมิวนิค, อลิอันซ์ อารีน่า, โอลิมปิก ทาวเวอร์, มาเรียนพลัสซ์, ศาลาว่าการเก่า, ซาลซ์บูรก์, สวนมิราเบล, ฮัลล์สตัทท์, เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทคลุมลอฟ, เมืองคาร์โลวี่ วารี่, Mill colonnade, Colonnade Spring, ปราก, ชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์ วิตัส, พระราชวังหลวง, ชมช่างทองโบราณ, กรุงบาราติสว่า, ปราสาทบราติสว่า, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟบูร์ก, กรุงบูดาเปสต์, สะพานเชน, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เมนูอาหารจีน, เมนูปลาเทราต์ย่าง, เมนูอาหารท้องถิ่น
ช้อปปิ้ง McArthurglen Designer Outlet in Parndorf
3 ดาว
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191626
ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองมิวนิค, อลิอันซ์ อารีน่า, โอลิมปิก ทาวเวอร์, พิพิธภัณฑ์มาเรียนพลัสซ์, ศาลาว่าการเก่า, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, ฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, เมืองคาร์โลวี่ วารี, กรุงปราก, ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, พระราชวังหลวง, ย่านช่างทองโบราณ, กรุงบราติสลาว่า, ปราสาทบราติสลาว่า, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟบูร์ก, กรุงบูดาเปสต์, สะพานเชน, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เมนูอาหารจีน, เมนู Grilled Trout ปลาเทราต์ย่าง, Duck in plum sauce
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf,
4 ดาว
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 44,900 บ.
ดูรายละเอียด