ทัวร์เช็ก พบ 83 ช่วงวันเดินทาง จาก 12 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวัค

ทัวร์โค๊ด MTVL190529
ปราสาทครุมลอฟ,มหาวิหารเซ้นบาร์โธโลมิว,ศาลาว่าการเมือง,ปราสาทแห่งกรุงปราค,สะพานชาร์ลส,โบสถ์เซ้นต์มาร์ติน,ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟสเบิร์ก
อาหารพื้นเมือง,อาหารจีน
แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต,
4 ดาว
EVA Air 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 36,500 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190346
ปราสาทนอยชวานสไตน์,ถ่ายรูปสวนมิราแบล,ย่านเมืองเก่า,เมืองฮอลสตัท,เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ,ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ,ชมเมืองคาร์โลวารี,กรุงปราก,กรุงบาติสลาว่า,พระราชวังเชรินน์บรุนน์,ชมบูดาเปสต์,ถ่ายรูปกับป้อมFISHERMAN’S,มหาวิหารแมททิอัส,ลานฮีโร่สแควร์,ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ,
เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง,เป็ดโบฮีเมียน
ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่,ช้อปปิ้งที่ OUTLET,ถนน VACIUTCA
4 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 42,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี RERUN EAST EUROPE

ทัวร์โค๊ด MTVL190432
เมืองเวียนนา , ถนนสายวงแหวน , อาคารรัฐสภา ออสเตรีย , น้ำพุพัลลัส อะธีน่า , พระราชวังเชินบรุนน์ , พระราชวัง เบลวีเดียร์ , พระราชวังฮอฟบวร์ค , เมืองซาลส์บูร์ก , บ้านเกิดโมสาร์ท , เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย , หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท , เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก , ปราสาทครุมลอฟ , จัตุรัสกลางเมือง , ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ , ย่านช่างทองโบราณ , สะพานชาร์ล , ประตูเมืองเก่า , ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า , หอนาฬิกาดาราศาสตร์ , ปราสาทปราก , มหาวิหาร เซนต์วิตัส , พระราชวังหลวง , ปราสาทบราติสลาวา , ย่านเมืองเก่า , ประตูมิคาเอล , โรงละคร , ศาลากลางเก่าของเมือง , อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย , พระราชวังไพรเมท , โบสถ์เซนต์มาร์ติน , โบสถ์แมทเธียส , อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 , ป้อมชาวประมง , ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ , อาคารรัฐสภา ฮังการี , สะพานเชน , ถนนแอนดราสซี , จัตุรัสอลิซาเบธ , ซิตี้พาร์ค , พระราชวังหลวง บูดาเปสต์ , โบสถ์เซนต์สตีเฟน , โรงละคร , จัตุรัสวีรบุรุษ , อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส , ถนนคาร์นท์เนอร์ , พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
4 ดาว
EVA Air 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค

ทัวร์โค๊ด MTVL190370
ปราสาทนอยชวานสไตน์,จัตุรัสมาเรียน,สวนมิราเบล,บ้านเลขที่ 9,ฮัลล์สตัทท์,อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า,วิหารเซนต์สตีเฟน,พระราชวังเชินบรุนน์,เมืองเชสกี้ครุมลอฟ,ปราสาทครุมลอฟ,ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก,โบสถ์เซนต์ไวตัส,สะพานชาร์ลส์,นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ถนนคาร์นท์เนอร์,McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวัค ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190618
กรุงปราก,มหาวิหารเซนต์วิตุส,สะพานชาลส์,เขตเมืองเก่า,หอนาฬิกาดาราศาสตร์,เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ,ปราสาทครุมลอฟ,เมืองฮัลสตัดด์ ,กรุงบราติสลาวา,เมืองบูดาเปสต์,ฮีโร่สแควร์,ป้อมปราการชาวประมง,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,สะพานเชนบริดจ์,พระราชวังเบลล์วาแดร์,พระราชวังเชรินน์บรุนน์
อาหารจีน,พื้นเมือง,เมนูปลาเทราต์ย่าง
พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,991 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190530
เมืองฮัลล์สตัทท์,เมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช,เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ,ปราสาทครุมลอฟ,ปราสาทปร๊าก,มหาวิหารเซนต์วิตัส,สะพานชาร์ลส์,จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต,อนุสาวรีย์ยานฮุส,หอนาฬิกาดาราศาสตร์,ปราสาทบราติสลาวา,มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น,อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ,ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน,ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ,พระราชวังเชินบรุนน์
เมนูกูกาซฮังกาเรียน
Outlet Parndorf
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 48,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย READY EAST EUROPE

ทัวร์โค๊ด MTVL190414
ปราสาทนอยชวานสไตน์ , เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย , หอคอยประจำเมือง , เสาอันนาเซาเลอ , หลังคาทองคำ , หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท , เมืองซาลส์บูร์ก , บ้านเกิดโมสาร์ท , เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก , ปราสาทครุมลอฟ , จตุรัสกลางเมือง , ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ , เมืองปราก , ปราสาทปราก , มหาวิหาร เซนต์วิตัส , พระราชวังหลวง , ย่านช่างทองโบราณ , สะพานชาร์ล , ประตูเมืองเก่า , ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า , หอนาฬิกาดาราศาสตร์ , เมืองเวียนนา , ถนนสายวงแหวน , พระราชวังฮอฟเบิร์ก , โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น , พระราชวังเชินบรุนน์ , ถนนคาร์นท์เนอร์
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ถนนมาเรียเทเรซ่า , ถนนเก็ตเตรียกาสเซส , พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
4 ดาว
Thai Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 51,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี EAST EUROPE 8วัน5คืน By QR

ทัวร์โค๊ด MTVL190036
ชมมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต , โบสถ์เซนต์ปอล , เมืองนูเรมเบิร์ก , ปราสาทนูเรมเบิรก์ , St.Lawrence’s Church , Church of Our Lady , เมืองคาร์โลวี่ วารี , Mill Colonnade , Colonnade Spring , St.Peter and Paul Cathedral , กรุงปราก , มหาวิหาร เซนต์ วิตัส , โบสถ์ติน , สะพานชาร์ลส์ , เซนต์จอห์น เนโปมุก , Ceske Budejovice , เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ , ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ , เมืองคาร์โลวี่ วารี , ฮัลล์สตัทท์ , Salzkammergut , กรุงเวียนนา , ชมโรงละครโอเปร่า , พระราชวังเชินบรุนน์ , บริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ , กรุงบราติสลาว่า , ปราสาทบราติสลาว่า , St. Martin Carthedral , กรุงบูดาเปสต์ , ล่องเรือแม่น้ำดานูบ , CASTLE HILL , ท่านชม โบสถ์แมทเธียส , ป้อมชาวประมง ,
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Qatar Airways 8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 52,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี

ทัวร์โค๊ด MTVL190254
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต,โบสถ์เซนต์ปอล,ปราสาทนูเรมเบิรก์,เมืองคาร์โลวี่ วารี,ปราสาทแห่งปราก,สะพานชาร์ลส์,เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ,ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ,ฮัลล์สตัทท์,พระราชวังเชินบรุนน์,โบสถ์สเตเฟ่นส์,ปราสาทบราติสลาว่า,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
4 ดาว
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 52,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย

ทัวร์โค๊ด MTVL190352
จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์,โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์,มหาวิหารเซนต์วิตัส,สะพานชาร์ลส,ปราสาทบราติสลาวา,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,ถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร์,ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion,พระราชวังเชรินน์บรุนน์
อาหารพื้นเมือง,อาหารจีน
ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต,ถนนคาร์ทเนอร์
4 ดาว
Thai Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 53,900 บ.
ดูรายละเอียด