ทัวร์โครเอเชีย พบ 45 ช่วงวันเดินทาง จาก 11 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โครเอเชีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190904
เมืองซาดาร์, เมืองเก่าของซาดาร์, เมืองโทรกีร์, เมืองพรีโมสเตน, ชมเขตเมืองเก่า, มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์, เมืองสปลิท, ชมย่าน PEOPLE SQUARE, ด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน, ชมลานกว้าง, ยอดระฆังแห่งวิหารTHE CATHEDRAL BELFRY, ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN, เมืองสตอน, ดูบรอฟนิค, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า, ชมเมืองเก่า, ชมประตูเมือง, น้ำพุโบราณทรงกลม, ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน, เมืองซีเบนิค, ชมสภาว่าการเมืองเก่า, มหาวิหารเซนต์จาคอบ, เมืองพลิตวิเซ่, ชมอุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อมล่องเรือ, เมืองซาแกร๊บ, ชมย่านเมืองเก่า, โรงละครแห่งชาติ, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, กำแพงหินโบราณ
อาหารพื้นเมือง
ตลาดกลางเมือง
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย ADRIATIC FANTASIES 8 วัน

ทัวร์โค๊ด MTVL190871
ซาเกร็บ, มหาวิหารแห่งซาดาร์, มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย, โบสถ์เซนต์แมรี่, พระราชวังดิโอคลีเชียน, มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส, เมืองเก่าดูบรอฟนิก, น้ำพุโอโนฟริโอ, มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์, เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่, จัตุรัสเซนต์มาร์ค, สะพานสีเลือด
อาหารท้องถิ่น
ของฝากท้องถิ่น
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ เลสโก ซีฟิอัส 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190905
เมืองซาเกร็บ, ย่านอัพเปอร์ทาวน์, มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ, มหาวิหารเซนต์มาร์ค, นั่งรถรางท้องถิ่นชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ, ซาดาร์, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองซาดาร์, โบสถ์เซนต์ไซเมียน, โรมันฟอรัม, โบสถ์เซนต์โดแนท, โบสถ์เซนต์แมรี่, มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย, เมืองสปลิท, พระราชวังไดโอคลีเชียน, มาลี สตอน, ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม, ดูบรอฟนิก, เมืองเก่าดูบรอฟนิก, ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก, หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก, โทรเกียร์, จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2, หอนาฬิกา, มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์, เมืองซีเบนิก, จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก, มหาวิหารเซนต์เจมส์, เมืองพลิตวิเซ่, อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า, ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค, เมืองโอพาเทีย, รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
อาหารจีน, อาหารท้องถิ่น หรือ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ตลาดโดลาค
4 ดาว
Qatar Airways 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 45,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย THE QUEEN OF CROATIA 8D5N QR

ทัวร์โค๊ด MTVL190183
มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ มหาวิหารเซนต์มาร์ค เนินเขากอร์นจิ กราด โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย ประตูเมืองเก่า หอนาฬิกา มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค
ณ ภัตตาคาร ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ
จัตุรัสกลางเมือง ย่านอัพเปอร์ทาวน์
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 48,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย Delight Croatia 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190906
เมืองซาเกร็บ, เมืองซาดาร์, มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย, โบสถ์เซนต์แมรี่, เมืองสปลิต, พระราชวังดิโอคลีเชียน, มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส, เมืองดูบรอฟนิก, ย่านเมืองเก่า, พระราชวังสปอนซา, พระราชวังเรคเตอร์, น้ำพุโอโนฟริโอ, นั่งกระเช้าสู่ Hill Srd, ซิเบนิก, จัตุรัสเมืองเก่า, มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์, เมืองพลิตวิเซ่, อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่, ล่องเรือJezero Kozjak, เมืองซาเกรบ, จัตุรัสเจลาซิค, มหาวิหารซาเกรบ, สะพานสีเลือด, อาคารรัฐสภา, จัตุรัสเซนต์มาร์ค, โบสถ์เซนต์มาร์ค, Lotrščak Tower,
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 50,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190911
กรุงซาเกรบ, เมืองโอพาเทีย, รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล, อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่, ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak, เมืองซาดาร์, โบสถ์อนาสตาเชีย, โบสถ์เซนต์ โดแนท, เมืองสปลิท, People Square, ชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน, เมืองสตอน, เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก, นั่งกระเช้า สู่ SRD HILL, เขตเมืองเก่า, Pile Gate, ชมน้ำพุ Onofrio, ถ่ายรูปกับThe Cathedral Treasury, หอนาฬิกาโบราณ, พระราชวังเรคเตอร์, เมืองโทรเกียร์, ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์, เมืองซิเบนิค, จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค, ชมมหาวิหารเซนต์เจมส์, เมืองซาเกรบ, มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, Upper Town, วิหารเซนต์มาร์ก, โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน, ชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square
อาหารพื้นเมือง, หมูหัน, อาหารจีน, หอยนางรม
ตลาดกลางเมือง
4 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย Wonder 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190935
กรุงซาเกรบ, จัตุรัสเซนต์มาร์ค, เมืองโทปุสโก้, อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่, นั่งรถไฟชมวิว Panoramic Train, ล่องเรือชมวิวสวยของทะเลสาบ, เมืองซาดาร์, โบสถ์เซนต์โดแนท, เมืองสปลิท, พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน, เมืองดูบรอฟนิค, ขึ้นกระเช้าชมเมืองมุมสูง, ประตู Pile Gate, พระราชวังสปอนซา, เมืองโทรเกียร์, เมืองดูโกโพเลีย, เมืองซีเบนิค, เมืองซาเกรบ, โบสถ์เซนต์แคทเธอรีน
อาหารพื้นเมือง, พาสต้าซีฟู้ด
ถนน Tkaciceva Street, Designer Outlet Croatia
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 56,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์บอสเนีย โครเอเชีย สโลวีเนีย 8วัน5คืน By TK

ทัวร์โค๊ด MTVL181195
เมืองซาราเยโว , เมืองโมสตาร์ , Stari Most , เมืองเมจูกอร์เลีย , เมืองดูบรอฟนิค , Old Town , ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า , เมืองสตอน , เมืองสปลิท , พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน , เมืองพลิตวีเซ่ , เมืองโอพาเทีย , เมืองเบล็ด , เมืองลูบลิยานา , ศาลากลาง , สะพานโตรโมโคฟ , โบสถ์ St. Nicholas และ Franciscan
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Turkish Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 66,950 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย

ทัวร์โค๊ด MTVL190443
ล่องเรือในทะเลสาบเบลด,ลุบเบลียน่า,ถ้ำโพสทอยน่า,อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่,มหาวิหารเซนต์เจมส์,พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน,เสาหินอัศวิน,หอนาฬิกา,น้ำพุโบราณทรงกลม
อาหารพื้นเมือง,อาหารจีน,อาหารพื้นเมือง ปลาเทร้าส์น้ำจืด,ปลาทูน่าย่าง,ปลาแซลม่อนย่าง,กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้
4 ดาว
Austrian Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย

ทัวร์โค๊ด MTVL190454
ซาเกรบ,จัตุรัสเมืองเก่า,มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น,ประตูหิน,โบสถ์นักบุญมาร์ค,รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล,ชมพูล่าอารีน่า,โบสถ์เซนต์อาเฟเหมี่ย,อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่,มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย,มหาวิหารเซนต์จาคอป,มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์,พระราชวังดิโอคลีเธียน,ฟาร์มหอยนางรม พร้อมลิ้มลองรสชาติหอยนางรมสด,หอนาฬิกาโบราณ,พระราชวังเรคเตอร์,ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองดูบรอฟนิก
อาหารท้องถิ่น,อาหารจีน
ตลาดกลางเมือง
4 ดาว
Austrian Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด