ทัวร์โครเอเชีย พบ 66 ช่วงวันเดินทาง จาก 17 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ สปลิท ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ เลทส์โกพลิตวิเซ่รอรัก 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL200640
ชมความสง่างามของดินแดนที่ได้รับการขนามนามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก" เข้าชมความสวยงามของ "อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า" พร้อมล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค
3 ดาว
Qatar Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ เลสโก ซีฟิอัส 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190905
เมืองซาเกร็บ, ย่านอัพเปอร์ทาวน์, มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ, มหาวิหารเซนต์มาร์ค, นั่งรถรางท้องถิ่นชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ, ซาดาร์, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองซาดาร์, โบสถ์เซนต์ไซเมียน, โรมันฟอรัม, โบสถ์เซนต์โดแนท, โบสถ์เซนต์แมรี่, มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย, เมืองสปลิท, พระราชวังไดโอคลีเชียน, มาลี สตอน, ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม, ดูบรอฟนิก, เมืองเก่าดูบรอฟนิก, ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก, หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก, โทรเกียร์, จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2, หอนาฬิกา, มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์, เมืองซีเบนิก, จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก, มหาวิหารเซนต์เจมส์, เมืองพลิตวิเซ่, อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า, ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค, เมืองโอพาเทีย, รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
อาหารจีน, อาหารท้องถิ่น หรือ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ตลาดโดลาค
4 ดาว
Qatar Airways 7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก Adriatic Fantasies 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191710
เมืองซาเกร็บ, เมืองซาดาร์, มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย, โบสถเ์ซนตแ์มรี่, เมืองสปลิต, พระราชวังดิโอคลีเชียน, มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส, ย่านเมืองเก่า, พระราชวังสปอนซา, พระราชวังเรคเตอร์, น้ำพุโอโนฟริโอ, นั่งกระเช้าสู่ Hill Srd, มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์, อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่, จัตุรัสเจลาซิค, มหาวิหารซาเกรบ, สะพานสีเลือด, อาคารรัฐสภา, จัตุรัสเซนต์มาร์ค, โบสถ์เซนต์มาร์ค
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย WINTER IS COMING CROATIA 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191431
กรุงซาเกรบ, เมืองโอพาเทีย, อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่, อุทยาน Lower Lake, ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak, เมืองซาดาร์, โบสถ์อนาสตาเชีย, โบสถ์เซนต์โดแนท, เมืองสปลิท, พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน, ลาน Peristyle, The Cathedral Belfry, เมืองสตอน, เมืองดูบรอฟนิก, เมืองชาฟตัท, Old Town, Pile Gate, น้ำพุ Onofrio, The Cathedral Treasury, หอนาฬิกาโบราณ, พระราชวังเรคเตอร์, สปอนซาพาเลส, เมืองโทรเกียร์, มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์, เมืองซิเบนิค, จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค, มหาวิหารเซนต์เจมส์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, วิหารเซนต์มาร์ก, โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน, จัตุรัส Trg Ban Jelacic, นุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic
ตลาดกลางเมือง
3 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 48,991 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย โอพาเทีย สปลิท ซาเกรบ WINTER IS COMING CROATIA 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193089
เมืองโอพาเทีย, Maiden with the Seagull, อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่, ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak, เมืองซาดาร์, โบสถ์อนาสตาเชีย, โบสถ์เซนต์โดแนท, เมืองสปลิท, พระราชวังไดโอคลีเชียน, ลาน Peristyle, ยอดระฆังแห่งวิหาร, เมืองสตอน, เมืองดูบรอฟนิก, เขตเมืองเก่า, น้ำพุ Onofrio, The Cathedral Treasury, หอนาฬิกาโบราณ, พระราชวังเรคเตอร์, สปอนซาพาเลส, เมืองโทรเกียร์, มหาวิหารเซนตล์อเรนซ์, เมืองซิเบนิค, จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค, มหาวิหารเซนตเ์จมส์, เมืองซาเกร็บ, มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, ตลาดกลางเมือง, Upper Town, วิหารเซนต์มาร์ก, โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน, อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic
3 ดาว
Emirates Airlines 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 48,991 บ.
ดูรายละเอียด

EK021 แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (Apr)

ทัวร์โค๊ด MTVL194247
มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย, มหาวิหารแห่งซาดาร์, พระราชวังดิโอคลีเชียน, พระราชวังดิโอคลีเชียน, ย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก, พระราชวังสปอนซา, พระราชวังเรคเตอร์, น้ำพุโอโนฟริโอ, มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์, เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่, จัตุรัสเจลาซิค, มหาวิหารซาเกร็บ, จัตุรัสเซนต์มาร์ค, โบสถ์เซนต์มาร์ค,
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย ซาเกรบ ดูบรอฟนิค 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191428
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD, เมืองมาลีสตอน, ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม, เมืองสปลิท, ซีบีนิค, มหาวิหารเซนต์เจมส์, เมืองเก่าซาดาร์, อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่, สะพานสีเลือด, อาคารรัฐสภา, จัตุรัสเซนต์มาร์ค,
อาหารพื้นเมือง
ช็อปปิ้งที่ DESIGNER OUTLET, ตลาดกลางเมือง
4 ดาว
Turkish Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 51,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ บอสเนีย 8 วัน QR

ทัวร์โค๊ด MTVL191223
ซารางเยโว, ทราฟนิค, จาจ์ส, ชมน้ำตกพลิวา, บีฮัช, หมู่บ้านโอราซาส, UND NATIONAL PARK, น้ำตกสตรัคบุค, โมสตาร์, บลากายจ์, โพซิเทล, น้ำตกคราวิซ, คอนยิค,
อาหารท้องถิ่น
ของฝกท้องถิ่น
3 ดาว
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.
ดูรายละเอียด