ทัวร์กัมพูชา พบ 56 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190874
ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม, วัดเพรียพรหมรัตน์, การแสดงชุดระบำอัปสร, ปราสาทบันทายสรี, เมืองพระนครธม, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, มหาปราสาทนครวัด,
ตลาดซาจ๊ะ, NIGHT MARKET
4 ดาว
Air Guinea Cargo 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 6,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190600
เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, วัดทไม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
ไนท์มาร์เก็ต, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ตลาดซาจ๊ะ, สินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190568
เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊กองค์จอม, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, วัดพระพรหมรัตน์
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
ตลาดซาจ๊ะ, ร้านเครื่องเงิน, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190571
พนมเปญ, อนุสาวรีย์อิสรภาพ, วัดพนม, คุกตวลสเลง, พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, พระเจดีย์เงิน, เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ , ศาลองค์เจ๊กองค์จอม, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
ตลาดชาทะไม หรือ ตลาดใหม่ (CENTRAL MARKET), ตลาดซาจ๊ะ แหล่งซ้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุด
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL190601
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, วัดพนม, พนมเปญ, ชมปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายศรี, ล่องเรือชมโตนเลสาบ, ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศาลองค์เจ๊กองค์จอม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
ช้อปปิงสินค้าพื้นเมือง, ตลาดซาทะไม, ตลาดซาจ๊ะ, สินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด