ทัวร์กัมพูชา พบ 95 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม FD

ทัวร์โค๊ด MTVL190600
เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด ศูนย์ฝึกวิชาชีพ วัดทไม
ณ ภัตตาคาร ชมโชว์ระบำอัปสรา
ณ ภัตตาคาร ไนท์มาร์เก็ต ร้านเครื่องเงิน เพชร
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ทัวร์โค๊ด MTVL190169
โตนเลสาบ , ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม , ปราสาทบันทายศรี , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม , ศูนย์ฝึกวิชาชีพ , วัดทไม
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาบ

ทัวร์โค๊ด MTVL190568
โตนเลสาบ , ศาลองค์เจ๊กองค์จอม , นครธม , ปราสาทบันทายศรี , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , นครวัด , ANGKOR NIGHT MARKET , ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม+ศูนย์ฝึกวิชาชีพ , วัดพระพรหมรัตน์ , ตลาดซาจ๊ะ
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2วัน1คืน By FD

ทัวร์โค๊ด MTVL181234
โตนเลสาบ , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , ปราสาทนครวัด
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Thai AirAsia 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2วัน1คืน By PG

ทัวร์โค๊ด MTVL181216
โตนเลสาบ , ศาลองค์เจ๊กองค์จอม , ปราสาทบันทายสรี , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , ปราสาทนครวัด
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
Bangkok Airways 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

ทัวร์โค๊ด MTVL190571
อนุสาวรีย์อิสรภาพ , วัดพนม , พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ , พระราชวังหลวง , ตลาดชาทะไม , เมืองเสียมเรียบ , โตนเลสาบ , ศาลองค์เจ๊กองค์จอม , นครธม , ปราสาทบันทายศรี , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , นครวัด , ตลาดซาจ๊ะ
บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ FD

ทัวร์โค๊ด MTVL190601
พนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระเจดีย์เงิน ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด
บุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร ชมโชว์ระบำอัปสรา
ตลาดชาทะไม ตลาดซาจ๊ะ
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ สงกรานต์

ทัวร์โค๊ด MTVL190171
อนุสาวรีย์อิสรภาพ , วัดพนม , คุกตวลสเลง , พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล , พระเจดีย์เงิน , ตลาดชาทะไม , โตนเลสาบ , ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , ปราสาทบันทายศรี
บุฟเฟต์นานาชาติ อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดซาจะ
4 ดาว
Thai AirAsia 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน By PG

ทัวร์โค๊ด MTVL181169
พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล , วัดพระแก้ว , อนุสาวรีย์อิสรภาพ , วัดพนม , คุกตวลสเลง , ตลาดซาทะไม , เมืองเสียมเรียบ , ศาลองค์เจ๊กองค์จอม , โตนเลสาบ , ปราสาทบันทายสรี , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , ปราสาทนครวัด
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Bangkok Airways 3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.
ดูรายละเอียด