ทัวร์ออสเตรีย พบ 102 ช่วงวันเดินทาง จาก 42 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL191622
ฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปราก, สะพานชาร์สล์, โบสถ์พระแม่, นาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, ชมพระราชวังหลวง, ย่านช่างทองโบราณ, กรุงบราติสลาว่า, ปราสาทบราติสลาว่า, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟบวร์ก, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
พิเศษ เมนู Grilled Trout ปลาเทราต์ย่าง, อาหารจีน, เมนูเป็ดสไตล์โบฮีเมียน
Designer Outlet Parndorf, ถนนคาร์เนอร์สตรีท
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 38,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL201098
ฮัลล์สตัทท์, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปราก(เช็ค), กรุงบราติสลาว่า (สโลวาเกีย), ปราสาทบราติสลาว่า, ชมพระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวัง Hofburg, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, ถนนคาร์เนอร์สตรีท
เป็ดสไตล์โบฮีเมียน, อาหารพิื้นเมือง
Designer Outlet Parndorf
4 ดาว
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 38,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192955
เมืองคาร์โลวี วารี, ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตุส, สะพานชาร์ลส์, ศาลาว่าการเมือง, นาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, เชสกี้บูดาโจวิค, ฮัลสตัท, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, ผ่านชมโรงละครโอเปร่า, โบสถ์สเตเฟ่นส์, กรุงบราติสลาว่า, กรุงบูดาเปสต์, โบสถ์แมทเธียส
เมนูเป็ดสไตล์โบฮีเมียน, อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน (Apr)

ทัวร์โค๊ด MTVL193993
บูดาเปสต์, กรุงเวียนนา, ซาลส์บูร์ก, ฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ครุมลอฟ, กรุงปราก, สะพานชาร์ลส์, ปราสาทปราก, นาฬิกาดาราศาสตร์ ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193991
เมืองมิวนิค, สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า, BMW WELT, พระราชวังนิมเฟนบูร์ก, จัตุรัสมาเรียน, เมืองซาลบูร์ก, บ้านเลขที่ 9, เมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองอินส์บรูค, หลังคาทองคำ, เมืองฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองลูเซิร์น, สะพานไม้ชาเปล, รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เมนูอาหารพื้นเมือง
ถนนคนเดิน Geteidegasse
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 41,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193332
แฟรงก์เฟิร์ต, จัตุรัสโรเมอร์, มหาวิหารแบมเบิร์ก, เมืองนูเรมเบิร์ก, เมืองคาร์โลวีวารี, กรุงปราก, ประตูเมืองเก่า, ศาลาว่าาการหลังเก่า, นาฬิกาดาราศาสตร์, มหาวิหารเซนต์วิตุส, พระราชวังหลวง, สะพานชาร์ล, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, เชสกี้ บูดาโจวิค, ฮัลสตัท, เมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
เมนูอาหารจีน, เมนูขาหมูเยอรมัน, เมนูเป็ดโบฮีเมียน
ย่านช่างทองโบราณ
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป EUROPE BLUE DANUBE เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193968
มิวนิค, เชสกี้ครุมลอฟ, เชสกี้บูดาโจวิช, เชสกี้บุดาโจวชิ, ปราก, สะพานชาร์ล, บราติสลาวา, บูดาเปสท์, ล่องเรือแม่นา ้ดานูบ, บูดาเปสท์, OUTLET, เวียนนา
อาหารพื้นเมือง
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป SHORTCUT EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL193262
อาคารรัฐสภา, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โรงโอเปร่าแห่งกรุงเวียนนา, ถนนคาร์ทเนอร, ปราสาทบราติสลาวา,ปราสาทแห่งปราก, มหาวิหารเซนต์วิตุส, พระราชวังหลวง, สะพานชาร์ล, ประตูเมืองเก่า, นาฬิกาดาราศาสตร, โบสถ์เซนต์นิโคลส, ปราสาทครุมลอฟ, ฮัลสตัท, จัตุรัสมาเรียนพลาสท
อาหารพื้นเมือง
Thai Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 46,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL201151
พระราชวังเรสซเนซ มิวนิค โบถส ์St.Peter’s Church จัตุรัสมาเรียน ฮลล์สตัทท์ ซาลซบูร์ก อินสบรูค อินสบรุค การ์มิช พาร์เทนไคร์เชน่ ฟุสเซน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบทิทิเซ Donausechingen เมืองซอฟฮาวเซน นําตกไรน์ เมืองซุก แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาท ตลิสลูเซร์น
อาหารท้องถิ่น
อิงกอลสตาดท์ วิลเลจ เอ้าท์เลท
4 ดาว
Thai Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL192905
เมืองโฮเฮนชวานเกา, เมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียนพลาสท์, เมืองซาลส์บวร์ก, ชมสวนมิราเบล, ฮัลลตัท, กรุงเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์สเตเฟ่นส์, กรุงบูดาเปสต์, ชมบริเวณ CASTLE HILL, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, กรุงบราติสว่า, ปราสาทบราติสว่า, ย่านเมืองเก่า, ศาลากลางเมือง, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ, เชสกี้ บูดาโจวิค, เมืองคาร์โลวี วารี่, สะพานชาร์ล, นาฬิกาดาราศาสตร์, ชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตุส
เมนูขาหมูเยอรมัน, หมูทอดเวียนนา, อาหารจีน, เมนูเป็ดโบฮีเมียน
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
ดูรายละเอียด