ทัวร์ออสเตรีย พบ 117 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เช็ก Hungary Austria Czech 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210215
บูดาเปสต์ - ชมเมือง - ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ, ถ่ายรูปกับป้อม (FISHERMAN’S BASTION), ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH), ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์, เข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHOENBRUNNE), เมืองฮอลสตัท, ทะเลสาบ “ซี สตราซ” (See Strasse), เมืองเชสกี้คลุมลอฟ, ปราสาทคลุมลอฟ, กรุงปราก
อาหารไทย, อาหารพื้นเมือง
PARNDOF OUTLET, ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ Italy Austria Germany Swiss 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210306
อาหารพื้นเมือง
เวนิส, ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่ เกาะเวนิส, ล่องเรือไปตามลำคลอง สู่ท่าซานมาร์โค, ชมจัตุรัสซานมาร์โค, มหาวิหารซานมาร์โค, ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ, เมืองอินบรูคส์, ถนนมาเรียเทเรซ่า, ย่านเมืองเก่า, ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF), เมืองซาลบร์ก, หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT), เมืองมิวนิค (MUNICH), จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ), เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU), ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN), ทะเลสาบทิทิเช่, เมืองลูเซิร์น (LUCERN), ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT), เดินข้ามสะพานไม้ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE), เมืองซูริค (ZURICH), เมืองซาฟเฮ้าเซ่น (SCHAFFHAUSEN), อิสระถ่ายรูปกับความสวยงามของน้ำตกไรน์ (RHEINFALL)
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 49,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210247
อาหาร ณ ภัตตาคาร
ซูริค, ลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโต, สะพานไม้ (KAPELLBRUCKE), อิสระช้อปปิ้ง, เมืองซาฟเฮ้าเซ่น, น้ำตกไรน์, ทะเลสาบทิทิเช่, อิสระช้อปปิ้ง, เมืองฟุสเซน, เมืองโฮเฮนชวานเกา, ขึ้นชมความงามด้านหน้าของปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN), มิวนิค, ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค, เมืองซาลซ์บูร์ก, บ้านเกิดโมสาร์ท, สะพานข้ามแม่น้ำซาลซาร์ค, สวนมิราเบลสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ the sound of music, เมืองฮอลสตัท, เมืองอินส์บรุค, ถนนมาเรียเทเรซ่า, เสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์), ย่านเมืองเก่า, ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF), เวนิส, เกาะเวนิส, ชมจัตุรัสซานมาร์โค, มหาวิหารซานมาร์โค, ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ
4 ดาว
Emirates Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210240
พิเศษ!!! ขาหมูเยอรมัน, อาหารพื้นเมือง, เป็ดโบฮีเมียน
มิวนิค, ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ซาลบูร์ก, ถ่ายรูปสวนมิราเเบล, ข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก, เมืองฮอลสตัท, เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse), เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ, ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ, กรุงปราก (PRAGUE), ชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก, กรุงบาติสลาว่า, ชมความสวยงามย่านเมืองเก่าบาติสลา, ปราสาทแห่งบาติสลาว่า, อิสระช้อปปิ้ง PARNDOF OUTLET, กรุงเวียนนา, เข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์, ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่, เมืองบูดาเปสต์, ถ่ายรูปกับป้อม (FISHERMAN’S BASTION), ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส, ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ, ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์, อิสระช้อปปิ้งถนน VACIUTCA
4 ดาว
Emirates Airlines 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 65,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย Swiss Germany Austria 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210233
อาหาร ณ ภัตตาคาร
ซูริค, ลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT), สะพานไม้ (KAPELLBRUCKE), อิสระช้อปปิ้ง, นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ, ชมความงามของทะเลสาบแห่งเมืองซุก, ชมย่านเมืองเก่าวาดุส เมืองหลวงแห่งรัฐลิคเท่นสไตน์, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ซาลเบิร์ก, บ้านเกิดโมสาร์ท, สะพานข้ามแม่น้ำซาลซาร์ค, สวนมิราเบลสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ the sound of music, เมืองฮอลสตัท, ชมความงามของทะเลสาบฮอลสตัท, ปราสาทฮอบบวร์ก, โรงละครโอเปร่า, ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ (Karntnerstrasse), โบสถ์ประจำกรุงเวียนนา โบสถ์เซนท์สเตฟาน, พระราชวังเบลวาแดร์
4 ดาว
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (จุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด MTVL210289
อาหารพื้นเมืองอิตาเลียนต้นตำรับ, พิเศษ!!! สวิสฟองดูว์, หอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์
นครวาติกัน, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, รูปปั้นแกะสลัก เพียต้า, ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม, ประตูชัยคอนสแตนติน, น้ำพุเทรวี่, ย่านบันไดสเปน, เมืองปิซ่า (PISA), จัตุรัสแคมโป, หอเอนปิซ่า, เมืองเวนิซ เมสเตร้, ท่าเรือตรอนเชโต้, เกาะเวนิส, เกาะซานมาร์โค, สะพานถอนหายใจ, จัตุรัสเซนต์มาร์ค, สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล), เมืองอินส์บรูค, ชมความสวยงามของตัวเมืองอินส์บรูค ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ, เมืองอินเทอร์ลาเก้น, สถานีรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE), นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น, เมืองลูเซิร์น (LUCERNE), เมืองดีจอง (DIJON), กรุงปารีส โดยรถไฟด่วน TGV, ล่องเรือแม่น้ำแซน, เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย), ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์, ประตูชัย, จัตุรัสคองคอร์ท, จัตุรัสทรอคาเดโร, หอไอเฟิล, อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
4 ดาว
Emirates Airlines 10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.
ดูรายละเอียด