ทวีปเอเชีย พบ 4254 ช่วงวันเดินทาง จาก 377 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1วัน By SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181137
เมืองย่างกุ้ง , เจดีย์โบตาทาวน์ , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เทพกระซิบ , เทพทันใจ , พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี , พระพุทธรูปงาทัตจี , พระหินอ่อน
สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
Thai Lion Air 1วัน / เริ่มเพียง 3,678 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน By DD

ทัวร์โค๊ด MTVL190145
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี , นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ , วัดงาทัตจี , วัดพระหินอ่อน
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
3 ดาว
NOK Airlines 1วัน / เริ่มเพียง 4,998 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1วัน By SL

ทัวร์โค๊ด MTVL190012
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
3 ดาว
Thai Lion Air 1วัน / เริ่มเพียง 4,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม ต่อเงินต่อทอง 2วัน1คืน By DD

ทัวร์โค๊ด MTVL190146
เมืองสิเรียม , เจดีย์เยเลพญา , เจดีย์ไจ๊เข้า , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตะทาวน์ , วัดบารมี , วัดงาทัตจี , สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
อาหารพื้นเมือง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร ณ ภัตตาคาร
ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
3 ดาว
NOK Airlines 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,666 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สุดจี๊ด (4ดาว) 2วัน1คืน ไหว้พระ 9 วัด By DD

ทัวร์โค๊ด MTVL190147
วัดพระเขี้ยวแก้ว , พระเจดีย์กาบาเอ , สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี , วัดงาทัตจี , มหาวิชยเจดีย์ , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตะทาวน์ , วัดบารมี , ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต , วัดพระหินอ่อน , ชมช้างเผือก
อาหารพื้นเมือง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร ณ ภัตตาคาร
4 ดาว
NOK Airlines 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,888 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มหัศจรรย์ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน1คืน By DD

ทัวร์โค๊ด MTVL190100
เจดีย์ไจ๊เข้า , เมืองสิเรียม , พระเจดีย์เยเลพญา , เจดีย์โบตาทาวน์ , เจดีย์สุเล , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์กาบาเอ , เจดีย์ไจ๊กะส่าน , เจดีย์เอ่งต่อหย่า , เจดีย์เมียตซอนินเนือง ,
อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดโบโจ๊กอองซาน
3 ดาว
NOK Airlines 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,900 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด

ทัวร์โค๊ด MTVL190322
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์,วัดหลินฟ้า,วัดปักไท่,วัดกวนอู,เจ้าแม่ดอกไม้ทอง,เจ้าแม่ทับทิม,วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกงหมิว,เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน,
ติ่มซำ
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
Hong Kong Airlines 1วัน / เริ่มเพียง 6,996 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2D1N By SL

ทัวร์โค๊ด MTVL180438
พระธาตุมุเตา , เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระนอนชเวตาเลียว , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , พระนอนเจ๊าทัตจี
กุ้งเผา ชาบูบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคาร
ตลาดสก๊อต
4 ดาว
Thai Lion Air 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 2D1N By SL

ทัวร์โค๊ด MTVL180851
เมืองหงสาวดี , เจดีย์ชเว-มอดอร์ , แม่น้ำสะโตง , คิ้มปูนแค้มป์ , พระธาตุอินทร์แขวน , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว , เจดีย์โบตาทาวน์ , นัตโบโบยี , เทพกระซิบ , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
กุ้งแม่น้ำเผา อาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
ตลาดสก๊อต
3 ดาว
Thai Lion Air 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,999 บ.
ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2D1N By SL

ทัวร์โค๊ด MTVL181030
เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่นย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระหินอ่อน วัดพระเขี้ยวแก้ว
กุ้งแม่น้ำเผา
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
5 ดาว
Thai Lion Air 2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,999 บ.
ดูรายละเอียด